Acemiler İçin Blockchain Hashing Rehberi

Blockchain teknolojisi, verileri saklama, aktarma ve doğrulama yöntemlerimizde devrim yaratmıştır. Blockchain'in temel bileşenlerinden biri, verilerin bütünlüğünü güvence altına almak için kullanılan matematiksel bir işlev olan hashing'dir.

Bu başlangıç kılavuzunda hashing'in temellerini ele alacak, blockchain'de nasıl kullanıldığını açıklayacak ve faydalarını ve potansiyel zayıflıklarını keşfedeceğiz. Bu makalenin sonunda, blockchain'de hashing ve dijital işlemlerdeki önemi hakkında sağlam bir fikre sahip olacaksınız.

Hashing Nedir

Hashing, herhangi bir boyuttaki herhangi bir girdi verisini, hash olarak da bilinen sabit boyutlu bir karakter dizisine dönüştüren matematiksel bir fonksiyondur. Hashing, giriş verisi için eşsizdir ve giriş verisindeki herhangi bir değişiklik, farklı bir hash ile sonuçlanacaktır.

Hashing, tersine çevrilemeyen tek yönlü bir işlevdir. Bu nedenle orijinal girdi verilerini hash'ten geri alamazsınız. Hashing algoritmaları bilgisayar bilimlerinde veri doğrulama, parola saklama ve dijital imza doğrulama için yaygın olarak kullanılır. Blockchain teknolojisinde hashing, verilerin bütünlüğünü güvence altına almak ve işlemlerin tahrif edilememesini sağlamak için kullanılır.

Hashing Nasıl Çalışır?

Hash

Hashing, herhangi bir boyuttaki bir veri kümesini alır ve hash adı verilen sabit boyutlu bir çıktı üreten bir hashing algoritmasından geçirir. İşlem birkaç adımdan oluşur:

 1. Giriş verileri, sabit uzunlukta bir hash üreten bir hash algoritması aracılığıyla işlenir.
 2. Hash, giriş verisi için benzersizdir ve giriş verisindeki herhangi bir küçük değişiklik tamamen farklı bir hash ile sonuçlanacaktır.
 3. Çıktı hash'i, girdi verilerini temsil eden bir dizi alfanümerik karakterdir.
 4. Hash daha sonra giriş verisinin benzersiz bir tanımlayıcısı olarak blockchainde saklanır.

Hashing Algoritmalarına Örnekler

Her birinin kendine özgü güçlü ve zayıf yönleri olan birçok hashing algoritması mevcuttur. Blockchain teknolojisinde kullanılan bazı popüler hashing algoritmaları şunlardır:

 1. SHA-256 (Secure Hash Algorithm 256-bit): Bu, blockchain teknolojisi için en yaygın kullanılan hashing algoritmasıdır. Sabit uzunlukta 256 bitlik bir hash üretir ve güvenliği ve hızıyla bilinir.
 2. Scrypt: Bu algoritma Litecoin ve Dogecoin gibi bazı kripto para birimlerinde kullanılır. SHA-256'dan daha fazla bellek yoğun olacak şekilde tasarlanmıştır, bu da onu ASIC tabanlı saldırılara karşı daha az hassas hale getirir.
 3. Ethash: Bu algoritma Ethereum'da kullanılır ve ASIC'e dirençli olacak şekilde tasarlanmıştır. Daha fazla bellek ve hesaplama gücü gerektirdiğinden özel donanımlarla madencilik yapmak daha zordur.
 4. Blake2b: Bu hızlı ve verimli hash algoritması 512 bite kadar sabit uzunlukta bir hash üretir. Grin ve Beam gibi bazı gizlilik odaklı kripto para birimlerinde kullanılır.
 5. SHA-3 (Secure Hash Algorithm 3): Bu hash algoritması SHA-2'nin halefidir ve saldırılara karşı daha iyi güvenlik sağlamak için tasarlanmıştır. En fazla 512 bitlik sabit uzunlukta bir hash üretir.

TBunlar mevcut birçok hash algoritmasından sadece birkaç örnektir. Hashing algoritmasının seçimi, blockchain uygulamasının güvenlik, hız ve saldırılara karşı direnç gibi, ne gibi ihtiyaçları olduğuna bağlıdır.

Blockchain'de Hashing Nasıl Kullanılır?

Hashing, blockchain teknolojisinin kritik bir bileşenidir ve işlemlerin kurcalamaya karşı korumalı ve güvenli olmasını sağlar. Blockchain'de hashing çeşitli şekillerde kullanılır:

 1. İşlem Hashing'i: Bir blockchaindeki her işlem, onu benzersiz şekilde tanımlayan bir hash ile temsil edilir. Bu hash, işlem verilerinin bir hash algoritmasından geçirilerek sabit uzunlukta bir hash üretilmesiyle oluşturulur. Bu hash daha sonra blockchaindeki bir sonraki bloğa dahil edilerek kriptografik hash fonksiyonu ile güvence altına alınmış bir blok oluşturulur.
 2. Blok Hashing: Bir blockchaindeki her blok, benzersiz bir hash de barındırır ve blok, bu hash tarafından tanımlanır. Blok hash'i, blok verilerinin bir hash algoritmasından geçirilerek sabit uzunlukta bir hash üretilmesiyle oluşturulur. Bu hash, bir önceki bloğun işlem hashini içerir ve kriptografik hash fonksiyonu tarafından güvence altına alınan bir blockchain oluşturur.
 3. Madencilik: Madencilik, blockchaine yeni bloklar ekleme sürecidir. Madencilik süreci boyunca madenciler hesaplama gücü gerektiren karmaşık bir matematik problemini çözmek için yarışırlar. Problemi çözen ilk madenci blockchaine yeni bir blok ekler ve kripto para ile ödüllendirilir. Problemin çözümüne "nonce" adı verilir ve blok verileriyle birlikte blok başlığına dahil edilir. Başlık daha sonra hash edilir ve ortaya çıkan hash, ağ tarafından belirlenen belirli bir zorluk seviyesini karşılamalıdır. Bu süreç, yeni blokların blockchaine güvenli ve kurcalamaya karşı korumalı bir şekilde eklenmesini sağlar.

Blockchain'de Hashing'in Faydaları

Hashing, blockchain teknolojisinde kritik bir öneme sahiptir ve verileri depolamak ve doğrulamak için güvenli ve kurcalamaya karşı korumalı bir yol sağlar. İşte blockchainde hashing'in bazı faydaları:

 1. Blockchain için daha çok güvenlik: Blockchainde kullanılan karma algoritmalar güvenli ve saldırılara karşı dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır. Hashing tek yönlü bir işlev sağlar ve giriş verilerinin hash'ten tersine mühendisliğini neredeyse imkansız hale getirir. Bu, kötü niyetli aktörlerin blockchaindeki verileri değiştirmesini veya değiştirmesini zorlaştırır.
 2. Veri kurcalamaya karşı koruma: Hashing, blockchainde veri kurcalamaya karşı koruma sağlar. Bir bloktaki veya işlemdeki verileri değiştirmeye yönelik herhangi bir girişim farklı bir hash ile sonuçlanır, zinciri kırar ve verilerin tahrif edildiğini açıkça ortaya koyar. Bu, verilerin blockchaine eklendikten sonra değiştirilmesini neredeyse imkansız hale getirir.
 3. Veri doğrulamasının kolaylaştırılması: Hashing, blockchaindeki verilerin bütünlüğünü doğrulamak için sağlam bir yöntem sağlar. Blockchain ağındaki düğümler, zincirdeki her bir bloğun hash'ini bağımsız olarak doğrulayabilir ve verilerin değiştirilmediğinden emin olabilir. Bu, merkezi bir otoriteye ihtiyaç duymadan blockchainin bütünlüğünü doğrulamayı mümkün kılar.
 4. Değişmez şekilde veri depolama: Hashing, blockchainde depolanan verilerin değiştirilemez olmasını sağlar. Veriler blockchaine eklendikten sonra değiştirilemez veya silinemez, bu da verilerin bütünlüğünü sağlar.
 5. Daha fazla verimlilik: Hashing, verilerin blockchainde verimli bir şekilde depolanmasına ve alınmasına olanak tanır. Benzersiz bir hash her bloğu ve işlemi temsil ettiğinden, blockchaindeki belirli verileri tanımlamak ve bulmak kolaydır.

Blockchain teknolojisinde hashing'in birçok faydası vardır. Hashing sayesinde daha fazla güvenlik, veri tahrifatına karşı korunma, daha kolay veri doğrulama süreci ve daha fazla verimlilik elde edilir. Bu faydalar blockchain teknolojisini dijital işlemler için güvenilir ve güvenilir bir çözüm haline getirir.

Blockchain'de Yaygın Hashing Teknikleri

Blockchain teknolojisinde kullanılan birkaç yaygın hashing tekniği vardır.

Proof of Work (PoW) 

Hash O

Proof of Work, blockchainde işlemleri doğrulamak ve yeni bloklar oluşturmak için kullanılan bir konsensus algoritmasıdır. Süreç, madencilerin hesaplama gücünü kullanarak karmaşık bir matematik problemini çözmek için yarışmasını içerir. Problemi çözen ilk madenci blockchaine yeni bir blok ekler ve kripto para ile ödüllendirilir.

Problemi çözmek için madenciler, hesaplama güçlerini blok verilerini ve bir nonce içeren blok başlığını hash etmek için kullanmalıdır. Nonce, yeni bir hash oluşturmak için blok başlığına eklenen rastgele bir değerdir. Başlık daha sonra kriptografik bir hash fonksiyonu kullanılarak hashlenir ve ortaya çıkan hash ağ tarafından belirlenen belirli bir zorluk seviyesini karşılamalıdır. Zorluk seviyesi, blokların blockchaine sabit bir oranda eklenmesini sağlamak için düzenli olarak ayarlanır.

PoW algoritması, fazla kaynak tüketecek şekilde tasarlanmıştır ve madencilerin sistemi aldatmasını zorlaştırır.

Proof of Stake (PoS) 

Hash Ok

Proof of Stake, blockchainde işlemleri doğrulamak ve yeni bloklar oluşturmak için kullanılan bir konsensus algoritmasıdır. Madencilerin hesaplama gücünü kullanarak karmaşık bir matematik problemini çözmesini gerektiren PoW'un aksine PoS, doğrulayıcıların "stake" olarak belirli bir miktarda kripto para tutmasını gerektirir. Doğrulayıcılar, sahip oldukları hisseye göre yeni bloklar oluşturmak üzere seçilir. Seçilme şansı, sahip oldukları pay miktarı ile orantılıdır.

İşlemleri doğrulamak ve yeni bloklar oluşturmak için doğrulayıcıların kripto paralarını teminat olarak göstermeleri gerekir. Geçersiz bloklar yaratmaya çalışmak gibi ağın çıkarlarına aykırı hareket ettikleri tespit edilirse, hisseleri kaybedilir.

PoS, aynı düzeyde hesaplama gücü gerektirmediği için PoW'dan daha enerji verimli olacak şekilde tasarlanmıştır. Ayrıca, herkes ağa doğrulayıcı olarak katılabileceğinden, kripto para madenciliği gücünün birkaç büyük madencilik havuzu arasında merkezileşmesini azaltmayı amaçlamaktadır.

Proof of Authority (PoA) 

Hash Okx

Proof of Authority, blockchainde işlemleri doğrulamak ve yeni bloklar oluşturmak için kullanılan bir konsensus algoritmasıdır. PoA'da doğrulayıcılar, hesaplama güçleri ya da paylarından ziyade itibarları ve kimliklerine göre seçilir. Doğrulayıcılar genellikle topluluğun ya da kuruluşun bilinen ve güvenilen üyeleridir.

İşlemleri doğrulamak ve yeni bloklar oluşturmak için doğrulayıcıların blokları özel anahtarlarıyla imzalayarak yetkilerini kanıtlamaları gerekir. Kimliklerin ve itibarın kullanılması PoA algoritmasını diğer konsensus algoritmalarına göre saldırılara karşı daha az savunmasız hale getirir, ancak aynı zamanda merkezileşmeye de yol açabilir.

Blockchain'de Hashing'in Potansiyel Zayıflıkları

Hashing, blockchain teknolojisinin kritik bir bileşeni olsa da, zayıf yönleri de vardır. İşte hashing'in bazı potansiyel zayıflıkları:

 1. Çarpışma Saldırıları: Olasılık düşük olsa da, iki farklı girdi değerinin aynı hash değerini üretmesi mümkündür, bu genellikle çarpışma olarak adlandırılır. Kötü niyetli bir aktör bu durumdan faydalanarak sahte işlemler yaratabilir ya da blockchaindeki verileri değiştirebilir.
 2. Merkezileştirme: Önemli bir hesaplama gücü gerektiren Proof of Work konsensus algoritmasının kullanılması, kripto para madenciliği gücünün birkaç büyük madencilik havuzu arasında merkezileşmesine yol açmıştır. Bu merkezileşme, tek bir havuzun veya havuz grubunun ağın hash gücünün %50'sinden fazlasının kontrolünü ele geçirmesi halinde blok zincirinin güvenliğini tehlikeye atabilir.
 3. 51 Saldırısı: 51 saldırısı, tek bir varlık ya da grubun ağın hash gücünün %50'sinden fazlasının kontrolünü ele geçirerek işlemleri manipüle etmesine ve coinleri çifte harcamasına olanak tanıyan bir saldırı türüdür.

Hashing Blockchain'i Güvenilir Bir Teknoloji Yapar

Hashing, blockchain teknolojisinin kritik bir bileşenidir ve verilerin saklanması ve doğrulanması için güvenli ve kurcalamaya karşı dayanıklı bir yöntem sağlar. Hashing, verilerin bütünlüğünü doğrulamak ve verilerin tahrif edilmesini önlemek amacıyla her işlem ve blok için benzersiz tanımlayıcılar oluşturmak için kullanılır.

Blockchainde hashing'in çarpışma saldırıları ve merkezileştirme gibi potansiyel zayıflıkları olsa da, hashing tekniklerini ve blockchain güvenliğini iyileştirmeye yönelik devam eden çabalar bu riskleri azaltmayı amaçlamaktadır.


SSS

Blockchain Hash Örneği Nedir?

Blockchain hash'i, bir blockchain bloğunu ya da işlemini temsil eden benzersiz bir tanımlayıcıdır. Blockchain hash'ine örnek olarak Bitcoin'de kullanılan ve blockchaindeki her blok için 256 bitlik bir hash üreten SHA-256 hash algoritması verilebilir.

Blockchain'de Hash 256 Nedir?

Hash 256, blockchain teknolojisinde kullanılan bir tür kriptografik hash algoritmasıdır. Blockchaindeki bir bloğu veya işlemi benzersiz bir şekilde tanımlayan sabit uzunlukta, 256 bitlik bir karma üretir. Genellikle Bitcoin ve diğer blockchain tabanlı kripto para birimlerinde kullanılır.

Blockchain Ne Tür Bir Hashing'dir?

Blockchain, blockchaindeki her blok ve işlem için benzersiz tanımlayıcılar oluşturmak için SHA-256 ve Scrypt gibi kriptografik karma algoritmalar kullanır. Bu hash algoritmaları güvenli, kurcalamaya ve saldırıya dayanıklı olacak şekilde tasarlanmıştır.

Blockchain'de Bloğun Hash'i Nasıl Oluşturulur?

Blockchaindeki her bloğun hash'i, blok verilerinin SHA-256 gibi bir hash algoritmasından geçirilmesiyle oluşturulur. Ortaya çıkan hash, zincirdeki bir önceki bloğun hash'ini içerir ve iki blok arasında bir bağlantı oluşturur. Bu işlem, kriptografik hash fonksiyonu tarafından güvence altına alınan bir blok zinciri oluşturarak blockchaindeki verilerin güvenli ve kurcalamaya karşı korumalı olmasını sağlar.

Daha Fazlasını Görüntüle