Jak provedu ověření, pokud jsem finanční instituce v soukromém vlastnictví?

Publikováno dne 13. 10. 2023Aktualizováno dne 30. 5. 2024Doba čtení: 3 min29

Pokud chcete provést ověření jako finanční instituce v soukromém vlastnictví, postupujte prosím podle níže uvedených kroků a předložte požadované dokumenty a informace.

1. Vyplňte základní údaje o společnosti a adresu

Postupujte prosím podle pokynů uvedených v procesu ověření institucí a uveďte následující informace:

 • Název společnosti.

 • Registrační číslo.

 • Datum zápisu do obchodního rejstříku.

 • Regulatorní status.

 • Adresa sídla.

 • Adresa hlavního místa obchodní činnosti (pokud se liší od adresy sídla).

2. Vyplňte základní identifikační údaje a údaje o adrese klíčových pracovníků společnosti

V rámci náležité kontroly pro regulatorní účely bude společnost OKX vyžadovat, aby klíčoví pracovníci vaší společnosti a oprávněný uživatel (pokud se liší od klíčových pracovníků) vašeho účtu instituce poskytli během procesu ověření instituce informace pro ověření totožnosti. Pokud se chcete zaregistrovat jako finanční instituce v soukromém vlastnictví, musíte uvést tyto informace:

 • Alespoň jeden vedoucí pracovník / manažer (např. generální ředitel, finanční ředitel, provozní ředitel)

 • Ředitel (pokud existuje)

 • UBO (koneční skuteční vlastníci)

 • Oprávněný uživatel

3. Nahrajte fotografie nebo skeny dokladů totožnosti klíčových pracovníků

Nahrajte prosím přední i zadní stranu dokladu totožnosti. Pokud doklad totožnosti nemá zadní stranu, postačí přední strana nebo strana s fotografií.

4. Naskenujte a nahrajte následující dokumenty

 • Osvědčení o založení nebo registraci podniku (nebo rovnocenný úřední dokument, např. obchodní licence)

 • Společenská smlouva a stanovy společnosti

 • Rejstřík ředitelů

 • Rejstřík akcionářů nebo tabulka struktury skutečných vlastníků (podepsaná a datovaná v posledních 12 měsících)

 • Doklad o obchodní adrese (pokud se liší od adresy sídla)

5. Pro dokončení ověření prosím vyplňte následující šablony

Podepište, naskenujte a nahrajte níže uvedené šablony:

 • Dopis s povolením k otevření účtu (přijatelné je i usnesení představenstva, které takové povolení obsahuje)

 • Wolfsbergův dotazník FCCQ nebo rovnocenný dokument o zásadách boje proti praní peněz (podepsaný a datovaný vedoucím pracovníkem oddělení odpovědného za dodržování předpisů)

Shromážděné informace slouží výhradně k dokončení ověření instituce. V případě jakýchkoli dotazů se prosím obraťte na naši zákaznickou podporu na adrese support@okx.com.