Aktualizacja harmonogramu wpłat i wypłat tokenów ORDI

Opublikowano 20 maj 2023Zaktualizowano 4 kwi 20242 min czytania

OKX ma przyjemność ogłosić przyjęcie Ordinals (ORDI) na nasze rynki spotowe. Prosimy o zapoznanie się z poniższym harmonogramem:

  1. Wpłaty ORDI zostaną otwarte dnia 20 maja 2023 r.o godzinie 10:00 czasu UTC.
  2. Wypłaty ORDI zostaną otwarte dnia 20 maja 2023 r.o godzinie 10:00 czasu UTC.
  3. Handel spot: OKX udostępni ORDI/USDT do handlu typu spot gdy tylko depozyt tokena ORDI spełni nasze wymagania, .


Odniesienie: https://www.okx.com/pl/help/okx-will-list-ordinals-ordi-for-spot-trading
Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tego notowania, skontaktuj się z nami w oficjalnej [grupie OKX na Telegramie] (https://t.me/OKXOfficial_English) lub poprzez [Centrum wsparcia] (https://www.okx.com/cn/support-center.html).

OKX
20 maja 2023 r.