Moje NFTZlecenia NFTUlubioneUtworzone przeze mnieZlecenia P2P
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg06.09.2023 22.09.2023

Tydzień piłki nożnej OKX Hong Kong

Jako oficjalny partner właścicieli „Treble” w piłce nożnej, Manchesteru City i McLarena Formuły 1, a także innych legend sportowych, OKX zawsze dążyło do zapewnienia fanom nowych możliwości zaangażowania. Zbiegając się z zakończeniem w Hongkongu we wrześniu wydarzenia „Trophy Tour 2023 prezentowanego przez OKX” Manchesteru City, OKX zorganizowała we wrześniu „Tydzień piłki nożnej OKX Hong Kong” w Mong Kok, jednej z najbardziej znanych dzielnic handlowych i turystycznych w Hongkongu. Siedmiodniowe wydarzenie obejmuje wystawę trofeów na świeżym powietrzu, wystawę koszulek zawodników Manchesteru City z autografami i pamiątek klubowych, strefę fanów piłki nożnej w wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz różne tablice edukacyjne z motywem OKX. Powierzchnia wystawiennicza i eventowa została specjalnie zlokalizowana przy słynnej Sneakers Street, co nawiązuje do tematyki wydarzenia.
 • 00
  dni
 • 00
  godz.
 • 00
  minutes
 • 00
  seconds
linglong
NFT background
NFT
soldOutIcon
POAP Tygodnia piłki nożnej OKX Hong Kong
BlockchainToken standardowy

Koszt wybicia

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/assets/imgs/2011/6C04D5C74FCC0D3D.png0 USDT

$0

Wybito
800

800

Opis

OKX Web3 z radością ogłasza wydanie limitowanej edycji NFT POAP z okazji Tygodnia piłki nożnej OKX Hong Kong. Jako nagrodę specjalną właściciele tego ekskluzywnego NFT POAP będą mieli możliwość wykupienia limitowanej edycji pudełka z pamiątkami OKX.
Aby wziąć udział, właściciele POAP powinni opublikować historię na swoim koncie na Instagramie, oznaczając konto @okx_chinese i dołączając zrzut ekranu swojego NFT (numer NFT musi być widoczny). Aby się zakwalifikować, użyj podpisu „Tydzień piłki nożnej OKX Hong Kong”..

Po 15 września wylosujemy 15 szczęśliwych zwycięzców i wyślemy im pakiet pamiątkowy.
Ten cyfrowy przedmiot kolekcjonerski jest przeznaczony wyłącznie do celów kolekcjonerskich i nie można nim handlować ani go przelewać.

Tydzień piłki nożnej OKX Hong Kong

Tydzień piłki nożnej OKX Hong Kongtwórca

OKX jest drugą co do wielkości światową giełdą kryptowalut pod względem wolumenu obrotu i wiodącym ekosystemem Web3. We wrześniu 2023 roku OKX zorganizowała „Tydzień piłki nożnej OKX Hong Kong” w Mong Kok w Hongkongu, jednej z najbardziej znanych dzielnic handlowych i turystycznych miasta. Wydarzenie obejmuje plenerową wystawę trofeów, wystawę koszulek zawodników Manchesteru City i pamiątek klubowych z podpisami, strefę fanów piłki nożnej w wirtualnej rzeczywistości (VR) oraz różne tablice edukacyjne z motywem OKX.

Regulamin
1. Niniejsza aktywność polegająca na mintowaniu lub airdropach NFT („Aktywność”) będzie obowiązywać przez okres (i) podany na stronie internetowej Aktywności; lub (ii) określony przez OKX Web3 Wallet („OKX Wallet”) lub, jeśli organizatorem Aktywności jest strona trzecia, taki organizator (zarówno OKX Wallet, jak i taki zewnętrzny organizator zwany „Organizatorem”) według własnego uznania ( „Okres aktywności”).
2. NFT będą mintowane i/lub dystrybuowane / przesyłane airdropem (w stosownych przypadkach) na adres portfela użytkownika w Okresie aktywności lub w innym terminie określonym przez Organizatora, w tym po Okresie aktywności, po ukończeniu kroków określonych na stronie internetowej aktywności.
3. OKX Wallet i Organizator zastrzegają sobie prawo do wykluczenia dowolnego użytkownika lub adresu portfela z udziału w tej Aktywności.
4. Bez uszczerbku dla powyższego, zarówno OKX Wallet, jak i Organizator zastrzegają sobie również prawo do wstrzymania NFT i odebrania uprawnień każdemu użytkownikowi lub adresowi portfela do udziału w tej Aktywności, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że angażuje się w nieuczciwe lub nadużycie, w tym: nie ogranicza się do sytuacji, w których użytkownicy angażują się w pranie pieniędzy, handel przemytniczy lub angażują się w jakąkolwiek inną nielegalną, oszukańczą lub szkodliwą działalność. Użytkownicy i/lub adresy portfela, co do których istnieje uzasadnione podejrzenie o udział w takim postępowaniu, mogą otrzymać zakaz udziału w jakichkolwiek przyszłych kampaniach na stronie internetowej i/lub platformie OKX Wallet.
5. Biorąc udział w Aktywności, użytkownicy wyrażają zgodę na przestrzeganie Warunków usługi ekosystemu OKX Web3 i Polityki prywatności ekosystemu OKX Web3.
6. OKX Wallet i Organizator zastrzegają sobie prawo do interpretacji, modyfikowania, zawieszania, anulowania lub zakończenia tej Aktywności i/lub któregokolwiek z Warunków Aktywności w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia. W przypadku konfliktu OKX Wallet ma wyłączne prawo do ostatecznej decyzji i interpretacji niniejszych warunków.
7. Jeżeli istnieje wiele wersji językowych niniejszego regulaminu, w przypadku sprzeczności wersja angielska będzie miała pierwszeństwo.
8. OKX Wallet wyraźnie zrzeka się wszelkiej odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy techniczne, obrazowe, typograficzne, redakcyjne lub inne błędy lub pominięcia w tej Aktywności lub w niniejszym regulaminie.
9. Więcej informacji na temat OKX Wallet można znaleźć na stronie https://www.okx.com/web3.
Zastrzeżenia
1. Aktywność nie stanowi (i) oferty, rekomendacji ani zaproszenia do złożenia oferty zakupu, sprzedaży lub innego typu transakcji w zakresie jakichkolwiek aktywów cyfrowych; oraz (ii) nie ma na celu udzielania jakichkolwiek porad ani rekomendacji (niezależnie od rachunkowości inwestycyjnej, handlowej, prawnej, podatkowej lub innej). Aktywność nie jest również przeznaczona do dystrybucji ani dostępu dla jakiejkolwiek osoby w jurysdykcji, w której taka dystrybucja lub dostęp byłby sprzeczny z obowiązującymi przepisami prawa lub regulacjami. Osoby lub podmioty uzyskujące dostęp i/lub uczestniczące w Aktywności mają obowiązek zapoznać się z takimi ograniczeniami i ich przestrzegać. Aktywa cyfrowe, w tym między innymi stablecoiny i NFT, mają charakter spekulacyjny i charakteryzują się dużą zmiennością, mogą w dowolnym momencie stracić płynność i wiążą się z wysokim ryzykiem. Osoby zajmujące się aktywami cyfrowymi mogą stracić całą wartość swoich aktywów.
2. Wartość aktywów cyfrowych, w tym między innymi stablecoinów i NFT, może i od czasu do czasu ulega znacznym wahaniom. W wyniku takich wahań użytkownicy mogą w dowolnym momencie doświadczyć znacznego wzrostu lub spadku wartości swoich aktywów.
3. Uczestnicy Aktywności są odpowiedzialni za uiszczenie wszelkich obowiązujących podatków, opłat, kosztów i wydatków (które mogą obejmować między innymi opłaty za podłączenie, instalację, usługi, opłaty za gaz i koszty transakcyjne) związane z otrzymaniem i korzystaniem z wszelkich transakcji NFT związanych z Aktywności.
© 2023 OKX Web3. Wszelkie prawa zastrzeżone.