OKX dostosuje poziomy pozycji zamiany wieczystej i terminowej

Opublikowano 21 sie 2023Zaktualizowano 3 cze 20244 min czytania

Aby poprawić płynność rynku i ograniczyć ryzyko, OKX dostosuje poziomy pozycji typu swap w formie wieczystej i terminowej w dniu 23 sierpnia 2023 r. w godz. od 6:00 do 7:00 (UTC)._
Szczegóły dotyczące korekty są następujące:

Kontrakt Poziom Przed Po
Maks. ilość (kont.) Wskaźnik depozytu obowiązkowego Min. wskaźnik depozytu początkowego Maks. dźwignia Maks. ilość (kont.) Wskaźnik depozytu obowiązkowego Min. wskaźnik depozytu początkowego Maks. dźwignia
BTCUSDC (wiecz.) 1 30 000 0,40% 0,80% 125 15 000 0,50% 1,33% 75
2 60 000 0,50% 1,00% 100 30 000 0,75% 2,00% 50
3 120 000 0,75% 1,50% 66,66 60 000 1,00% 2,50% 40
4 Wzrost o 120 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu Wzrost o 60 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
ETHUSDC (wiecz.) 1 50 000 0,40% 0,80% 125 25 000 0,50% 1,33% 75
2 100 000 0,50% 1,00% 100 50 000 0,75% 2,00% 50
3 200 000 0,75% 1,50% 66,66 100 000 1,00% 2,50% 40
4 Wzrost o 200 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu Wzrost o 100 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
BTCUSDC (term.) 1 5000 0,65% 2,00% 50 2500 1,00% 2,00% 50
2 10 000 1,00% 2,50% 40 5000 1,50% 3% 33,33
3 20 000 1,50% 5,00% 20 10 000 2,00% 5,00% 20
4 Wzrost o 20 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu Wzrost o 10 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu
ETHUSDC (term.) 1 8000 0,65% 2,00% 50 4000 1,00% 2,00% 50
2 15 000 1,00% 2,50% 40 8000 1,50% 3% 33,33
3 30 000 1,50% 5,00% 20 15 000 2,00% 5,00% 20
4 Wzrost o 30 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu Wzrost o 15 000 pozycji w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Wzrost o 0,5% w stosunku do poprzedniego poziomu Maks. dźwignia dla poziomu

Dowiedz się więcej: Poziomy pozycji


Zrzeczenie się ryzyka
Wskaźnik depozytu zabezpieczającego użytkowników może wzrosnąć z powodu dostosowania poziomów i zmienności rynku. Aby zapobiec przymusowym likwidacjom spowodowanym przez te korekty, użytkownicy są zachęcani do zmniejszenia dźwigni finansowej poprzez zwiększenie marginesów lub zamknięcie pozycji.


Ostrzeżenie o ryzyku: Powyższy przegląd i informacje, z których część może być dostarczona przez strony trzecie inne niż OKX, służą wyłącznie celom informacyjnym i edukacyjnym. OKX nie gwarantuje dokładności ani kompletności jakichkolwiek informacji zawartych w niniejszym dokumencie; takie informacje nie stanowią ze strony OKX żadnego oświadczenia, gwarancji ani jakiejkolwiek porady finansowej, inwestycyjnej lub innej formy doradztwa. Informacje te mogą ponadto nie być odpowiednie dla wszystkich osób; nie należy na nich polegać w związku z transakcjami dotyczącymi danego inwestora; informacje nie mogą i nie powinny być interpretowane jako oferta, rekomendacja lub zaproszenie. Takie informacje nie są również przeznaczone dla osób mieszkających w jurysdykcjach, w których przekazanie takich informacji naruszyłoby przepisy ustawowe lub wykonawcze odpowiednie dla takiej lokalizacji. Aktywa cyfrowe mają naturę wysoce spekulacyjną i podlegają dużej zmienności – w każdej chwili mogą stać się niepłynne, a inwestorzy mogą stracić całą wartość swojej inwestycji. Przed rozpoczęciem handlu jakimkolwiek aktywem cyfrowym należy przeprowadzić własne badania i ocenić indywidualne możliwości i chęci podejmowania ryzyka. OKX nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, które użytkownik może ponieść w wyniku handlu aktywami cyfrowymi. Aby uzyskać więcej informacji, prosimy zapoznać się zapoznaj się z Terms of Service i Risk & Compliance Disclosure.


W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących tej aktualizacji usunięcia projektów z oferty, prosimy o kontakt z nami na oficjalnej grupie OKX Telegram lub za pośrednictwem Support Center.


Zespół OKX
21 sierpnia 2023 r.