ข้ามไปยังเนื้อหาหลัก
OKX.com

คำสั่งจำกัดคืออะไร ทำไมคำสั่งของฉันจึงไม่ดำเนินการ ณ ราคาที่กำหนด