Podmínky a ujednání propagační akce KOL u příležitosti zařazení CETUS k obchodování

Publikováno dne 9. 5. 2023Aktualizováno dne 4. 4. 2024Doba čtení: 4 min

Podmínky a ujednání

 1. Propagační akce „Airdrop u příležitosti zařazení CETUS k obchodování“ začíná 10. května 2023 v 18:00 HKT a končí 14. května 2023 v 23:59 HKT (dále jen jako „období propagační akce“).
 2. Tato propagační akce se nevztahuje na obyvatele následujících jurisdikcí: pevninská Čína, Hongkong, Tchaj-wan a Macao.
 3. Pouze oprávnění uživatelé, kteří: (1) se zaregistrovali prostřednictvím partnerského odkazu, (2) klikli na úvodní stránce na tlačítko Zapojit se do akce (3) splnili požadavek v průběhu období propagační akce a (4) dokončili ověření KYC 1. úrovně (svůj status si můžete ověřit <tady>), mají nárok na odměny. Nabídka je omezena na prvních 2 000 oprávněných a účastnících se uživatelů.
  (A) Oprávnění uživatelé s kumulovaným objemem obchodování ve výši ≥ 100 USD v $CETUS za období propagační akce mohou mít nárok na získání $CETUS v hodnotě 5 USD.
 4. Do rozhodného objemu obchodování se započítávají pouze objemy spotového obchodování realizované v průběhu období propagační akce.
 5. Rozhodný objem obchodování bude akumulován a započítáván pouze v průběhu období propagační akce.
 6. Odměny budou rozděleny do třiceti (30) pracovních dnů od 14. května 2023 23:59 HKT.
 7. Partneři budou odměněni 5 USDT za každého pozvaného uživatele, který splní podmínky pro získání odměny v rámci propagační akce.
 8. Tato propagační akce by neměla být vykládána jako doporučení nebo nabídka k nákupu či prodeji digitálních aktiv či jakýchkoli jiných finančních produktů. U digitálních aktiv může ve vyšší míře docházet k podvodům a váže se k nim vysoká úroveň rizika. Hodnota digitálních aktiv se může v krátké době zvýšit či snížit a aktiva se mohou stát i bezcennými. Použití zapůjčených aktiv pro účely zapojení se do obchodování, může mít za následek ztrátu, která převyšuje prostředky na vašich účtech, a může být nutná likvidace vašich aktiv bez předchozího upozornění. Pro podrobnosti ohledně marže a nabídky půjček společnosti OKX si prosím projděte podmínky poskytování služeb společnosti OKX. Každý účastník musí zhodnotit svou vlastní toleranci rizika a finanční situaci ještě před obchodováním na burze OKX. Minulý výkon není známkou budoucích výsledků. Na transakce s digitálními aktivy se mohou vztahovat místní daňové úpravy.
 9. Pamatujte prosím, že hodnota ceny může v závislosti na výkyvech trhu kolísat a její hodnota v čase, kdy má příjemce možnost provést výběr, nemusí odpovídat hodnotě v době vlastního výběru. Ceny digitálních aktiv, včetně stablecoinů, mohou kdykoli kolísat a také kolísají. V důsledku takového kolísání ceny může v jakýkoli daný okamžik dojít ke zvýšení nebo snížení hodnoty vašich aktiv.
 10. Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím odměny v rámci propagační akce, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce odměny v rámci propagační akce.
 11. Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této propagační akce jakékoli účastníky, popřípadě tuto propagační akci bez předchozího upozornění zrušit.
 12. Společnost OKX si vyhrazuje právo vykládat podmínky a ujednání této propagační akce dle svého uvážení a stejně tak si vyhrazuje právo tyto podmínky a ujednání kdykoli změnit nebo upravit.
 13. Společnost OKX není odpovědná za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace prosím navštivte [oficiální webovou stránku společnosti OKX] (http://www.okx.com/) a podmínky poskytování služeb společnosti OKX. (C) 2023 OKX. Všechna práva vyhrazena.