Jak začít s Simple Earn pro začátečníky?

Publikováno: 5. 9. 2023Aktualizováno: 25. 9. 2023Doba čtení: 4 min

Cílem Simple Earn pro začátečníky je pomoci novým uživatelům začít s naším produktem Earn. Pokud upíšete tento produkt, můžete získat až 30 % APY na 3 dny.

Pravidla

– Simple Earn pro začátečníky je k dispozici pouze pro oprávněné uživatele Earn, kteří absolvovali ověření účtu prostřednictvím svého hlavního účtu OKX.
– Produkt Simple Earn pro začátečníky můžete upsat pouze jednou.
– Svou kryptoměnu můžete vybrat v rámci svých objednávek produktů Simple Earn kdykoli po vypršení stanovené doby.
– Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této aktivity jakéhokoli soutěžícího, popřípadě tuto aktivitu bez předchozího upozornění zrušit. Odměny se řídí dodržováním podmínek a ujednání ze strany účastníka a nejsou zaručeny. Pro další podrobnosti si prosím projděte podmínky a ujednání.

Limity pro úpis

Minimální a maximální limity úpisu pro jednotlivé typy kryptoměn jsou následující:

Kryptoměna Období Individuální limit APY
USDT 3 dny 1 000 30 %
BTC 3 dny 0,05 30 %
ETH 3 dny 0,5 30 %

Podmínky a ujednání:

– Tato propagační kampaně není určena obyvatelům těchto jurisdikcí: Hongkong, Kuba, Írán, Severní Korea, Krym, Malajsie, Singapur, Sýrie, Spojené státy americké včetně všech území USA jako Portoriko, Americká Samoa, Guam, Severní Mariany a Americké Panenské ostrovy (St. Croix, St. John a St. Thomas), Bahamy, Kanada, Nizozemsko, Spojené království (konkrétně pokud jde o naše služby související s deriváty pro maloobchodní uživatele), Bangladéš, Bolívie, Doněck, Luhansk a Malta.
– Dary jsou omezeny na jeden (1) na příjemce.
– Podúčty nemají na účast nebo získání jakýchkoli odměn nárok.
– Veškeré příslušné daně, poplatky a další náklady, včetně nákladů na připojení, instalaci a/nebo služby, související s přijetím a použitím daru, jsou výhradní odpovědností konkrétního příjemce daru.
– Upsáním produktu Simple Earn pro začátečníky souhlasíte s tím, že vaše prostředky budou po uplynutí 3denní lhůty automaticky převedeny na váš Simple Earn.
– Odměny budou rozděleny 3 dnů od skončení období propagační akce.
– Tato komunikace slouží výhradně k informačním účelům. Jeho účelem není poskytovat investiční, daňové nebo právní poradenství, ani by neměl být považován za nabídku k nákupu, prodeji nebo držbě digitálních aktiv. S digitálními aktivy, včetně stablecoinů, se váže vysoká míra rizika, mohou značně kolísat a mohou se stát i bezcennými. Odhadovaná výše APY není zaručená a může se bez předchozího upozornění změnit. Společnost OKX nezaručuje splacení jistiny ani úroků. Společnost OKX neposkytuje investiční doporučení ani doporučení ohledně aktiv. Měli byste pečlivě zvážit, zda jsou pro vás obchodování či držba digitálních aktiv s ohledem na vaši finanční situaci vhodné. Otázky týkající se vaší konkrétní situace prosím zkonzultujte se svým právním/daňovým/investičním poradcem.
– Společnost OKX si vyhrazuje právo vyloučit z této propagační akce jakékoli účastníky, popřípadě tuto propagační akci bez předchozího upozornění zrušit.
– Společnost OKX si vyhrazuje právo vykládat podmínky a ujednání této propagační akce dle svého uvážení a stejně tak si vyhrazuje právo tyto podmínky a ujednání kdykoli změnit nebo upravit.
– Pro další informace si prosím projděte Podmínky poskytování služeb společnosti OKX.
– Společnost OKX není odpovědná za technické, obrazové, typografické ani redakční chyby či opomenutí. Pro další informace navštivte www.okx.com © OKX Všechna práva vyhrazena.