OKX dostosowuje wielkość znacznika dla par handlowych typu spot/wieczystych z depozytem zabezpieczającym

Opublikowano 26 maj 2023Zaktualizowano 4 cze 20246 min czytania

W celu zwiększenia płynności rynku i poprawy doświadczenia handlowego, OKX dostosuje wielkość znaczników dla niektórych transakcji typu spot/wieczystych z depozytem zabezpieczającym już dnia 02 czerwca 2023 roku w godzinach 06:00 – 6:30 (UTC).

Szczegóły regulacji są następujące:
Uwaga: Jeśli para handlowa jest dostępna na rynkach typu spot i depozytów zabezpieczających, dostosowanie będzie dotyczyło obu tych pozycji.

Typ Para handlowa Rozmiar znacznika (przed) Rozmiar znacznika (po)
Wiecz. CELOUSDT 0,001 0,0001
Wiecz. CRVUSD 0,001 0,0001
Wiecz. CRVUSDT 0,001 0,0001
Wiecz. FITFIUSDT 0,0001 0,000001
Wiecz. SHIBUSDT 0,00000001 0,000000001
Wiecz. SLPUSDT 0,00001 0,000001
Wiecz. ZENUSDT 0,01 0,001
Położenie ACA/USDT 0,001 0,00001
Położenie ANC/USDT 0,0001 0,000001
Położenie CELO/USDC 0,001 0,0001
Położenie CELO/USDT 0,001 0,0001
Położenie CRV/USDC 0,001 0,0001
Położenie CRV/USDT 0,001 0,0001
Położenie FITFI/USDT 0,0001 0,000001
Położenie KAR/USDT 0,001 0,00001
Położenie KSM/BTC 0,00001 0,0000001
Położenie MIR/USDT 0,001 0,00001
Położenie MRST/USDT 0,00001 0,000001
Położenie SHIB/USDC 0,00000001 0,000000001
Położenie SHIB/USDT 0,00000001 0,000000001
Położenie SLP/USDC 0,00001 0,000001
Położenie SLP/USDT 0,00001 0,000001
Położenie SOS/USDT 0,000000001 0,00000000001
Położenie SRM/USDC 0,001 0,00001
Położenie SRM/USDT 0,001 0,00001
Położenie UMEE/USDT 0,00001 0,000001
Położenie ZEN/BTC 0,000001 0,0000001
Położenie ZEN/USDT 0,01 0,001

Ostrzeżenie o ryzyku:
W okresie dostosowywania wielkości znacznika dla pary handlowej dotkniętej zmianą ruch zostanie tymczasowo zawieszony na 2 minuty, w takim przypadku przesył środków, składanie, zmiana i anulowanie zamówień dla pary handlowej dotkniętej zmianą nie będzie możliwe. Nie wpłynie to na inne pary handlowe. Nie będzie to miało wpływu na handel parą handlową dostosowaną do większej wartości dziesiętnej.


A. Dla istniejących zleceń

 1. Gdy rozmiar znacznika jest dostosowany do mniejszej wartości dziesiętnej (z 0,0001 do 0,01)
  a. Zlecenia z limitem: Jeśli istniejące zlecenie cechuje się miejscem po przecinku większym niż to określone w opcji „tick size”, istniejące zlecenie zostanie anulowane. Jeśli istniejące zlecenie cechuje się miejscem po przecinku mniejszym lub równym niż to określone w opcji „tick size”, istniejące zlecenie nie zostanie anulowane. Przykładowo, jeśli rozmiar znacznika zostanie dostosowany z 0,0001 do 0,01, to istniejące zlecenie o wartości 130,2442 zostanie anulowane, podczas gdy to o wartości 130,24 – zachowane.
  b. Boty handlowe: Jeśli istniejące zlecenie cechuje się miejscem po przecinku większym niż to określone w opcji „tick size”, istniejące zlecenie zostanie anulowane. Jeśli istniejące zlecenie cechuje się miejscem po przecinku mniejszym lub równym niż to określone w opcji „tick size”, istniejące zlecenie nie zostanie anulowane. Przykładowo, jeśli rozmiar znacznika zostanie dostosowany z 0,0001 do 0,01, to istniejące zlecenie z limitem o wartości 130,2442 zostanie anulowane, podczas gdy to o wartości 130,24 – zachowane.

  • Wszelkie otwarte zlecenia już złożone u bota handlowego typu grid i DCA, zostaną najpierw anulowane (w tym siatka spot, futures grid, moon grid, spot DCA), a następnie nastąpi zatrzymanie bota.
  • W przypadku wszystkich innych botów i rodzajów zleceń (w tym zakupów cyklicznych, TWAP, iceberg, smart portfolio, arbitrage, stop, trailing stop, trigger) otwarte zlecenia zostaną anulowane jako pierwsze, ale bez wpływu na boty. Boty wznowią handel z nowym rozmiarem znacznika po ponownym uruchomieniu handlu.
 2. Gdy rozmiar znacznika jest dostosowany do większej wartości dziesiętnej (z 0,01 do 0,0001)
  a. Po dostosowaniu istniejące zlecenia zostaną wykonane zgodnie z dostosowanym nowym rozmiarem.


Uwaga: Powyższe zasady mają zastosowanie również do zamówień składanych za pomocą API.

Po dostosowaniu znacznika (np. z 0,0001 na 0,01), system automatycznie zaokrągli zlecenia zakontraktowane przez API o wartości złożonych za pomocą poprzedniego ustawienia (tj. 0,0001) tak, aby zlecenie mogło zostać pomyślnie zainicjowane. Składanie zleceń przy użyciu wstępnie dostosowanego rozmiaru znacznika w normalnym interfejsie internetowym i mobilnym nie będzie jednak możliwe.


B. Zlecenia otwarte i wyświetlanie zamówień historycznych

 1. Gdy rozmiar znacznika jest dostosowany do mniejszych wartości dziesiętnych (z 0,0001 do 0,01): W przypadku podmiotów niebędących użytkownikami interfejsu API zlecenia otwarte i historyczne będą wyświetlane z dostosowanym rozmiarem znacznika poprzez zaokrąglenie wartości zleceń kupna w dół, a zleceń sprzedaży – w górę. Dla użytkowników API zlecenia otwarte i historyczne będą wyświetlane z wielkością znacznika przed korektą.
 2. Gdy rozmiar znacznika jest dostosowany do większych wartości dziesiętnych (z 0,01 do 0,0001): Zlecenia otwarte i historyczne będą wyświetlane z oryginalnym rozmiarem znacznika.


Zachęcamy do dostosowania swoich strategii handlowych w oparciu o powyższe zmiany.


Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej aktualizacji usunięcia projektów z oferty, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.


OKX
26 maja 2023 r.