Blockchain Oracle Nedir?

Blockchain teknolojisi, çeşitli sektörlerde devrim yaratma potansiyeli nedeniyle son yıllarda önemli bir popülerlik kazanmıştır. Blockchainlerin verimli bir şekilde çalışabilmesi için güvenilir ve güvenilir veri kaynaklarına ihtiyaç vardır. İşte bu noktada blockchain oracle'ları devreye girer.

Blockchain Oracle Nedir

Blockchain Oracle

Bir blockchain oracle'ı, bir blockchain ile harici veri kaynakları arasında bir köprü görevi görür. Kendi kendine yürüyebilen akıllı sözleşmelerin, gerçek dünya verileriyle etkileşime girmesi için bir yol sağlar.

Oracle'lar, blockchainlerin gerçek dünya senaryolarında verimli bir şekilde çalışabilmesi için gereklidir. Oracle, güvenilir bir veri kaynağı olarak faaliyet gösterir ve blockchaine eklenmeden önce bu verileri doğrular. Oracle’ın rolü, blockchaine eklenen verilerin doğru ve manipülasyona karşı korumalı olmasını sağladığı için kritik önem taşır ve bu da onu blockchain ekosisteminin önemli bir parçası haline getirir.

Blockchain Oracle’ı Nasıl Çalışır?

Blockchain oracleları, blockchain ile harici veri kaynakları arasında bir köprü görevi görür ve blockchainin gerçek dünya verileriyle etkileşime geçmesi için bir yol sağlar. Bir oracle aracılığıyla bir blockchaine veri sağlama süreci tipik olarak üç adımda gerçekleştirilir:

 1. Veri Talebi: Blockchaindeki bir akıllı sözleşme, harici bir kaynaktan veri talep ettiğinde, oracle'a bir talep gönderir.
 2. Veri Doğrulama: Oracle daha sonra API'ler, web tarayıcıları ya da diğer zincir dışı veri kaynakları gibi güvenilir veri kaynaklarını kullanarak verileri doğrular. Veriler doğruluk ve bütünlük açısından kontrol edilir ve verilerin geçerli olduğu kabul edilirse akıllı sözleşmeye geri gönderilir.
 3. Veri İletimi: Veriler daha sonra blockchaine iletilir ve burada bir işlem olarak eklenir. Bu işlem daha sonra blockchainin düğümleri tarafından doğrulanır ve onaylanır, böylece verilerin doğruluğu ve değişmezliği sağlanır.

Bir oracle kullanmak, blockchainin akıllı sözleşmeleri yürütmek için kullanabileceği gerçek dünya verilerine erişmesini sağlar ve bu da blockchain teknolojisi için daha geniş bir kullanım alanı sağlar.

Blockchain Oracle Türleri

İki ana tip blockchain oracle'ı vardır: merkezi ve merkeziyetsiz.

 1. Merkezi Kahinler: Merkezi bir oracle, blockchaine veri sağlayan tekil bir varlıktır. Genellikle blockchaine aktarım yapmadan önce harici kaynaklardan veri toplayan ve bunları doğrulayan güvenilir bir üçüncü taraf olarak hareket eder. Merkezi oracle'lar tipik olarak merkeziyetsiz oracle'lardan daha hızlı ve daha güvenilirdir ancak aynı zamanda saldırılara ve manipülasyona karşı daha savunmasızdır.
 2. Merkeziyetsiz Oraclelar: Merkeziyetsiz oracle, blockchaine veri sağlamak için birlikte çalışan düğümlerden oluşan bir ağdır. Verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamak için bir konsensus mekanizmasına dayanır. Sonuç olarak, merkeziyetsiz oracle'lar manipülasyona karşı daha güvenli ve dirençlidir ancak merkezi oracle'lara göre daha yavaş ve daha az güvenilir olabilir.

Bu iki kategoriye ek olarak, aşağıdakiler de dahil olmak üzere birkaç alt oracle türü de vardır:

 • Donanım Oracleları: Bu oracle'lar blockchaine veri sağlamak için sensörler veya RFID çipleri gibi fiziksel cihazlar kullanır.
 • Yazılım Oracleları: Bu kahinler, harici kaynaklardan veri toplamak ve bunları blockchaine aktarmak için yazılım programları kullanır.
 • Tahmin Oracleları: Bu kahinler, bir spor karşılaşmasının sonucu veya hisse senedi fiyatları gibi gelecekteki olaylar hakkında veri sağlar.
 • İtibar Oracleları: Bu kahinler veri kaynaklarının güvenilirliğini belirlemek için itibar sistemlerini kullanır ve bu itibara dayalı olarak veri sağlar.

Ne tür bir oracle’ın kullanılacağı, kullanım alanına ve o kullanım alanı için güven ve güvenlik ilkelerinin ne kadar önemli olduğuna bağlıdır.

Blockchain Oracle Güven Sorunları

Blockchain oracle'ları blockchainlerin gerçek dünya ile etkileşime girmesini sağlamada kritik bir rol oynarken, bunların kullanımlarıyla ilgili bazı güven sorunları vardır. Bu sorunlar şunları içerir:

 1. Merkezileştirme: Merkezi oracle'lar, blockchaine veri sağlamak için tekil bir güvenilir varlığa güvendikleri için saldırılara ve manipülasyona karşı savunmasızdır. Bu varlık tehlikeye girerse, blockchaine yanlış veya kötü niyetli veriler ekleyebilir.
 2. Veri Doğrulama: Oracle tarafından sağlanan verilerin doğruluğu ve bütünlüğü, kullanılan veri kaynaklarının kalitesine ve oracle tarafından kullanılan doğrulama sürecine bağlıdır. Bu kaynaklar veya süreçler güvenilmez veya tehlike altındaysa, blockchaine yanlış veya hileli verilerin eklenmesine yol açabilir.
 3. Birlikte çalışabilirlik: Farklı blockchainler farklı kaynaklardan farklı türde verilere ihtiyaç duyabilir, bu da oraclelar tarafından sağlanan verilerin standartlaştırılmasını zorlaştırır. Bu durum birlikte çalışabilirlik sorunlarına yol açabilir ve oracle'lar tarafından sağlanan verilerin kullanışlılığını sınırlayabilir.

Bu güven sorunlarını hafifletmek için, verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrularken bir düğüm ağına dayanan merkeziyetsiz oracle'lar kullanılabilir.

Blockchain Oracle Örnekleri

Gerçek dünya uygulamalarında kullanılan birkaç blockchain oracle örneği vardır:

 1. Chainlink: Chainlink, çeşitli blockchainler üzerindeki akıllı sözleşmelere güvenli ve güvenilir veriler sağlayan merkeziyetsiz bir oracle ağıdır. Verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamak için bir düğüm ağı kullanır ve API'ler ve veri beslemeleri dahil olmak üzere çeşitli kaynaklardan veri sağlar.
 2. Band Protocol: Band Protocol, çeşitli blockchainler için zincirler arası veri sağlayan merkeziyetsiz bir oracle ağıdır. Verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamak için delege edilmiş proof-of-stake.
 3. Augur: Augur, olayların sonuçları hakkında veri sağlamak için bir oracle kullanan merkeziyetsiz bir tahmin piyasası platformudur. Kullanıcılar spor müsabakaları, seçimler ve finansal piyasalar gibi olayların sonuçları üzerine bahis oynayabilir ve oracle, bahisleri sonuçlandırmak için sonuç verilerini sağlar.
 4. Oraclize: Oraclize, Ethereum, Bitcoin ve EOS dahil olmak üzere çeşitli blockchainlere veri sağlayan merkezi bir oracle hizmetidir. Akıllı sözleşme platformlarına veri sağlamak için API'ler ve web tarayıcıları gibi güvenilir veri kaynaklarını kullanır.
 5. Harbinger: Harbinger, kripto paralar ve stablecoinler dahil olmak üzere çeşitli dijital varlıklar için fiyat verileri sağlayan merkeziyetsiz bir oracle hizmetidir. Verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamak için bir düğüm ağı kullanır ve çeşitli blockchainlerdeki akıllı sözleşmelere veri aktarır.

Blockchain Oracle'larının Faydaları

Blockchain oracle'ları blockchain ekosistemine aşağıdakiler de dahil olmak üzere çeşitli faydalar sunar:

 1. Akıllı sözleşmeler artık daha işlevsel: Blockchain oracleları, akıllı sözleşmelere gerçek dünyaya dayalı veriler ilettiği için, harici verilere göre hareket edip, bu verilere göre otomasyon yapabilen kompleks akıllı sözleşmeler geliştirilebilir.
 2. Verilerin doğruluğu ve güvenilirliği artar: Güvenilir kaynaklardan gelen verileri doğrulayan blockchain oracleları, blockchaine eklenen verilerin doğru ve manipülasyona karşı korumalı olmasını sağlayarak verilerin güvenilirliğini artırır ve hata veya dolandırıcılık riskini azaltır.
 3. Blockchainler arasında daha fazla uyumluluk: Blockchain oracle'ları, blockchainler arasındaki uyumluluğu sağlamak için zincirler arası veri sağlayabilir ve blockchain ekosistemleri arasında sorunsuz veri ve varlık alışverişine olanak tanır.
 4. Blockchain teknolojisi için yeni kullanım alanları: Blockchain teknolojisi, oraclelar sayesinde tahmin piyasaları, tedarik zinciri yönetimi, IoT uygulamaları gibi alanlarda da kullanım bulabilir çünkü blockchainin bu alanlarda etkili bir şekilde kullanılabilmesi için gerçek dünya verisine ihtiyaç vardır.

Blockchain oracle'ları, blockchain ekosisteminin temel unsurlarındandır ve blockchain'in gerçek dünya ile etkileşime girmesini sağlayarak blockchain teknolojisi için yeni ve yenilikçi kullanım durumlarına olanak tanır.

Blockchain Oracle'ları ile İlgili Zorluklar

Blockchain oracle'ları blockchain ekosistemine çeşitli faydalar sunarken, bunların kullanımıyla ilgili çeşitli zorluklar da vardır:

 1. Merkezi oracle'larla ilişkili güvenlik riskleri: Merkezi oracle'lar, blockchaine veri sağlamak için tek bir güvenilir varlığa dayandıkları için saldırılara ve manipülasyona karşı savunmasızdır. Bu varlık tehlikeye girerse, blockchaine yanlış veya kötü niyetli veriler ekleyebilir.
 2. Merkeziyetsiz oracle'lardan gelen verileri doğrulamanın zorluğu: Merkeziyetsiz oracle'lar saldırı ve manipülasyon riskini azaltabilirken, burada verilerin doğruluğunu ve bütünlüğünü doğrulamak zor olabilir. Merkeziyetsiz oracleların kullandığı konsensus mekanizması, kötü niyetli düğümlerin sahte veriler sunmasını önlemek için sağlam ve güvenli olmalıdır.
 3. Üçüncü taraf veri kaynaklarının kullanımıyla ilgili regülasyon sorunları: Üçüncü taraf veri kaynaklarının kullanılması, bu kaynaklar yasal gerekliliklere uymayabileceğinden ve blockchaine yanlış veya hileli veriler ekleyebileceğinden regülasyon bakımından riskler doğurabilir.
 4. Karmaşıklık ve maliyet: Bir blockchain oracle'ını uygulamaya koymak, karmaşık ve pahalı olabilir, ayrıca ciddi boyutta kaynak ve uzmanlık gerektirir. Ayrıca, veri sağlayıcıları blockchaine veri sağlamak için ücret talep edebileceğinden, oracle kullanmanın maliyeti yüksek olabilir.

Blockchain geliştiricileri ve kullanıcıları bu zorlukların üstesinden gelmek için çeşitli stratejiler kullanabilir. Örneğin, blockchain oracleları, yeni teknolojiler ve protokoller sayesinde daha basit ve ekonomik hale gelebilir, böylece daha geniş bir kullanıcı yelpazesine açılabilir.

Blockchain Oracle'larının Geleceği

Blockchain oracle'ları, blockchainlerin gerçek dünya ile etkileşime girmesini sağlayarak akıllı sözleşmelerin gerçek dünya verilerine erişmesine ve bu verilere dayalı olarak yürütülmesine olanak tanır. Akıllı sözleşmeleri daha işlevsel yaparak, verileri daha doğru ve güvenilir kılarak, farklı blockchainler arasındaki uyumluluğu artırarak ve blockchainin kullanım alanlarını çoğaltarak blockchain ekosistemine katkıda bulunurlar.

Bununla birlikte, bunların kullanılamsıyla ilgili çeşitli zorluklar da vardır. Bunlar arasında merkezi oracle'larla ilişkili güvenlik riskleri, merkeziyetsiz oracle'lardan gelen verilerin doğrulanmasındaki zorluklar, üçüncü taraf veri kaynaklarının kullanımıyla ilgili regülasyon sorunları, karmaşıklık ve maliyet yer almaktadır. Blockchain teknolojisi olgunlaştıkça, blockchain oracle'larının daha yenilikçi kullanımlarını görmeyi bekliyoruz. Bu gelişme, ilgili zorlukların üstesinden gelmek için yeni teknolojilerin ve protokollerin oluşturulmasını da beraberinde getirecektir.


SSS

Oracle Blockchain'de Ne İçin Kullanılır?

Oracle, bir blockchain ile blockchaindeki harici veri kaynakları arasında köprü kuran bir ara yazılımdır. Akıllı sözleşmelerin gerçek dünya verileriyle etkileşime girmesini sağlayarak, daha sofistike ve karmaşık akıllı sözleşmelerin geliştirilmesini mümkün kılar.

İlk Blockchain Oracle'ı Nedir?

İlk blockchain oracle'ı büyük olasılıkla 2012 yılında geliştirilen Bitcoin oracle'ıydı. Bitcoin için harici veri kaynaklarından fiyat verileri sağlayan basit bir uygulamaydı.

Blockchain Oracle Örneği Nedir?

Chainlink, blockchain ekosisteminde yaygın olarak kullanılan bir blockchain oracle örneğidir. Çeşitli blockchainlerdeki akıllı sözleşmelere güvenli ve güvenilir veriler sağlayan merkeziyetsiz bir oracle ağıdır..

En İyi Blockchain Oracle’ı Nedir?

Tek bir "en iyi" blockchain oracle'ı yoktur, çünkü oracle tercihi, spesifik kullanım durumuna ve ne kadar güvenilirliğe ve güvenliğe ihtiyaç duyulduğuna bağlıdır. Bazı popüler blockchain oracleları arasında Chainlink, Band Protocol, Augur ve Oraclize bulunmaktadır.

Daha Fazlasını Görüntüle