Platforma OKX uruchamia Kryptopedię: Odkryj zupełnie nowy poziom uczenia się i zarabiania

Opublikowano 11 maj 2023Zaktualizowano 4 kwi 20245 min czytania

Szanowni klienci OKX,
OKX oficjalnie uruchamia Kryptopedię, unikalną platformę umożliwiającą naukę i zarabianie w oparciu o projekt Web3, której celem jest odkrywanie i integrowanie potencjalnych projektów, łączenie cykli rynkowych i hotspotów w łańcuchu oraz obniżanie kosztów wyszukiwania użytkowników w celu obniżenia progu wejścia. Aby stworzyć różne sekcje zadań, planujemy ustalić różnorodne tematy dla każdego z danych okresów, a następnie podjąć współpracę z odpowiednimi partnerami projektu. Uczestnicząc w tych projektach, użytkownik będzie mieć szansę na zdobycie ekscytujących nagród.

1. Czym jest Kryptopedia?

Wraz z szybkim rozwojem świata kryptowalut, identyfikacja potencjalnych projektów i wychwytywanie nowych trendów stało się gorącym tematem dla użytkowników Web3. Jednak proces znajdowania obiecujących projektów pochłania często zbyt dużo czasu, ponieważ użytkownicy muszą przeszukiwać wiele platform informacyjnych, filtrować kluczowe informacje i uważnie śledzić nowe rozwiązania. Utrudnia to wielu z nim zaangażowanie się w interakcje w łańcuchu i udział w projektach.

Aby rozwiązać te problemy, platforma OKX Wallet uruchomiła Kryptopedię, której celem jest agregacja potencjalnych projektów, ułatwienie użytkownikom ich znalezienia i obniżenie bariery wejścia do świata Web3. OKX Wallet współpracuje również z dużymi projektami celem tworzenia zadań, które pomagają użytkownikom zidentyfikować i wykonać prawidłowe metody interakcji w celu zdobycia potencjalnych nagród.

2. Jakie korzyści płyną z używania Kryptopedii?

  • Jasne plany zadań pozwalające uniknąć niepotrzebnego wysiłku
    Dla każdego etapu na Kryptopedii OKX będą wyświetlane różne motywy sieciowe oraz jasne plany zadań, takie jak zbliżające się wydarzenie tematyczne zkSync Era. Platforma OKX Wallet współpracuje także z kilkoma wybranymi projektami zkSync; wspólnie opracowujemy zadania edukacyjne, pomagające w dokładnej interakcji przy minimalizacji nakładu czasu.
  • Loteria NFT, szansa na zwiększenie zarobków i możliwości w łańcuchu
    Po ukończeniu zadań przewidziano również nagrody. Przykładowo, w wydarzeniu zkSync Era użytkownik ma możliwość wzięcia udziału w loterii NFT za każde ukończone zadanie w interakcji DApp. Zwycięskie NFT można wykorzystać w celu zdobycia dodatkowych nagród w przyszłości.

3. Jaki jest pierwszy motyw Kryptopedii?

Pierwszy numer Kryptopedii koncentruje się na motywie zkSync Era. zkSync jest skalowalnym protokołem Ethereum Layer2 opartym na dowodach z wiedzą zerową. zkSync Era to istotne uaktualnienie technologiczne w stosunku do poprzedniej wersji, cechujące się większą prędkością transakcji i niższymi kosztami. Jest to również zkEM, dzięki czemu jest kompatybilny z technologią Ethereum i innymi projektami kompatybilnymi z EVM.

Uczestnictwo w tym wydarzeniu daje użytkownikom szansę na otrzymanie nagród wynikających z potencjalnych projektów. Użytkownicy mogą również tworzyć NFT zaprojektowane wspólnie przez platformę OKX Wallet i zkSync. Podczas wykonywania zadań interakcji, zdobyć można pięć NFT o różnej rzadkości każde. Użytkownicy biorący udział w zadaniach OKX NFT i OKX DEX mają większe szanse na wygranie rzadkich NFT, które można następnie wykorzystać w przyszłych projektach motywacyjnych. Im więcej NFT posiadasz, tym więcej nagród otrzymasz.

4. Jak uczestniczyć w Kryptopedii?

(1) Pobierz i zainstaluj aplikację OKX App, a następnie wybierz pozycję Portfel (Wallet) na górnym pasku
(2) Utwórz portfel lub zaimportuj już istniejący, a następnie kliknij przycisk Ucz się i zarabiaj na zkSync Era (Learn and earn on zkSync Era) będący na stronie głównej
(3) Kliknij pozycję zkSync Era , aby przejść do obszaru interakcji zkSync Era
(4) Jeśli w portfelu nie istnieją żadne tokeny sieci głównej zkSync Era, kliknij przycisk Wpłać (Deposit), aby dodać środki
(5) Wykonuj zadania zgodnie z wymaganiami różnych projektów i weryfikuj je.
Kryptopedia 1

(6) Kliknij opcję Pokaż więcej aplikacji DApps (Show more DApps), aby zobaczyć więcej zadań i sprawdzić postęp swoich interakcji w zadaniach ukończonych.
(7) Po ukończeniu danego zadania będziesz mieć szansę otrzymać NFT w drodze losowania.
(8) Otrzymane nagrody NFT można zobaczyć, klikając na pozycję Moje nagrody NFT (My NFT rewards)
Kryptopedia 2


Kryptopedia OKX będzie nieustannie poddawana badaniom pod kątem potencjalnych projektów i współpracom z partnerami z różnych dziedzin, pomagając jej użytkownikom jeszcze łatwiej i skuteczniej odkrywać świat kryptowalut.


Regulamin

  • Uczestnictwo w Kryptopedii OKX zwiększa Twoje szanse na otrzymanie nagród, ale nie możemy zagwarantować ich 100%. wypłacenia. Na podział nagród mogą wpłynąć nieprzewidywalne czynniki ze strony projektu, a OKX zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji zasad.
  • OKX zastrzega sobie prawo do wyłączenia jakichkolwiek uczestników tego wydarzenia i/lub anulowania go bez powiadomienia
  • OKX zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszych warunków wydarzenia według swojego uznania oraz zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych warunków w dowolnym momencie.
  • OKX nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie błędy techniczne, ilustracji, typograficzne, redakcyjne czy pominięcia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.okx.com. ©OKX. Wszystkie prawa zastrzeżone.