Zasady wydarzenia Trade Like A Pro

Opublikowano 25 wrz 2023Zaktualizowano 11 kwi 20244 min czytania5

Regulamin

 1. Kampania („Kampania”) rozpocznie się 3 sierpnia 2023 r. o 09:00 EST i potrwa do 14 sierpnia 2023 r., do 10:30 EST.
 2. Użytkownicy uprawnieni do nagrody:
 • Nowi użytkownicy, którzy nie mają konta OKX
 • Ukończono weryfikację konta. Posiadany status można sprawdzić tutaj.
 • Kliknij „Dołącz” i po dołączeniu do wydarzenia
 1. Użytkownicy, którzy się kwalifikują, otrzymają „Kupon” do odbioru nagrody, który zostanie wydany w momencie „uruchomienia wydarzenia”, czyli 14 sierpnia 2023 o 10:30 EST. Ograniczone do pierwszego 1000 nowych użytkowników.
 2. Każdy użytkownik może uczestniczyć jednorazowo w Wydarzeniu; użytkownikom nie wolno tworzyć wielu kont w celu wzięcia udziału w tym Wydarzeniu.
 3. OKX lub organizator Wydarzenia może według własnego uznania w pełni zdyskwalifikować dowolnego uczestnika z udziału w Wydarzeniu.
 4. Uprawnieni użytkownicy otrzymają instrukcję dotyczącą wykupu drogą elektroniczną na zarejestrowany adres e-mail do dnia 14 sierpnia 2023 r. do godz. 23:59 EST.

Zastrzeżenie

 1. To wydarzenie nie stanowi rekomendacji do zawierania transakcji jakimikolwiek produktami lub poradami inwestycyjnymi oraz nie może być jako taki traktowany. Aktywa cyfrowe mają charakter spekulacyjny i są wysoce niestabilne; w każdej chwili mogą zostać upłynnione i są przeznaczone dla inwestorów o wysokiej tolerancji na ryzyko. Inwestorzy w aktywa cyfrowe mogą stracić całą wartość swojej inwestycji.
 2. Należy pamiętać, że wartość nagród może ulec zmianie i może nie być równa tej wartości w momencie, gdy nagroda zostanie przekazana uczestnikowi w oparciu o wahania rynku. Ceny aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów, mogą i podlegają wahaniom w każdym momencie. Z uwagi na takie wahania rynku, użytkownik może doświadczyć wzrostów lub spadków wartości aktywów w dowolnym momencie.
 3. Wszelkie i wszystkie stosowne podatki oraz wszystkie opłaty oraz dodatkowe wydatki, w tym dotyczące podłączenia, instalacji i/lub koszty serwisu powiązane z zaakceptowaniem i użytkowaniem nagrody stanowią wyłączną odpowiedzialność jej odbiorcy.
 4. Uczestnicy, którzy przeglądają stronę promocji lub Wydarzenia i biorą w nim udział, są uważani za osoby, które przeczytały i zrozumiały Regulamin Wydarzenia.
 5. OKX lub organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do wyłączenia dowolnych uczestników lub adresów z tego Wydarzenia i/lub anulowania tej promocji bez powiadomienia.
 6. OKX lub organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do modyfikacji, zawieszenia, odwołania, zakończenia wydarzenia w każdej chwili, z dowolnego powodu i bez wcześniejszego powiadomienia.
 7. OKX lub organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji każdego uczestnika, który zaangażuje się w nieuczciwe działania lub nadużycia, naruszy regulamin promocji lub lokalne przepisy regulacyjne dotyczące transakcji albo też angażuje się w jakąkolwiek inną działalność zakładającą użycie nielegalnych, oszukańczych lub szkodliwych celów.
 8. OKX lub organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do anulowania kwalifikacji każdego uczestnika, który zaangażuje się w nieuczciwe działania lub nadużycia dotyczące tej promocji, włączając między innymi rejestrowanie wielu adresów w celu uzyskania dodatkowych nagród lub angażowanie się w transakcje polegające na praniu brudnych pieniędzy lub jakąkolwiek inną działalność zakładającą użycie nielegalnych, oszukańczych lub szkodliwych celów. Poważne oszustwo może spowodować wyłączenie adresów użytkownika z wszelkich przyszłych wydarzeń promowanych za pośrednictwem OKX, przez strony trzecie lub w inny sposób.
 9. OKX lub organizator Wydarzenia zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszych warunków Konkursu według swojego uznania oraz zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych warunków w dowolnym momencie.
 10. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z wersji warunków Konkursu, rozstrzygająca jest ich wersja spisana w języku angielskim. OKX zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji wszystkich działań.
 11. Aby uzyskać więcej informacji na temat OKX, odwiedź https://www.okx.com© 2023 OKX. Wszystkie prawa zastrzeżone.