Het verschil tussen perpetual-futures en aflopende futures

Perpetual-futures zijn een soort van cryptocurrency-derivaat. Hoewel perpetual-futures sterk lijken op aflopende futures, verschillen ze op twee belangrijke manieren:

Vervaldatum

Waar aflopende futures een vooraf vastgestelde vervaldatum hebben, geldt dat voor perpetual-futures niet. Dit betekent dat kopers en verkopers hypothetisch hun posities voor altijd open kunnen houden, zolang hun account voldoende marge heeft om verliezen te dekken en liquidaties te voorkomen.

Financieringskosten

Financieringskosten helpen aanzienlijke afwijkingen te voorkomen tussen perpetual-futures en de spotprijs van de asset. Het is belangrijk op te merken dat de financieringsvergoeding wordt uitgewisseld tussen de long- en short-partijen, en niet door de beurs wordt geïnd.