Jak mądrze handlować z odpowiednią dźwignią?

Opublikowano 8 sie 2023Zaktualizowano 6 cze 20245 min czytania899

W OKX bezpieczeństwo aktywów i długoterminowy zysk netto są dla nas niezwykle ważne. Ponieważ ustawienie wysokiej dźwigni w copy tradingu może wiązać się ze znacznym ryzykiem, zalecamy utrzymanie tej dźwigni na poziomie 20x lub niższym, aby chronić swoje aktywa i uniknąć potencjalnych strat.

Jakie jest ryzyko związane z wysoką dźwignią finansową w copy tradingu?

Nasze dane dotyczące copy tradingu pokazują, że coraz większa liczba kopiujących transakcje jest likwidowanych z powodu zbyt wysokiej dźwigni finansowej. Ogólnie rzecz biorąc, ustawienie wysokiej dźwigni finansowej wiąże się ze znacznie wyższym ryzykiem likwidacji i utraty depozytu zabezpieczającego.

1

Wyższe ryzyko likwidacji i utraty depozytu zabezpieczającego w przypadku ustawienia wyższej dźwigni

Dane historyczne pokazują, że główne zagrożenia związane z wysoką dźwignią finansową są następujące:

 • Skrajne wahania: Wysoka dźwignia wzmacnia wpływ wahań rynkowych, co może skutkować znacznie wyższymi stratami.

 • Ryzyko likwidacji: Gdy rynek zmierza w niekorzystnym kierunku, transakcje z wysoką dźwignią finansową są znacznie bardziej narażone na likwidację, co doprowadzi do utraty depozytu zabezpieczającego.

 • Skumulowane straty: W dłuższej perspektywie wysoka dźwignia finansowa może prowadzić do akumulacji strat, co wpłynie na długoterminowe wyniki.

Jak zmniejszyć dźwignię finansową?

Opcja 1

 1. Podczas tworzenia nowej transakcji, przejdź do sekcji Copy trading > Tablica Rynku i wybierz tradera do kopiowania

 2. Wybierz Kopiuj teraz > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia kontraktu > Dźwignia handlowa

  Uwaga: zalecamy ustawienie dźwigni finansowej dla wszystkich kontraktów futures na poziomie nie wyższym niż 20x.

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-1-1

Wybierz Kopiuj na stronie głównej Copy trading, aby rozpocząć proces

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-1-2

Wybierz Kopiuj, aby uzyskać dostęp do opcji ustawień zaawansowanych

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-1-3

Wybierz opcję Zaawansowane, aby wyświetlić wszystkie opcje ustawień

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-1-4

Wybierz opcję Zaawansowane, aby włączyć szczegóły ustawień kontraktu i wybierz ją, aby wyświetlić listę dźwigni

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-1-5

Wprowadź dowolne zmiany w sekcji Dźwignia

Opcja 2

 1. Wpisz Copy trading > Tablica rynku

 2. Wybierz Moje kopie > Moi traderzy > Edytuj > Ustawienia zaawansowane > Ustawienia kontraktów futures > Dźwignia

  Uwaga: zalecamy ustawienie dźwigni finansowej dla wszystkich kontraktów futures na poziomie nie wyższym niż 20x.

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-2-1

Wybierz Moje kopie na stronie głównej Copy trading i wykonaj te same kroki, co w procesie Opcji 1

Opcja 3

Ustaw dźwignię dla każdego kontraktu futures na stronie handlu ręcznego.

Uwaga: zalecamy ustawienie dźwigni finansowej dla wszystkich kontraktów futures na poziomie nie wyższym niż 20x.

CT-app-Copy trading-trade smart with leverage-3-1

Uzyskaj dostęp do strony transakcyjnej poprzez pozycję Handel i odpowiednio zmień dźwignię w opcji Isolated

Jakie są korzyści z ustawienia niskiej dźwigni w copy tradingu?

 • Kontrola ryzyka: niska dźwignia finansowa może zmniejszyć potencjalne straty i chronić aktywa przed wahaniami rynkowymi.

 • Zmniejszenie szansy na likwidację: niższa dźwignia finansowa zmniejsza ryzyko likwidacji, co może zapobiec utracie całego depozytu zabezpieczającego.

 • Zyski długoterminowe: niższa dźwignia finansowa może pomóc w długoterminowym planowaniu inwestycji. Nie musisz poświęcać zbyt wiele czasu na obserwowanie rynku pod kątem krótkoterminowych zmian, a Twoje inwestycje będą bardziej solidne i zrównoważone.

Zalecamy pełne zrozumienie odpowiednich zagrożeń i warunków rynkowych przed copy tradingiem. Upewnij się, że ustawiasz odpowiednią dźwignię i unikasz ustawiania dźwigni powyżej 20x.