Od 17 lipca 2023, 04:00 UTC do 31 lipca 2023, 15:59 UTC

Dołącz i zyskaj możliwość zarobienia tokenów Nym o łącznej wartości 50 000 USD

Weź udział dzisiaj dzięki usłudze stakowania OKX Earn!

NYM Earn

 Co to jest Nym?

Nym ma za zadanie chronić prywatność na poziomie sieci poprzez szyfrowanie i przekazywanie ruchu internetowego za pośrednictwem wielowarstwowej sieci zwanej mixnet. W każdej warstwie mixnetu, węzły mix mieszają ruch internetowy użytkownika z ruchem innych użytkowników, zapewniając większą prywatność komunikacji i ukrywając metadane użytkownika. Sieć Nym mixnet ma wbudowane zachęty i zdecentralizowany system. Użytkownicy ponoszą opłatę w NYM, aby móc przesyłać swojego dane za pośrednictwem mixnetu. Ustanawiając wstępny depozyt NYM, każdy może uruchomić węzeł mix. Osoby uruchamiające węzeł otrzymują nagrody w postaci tokenów NYM w oparciu o dobrą jakość usługi, wykonując zadania polegające na mieszaniu pakietów i zapewnianiu prywatności użytkownikom końcowym. Ten proces nazywa się „dowodem mieszania”; podobnie jak w przypadku Bitcoina, kiedy kopacze są nagradzani za kopanie nowych bloków.

Czy chcesz zwiększyć swoje NYM i wejść na kolejny poziom?

Przedstawiamy trzy proste sposoby na to, jak uzyskać dostęp do większych nagród.

NYM Earn stack
Zarób do 18,02%

Weź udział w Simple Earn, aby uzyskać atrakcyjną roczną stopę procentową aż do 18,02%.

Regulamin

 1. Promocja „NYM Giveaway” rozpoczyna się o godz. 16:00 UTC w dniu 17 lipca 2023, a kończy się o godz. 11:59 UTC w dniu 31 lipca 2023. („Czas trwania promocji”).

 2. Ta promocja nie obejmuje mieszkańców następujących jurysdykcji: Hong Kong, Kuba, Iran, Korea Północna, Półwysep Krymski, Sudan, Malezja, Syria, Stany Zjednoczone - włącznie ze wszystkimi terytoriami USA takimi jak Puerto Rico, Samoa Amerykańskie, Guam, Mariany Północne oraz Wyspy Dziewicze USA (tj, St. Croix, St. John i St. Thomas), Bangladesz, Indonezja, Boliwia, Ekwador, Kirgistan, Botswana, Ghana, Kenia, Nigeria, Szwajcaria, Afryka Południowa, Zimbabwe i Malta.

 3. Tylko uprawnieni użytkownicy, którzy: (1) ukończą quiz, aby otrzymać 14 NYM z pozycją stakowania z roczną stopą oprocentowania 18,02% i (3) przejdą weryfikację podstawową, aby móc dołączyć do kampanii, (sprawdź swój status tutaj), są uprawnieni do NYM Giveaway („Nagroda”).

 4. Ta promocja działa na zasadzie „kto pierwszy, ten lepszy”; maksymalnie 31 000 uprawnionych użytkowników otrzyma 14 NYM z pozycją stakowania z roczną stopą oprocentowania 18,02%.

 5. Nagrody zostaną przekazane w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych po 31 lipca 2023, 23:59 UTC.

 6. Celem tego działania nie jest zapewnienie porady o charakterze inwestycyjnym, podatkowym lub prawnym ani nie powinno być ono postrzegane jako oferta dotycząca zakupu, sprzedaży lub wstrzymania aktywów cyfrowych. Aktywa cyfrowe, w tym stablecoin i NFT, wiążą się z wysokim stopniem ryzyka, mogą ulegać znacznym wahaniom, a nawet stać się bezwartościowe. Szacunkowe stawki rocznej stoy oprocentowania nie są gwarantowane jako stałe i mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Aktywa w platformie Earn nie są objęte ubezpieczeniem od potencjalnych strat ani nie podlegają ochronie FDIC ani SIPC. Historyczne zwroty nie stanowią odniesienia dla przyszłych zwrotów. OKX nie gwarantuje spłaty ani kapitału, ani odsetek. OKX nie udziela rekomendacji dotyczących inwestycji ani aktywów. Należy dokładnie rozważyć, czy handel lub przechowywanie aktywów cyfrowych jest dla danej osoby odpowiednie w świetle jej obecnej i przyszłej sytuacji finansowej. Proszę skonsultować się ze swoim doradcą prawnym / podatkowym / inwestycyjnym w przypadku pytań dotyczących swojej indywidualnej sytuacji.

 7. Należy pamiętać, że wartość nagród może ulec zmianie i może nie być równa tej wartości w momencie, gdy odbiorca będzie mieć możliwość podjęcia środków, w porównaniu z wartością w momencie faktycznego wybrania w oparciu o wahania rynku. Ceny aktywów cyfrowych, w tym tokenów stablecoin, mogą i podlegają wahaniom w każdym momencie. Z uwagi na takie wahania rynku, użytkownik może doświadczyć wzrostów lub spadków wartości aktywów w dowolnym momencie.

 8. Wszelkie i wszystkie stosowne podatki oraz wszystkie opłaty oraz dodatkowe wydatki, w tym w zakresie połączeń, instalacji i/lub koszty serwisu powiązane z zaakceptowaniem i użytkowaniem Nagrody promocji stanowią wyłączną odpowiedzialność odbiorcy Nagrody promocji.

 9. OKX zastrzega sobie prawo do wykluczenia uczestników z tej promocji i/lub anulowania tej promocji bez uprzedzenia.

 10. OKX zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszych warunków promocji według swojego uznania oraz zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych warunków w dowolnym momencie.

 11. Aby uzyskać więcej informacji, patrz Warunki OKX.

 12. OKX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, ilustracji, typograficzne, redakcyjne czy pominięcia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź oficjalną stronę internetową OKX © OKX. Wszelkie prawa zastrzeżone.