Al-Sat Sinyal Botu Uyarı Mesajı 2.0 Özellikleri

Yayımlama Zamanı: 30 Ağu 2023Güncelleme Zamanı: 3 Tem 2024Okuma Süresi: 19 dk

İçindekiler

Giriş

Sinyal Botlarının kullanıma sunulmasıyla birlikte TradingView kullanıcıları artık sinyallerini yayımlayabilir ve OKX üzerinde bir Sinyal Botu oluşturabilir. Bu kılavuzda, OKX’in kullanıcılar için desteklediği çeşitli uyarı mesajı özelliklerini inceleyeceğiz.

PineScript™ konusunda bilgili olan ve sinyal göndermek için sadece strateji komut dizilerine güvenenlere özgü bir özellikler formatı tasarladık. Bu format, PineScript™’in strateji yer tutucularını sorunsuz bir şekilde entegre ederek, al-sat sinyallerini son derece kolay bir şekilde iletmenize imkân sağlar. Yerel PineScript™ stratejisi kullanıcısıysanız strateji komut dizilerinizi TradingView’un strateji yer tutucuları ile birleştirmek için basit bir yaklaşım sunan bu format tam size göre. Strateji yazıyorsanız ve al-sat sinyallerinizi oluşturmak için strategy.*() işlevlerini kullanıyorsanız lütfen aşağıdaki Bölüm A - PineScript™ Stratejisi Kullanıcıları için kısmına bakın.

Öte yandan, herkesin sadece PineScript™ stratejisi komut dizilerine güveniyor olmadığını da anlıyoruz. Bu rehberin Bölüm B - Genele Uygun kısmında, komut dizisi oluşturma yöntemlerinin ötesine geçen çok yönlü birtakım özellikler anlatıyoruz. Bu özellikler, tüm sinyal oluşturma yaklaşımları için kullanılabilir. İster özel göstergeler veya grafik oluşturma teknikleri kullanıyor ister manuel uyarıları tercih ediyor olun, “herkese uygun” bu özellikler çerçevesi tüm ihtiyaçlarınızı karşılıyor.

Pine Script’e Kısa Genel Bakış: “Strateji” ve “Gösterge”

Pine Script™ stratejileri, hem geçmiş veriler üzerinde geriye dönük testler yapma hem de canlı piyasalarda ileriye dönük testler yapma amacına hizmet eder. Stratejiler, gösterge hesaplamaları yapmanın yanı sıra, Pine Script’in broker emülatörüne al-sat emirlerini ileten strategy.*() işlevlerini çağırmayı içerir. Bu emülatör, daha sonra, bu emirlerin gerçekleştirilmesini simüle eder. Geriye dönük testlerin sonuçları, grafiğin alt kısmında, “Pine Script™ Editörü” sekmesinin yanında bulunan “Strateji Test Edici” sekmesinde görselleştirilir.

Sect A - express overview 1

Öte yandan, Pine Script™ göstergeleri hesaplamalar da içerir ama bu hesaplamalar geriye dönük test senaryolarında kullanıma yönelik değildir. Göstergeler, broker emülatöründen bağımsız olmaları nedeniyle, daha az kaynak tüketir ve daha hızlı gerçekleşirler.

Sect A - express overview 2

Her ikisi de bütünüyle uyumlu olan Bölüm A formatını veya Bölüm B formatını kullanma esnekliğine sahip olduğunuzu belirtmek önemlidir. Sistem, ilettiğiniz mesajlara göre, kullanılacak formatı akıllı bir şekilde seçecek ve mesajları buna göre ayrıştıracaktır. Bu akıllı işleme, seçtiğiniz yaklaşımdan bağımsız olarak kusursuz bir deneyim sağlar.

Bölüm A (PineScript™ Stratejisi Kullanıcıları)

Aşağıdaki özellikler, algoritmalarını PineScript™ stratejilerini ve esas olarak strategy.* işlevini kullanarak oluşturan kullanıcılar için tasarlanmıştır. Bu formatta, strateji yer tutucu değerleri kullanılarak kusursuz uyum sağlanır. Strateji komut dizilerinin ve strateji yer tutucu değişkenleri kullanılarak uyarı gönderme sürecinin derinlemesine anlaşılması için bu bağlantıdaki ek bilgilere bakılabilir.

Bu konsepte aşinaysanız Bölüm B, uyarılarınızı oluşturmak için çok daha fazla senaryoya uygulanabilen alternatif bir yaklaşım sağlamaktadır.

AlertMsg (Uyarı Mesajı) Özelliklerine Genel Bakış

Parametre
Gerekli
Değerler
id
Gerekli
 • {{strategy.order.id}} TradingView’dan

action
Gerekli
 • {{strategy.order.action}} TradingView’dan

marketPosition
Gerekli
 • {{strategy.market_position}} TradingView’dan

prevMarketPosition
Gerekli
 • {{strategy.prev_market_position}} TradingView’dan

instrument
Gerekli
 • {{ticker}} TradingView’dan

 • OKX’ten Instld formatı

signalToken
Gerekli
Sinyal oluşturulduktan sonra OKX tarafından sağlanır
timestamp
Gerekli
{{timenow}} TradingView’dan
maxLag
İsteğe Bağlı
[1, 3600] arasında negatif olmayan tam sayı değeri. Varsayılan değer 60.
investmentType
İsteğe Bağlı*


 • base (ALIM VE SATIŞ SİNYALLERİ İÇİN) Temel para birimi olarak miktar

 • margin (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Teklif edilen birim cinsinden yatırılan marjin

 • contract (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Sabit bir sözleşme sayısı

 • percentage_balance (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Kullanılabilir Bakiye yüzdesine (yani, yeni emir açmak için mevcut marjin) dayanır

 • percentage_investment (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Botunuzdaki Aktif Yatırımın yüzdesine dayanarak. Aktif Yatırım genellikle bot oluşturulduğunda başlangıçta yatırılan marjininiz olacaktır ve bu değer, daha fazla marjin ekleyene ve bu değeri artırmaya karar verene kadar sabit kalacaktır.

 • percentage_position (SADECE SATIŞ SİNYALLERİ İÇİN) Açık pozisyonların yüzdesine dayanır.

amount
Gerekli
 • base (pozitif kayan sayı)

 • margin (pozitif kayan sayı)

 • contract (pozitif tam sayı)

 • percentage_balance (% olarak [0,01, 100] arasında kayan değer)

 • percentage_investment (% olarak [0,01, 100] arasında kayan değer)

 • percentage_position (% olarak [0,01, 100] arasında kayan değer)

* investmentType, sinyalin bir alım sinyali kabul edilmesi hâlinde varsayılan olarak "percentage_investment" ve sinyalin bir satış sinyali kabul edilmesi hâlinde "percentage_position" olacaktır. Ancak, bu değerin "base" ve miktarın da "{{strategy.order.contracts}}" şeklinde ayarlanarak TradingView stratejisine en uygun hâle getirilmesi tavsiye edilir.

1. AlertMsg Özelliği - id

Sect A - id

id - Emir tanımlayıcı

{{strategy.order.id}} - Gerçekleştirilen emrin kimliğini (ID) getirir (emirleri oluşturan işlev çağrılarından birinde ilk parametre olarak kullanılan dize: strategy.entry, strategy.exit veya strategy.order).

2. AlertMsg Özelliği - action

Sect A - action

action - Alış mı Satış mı?

{{strategy.order.action}} - Gerçekleştirilen emir için “alış” veya “satış” dizesini getirir.

3. AlertMsg Özelliği - marketPosition

Sect A - MarketPosition

marketPosition - Amaçlanan pozisyon durumu (emrin gerçekleşmesi üzerine)

{{strategy.market_position}} - Stratejinin mevcut pozisyonunu dize biçiminde getirir: “uzun” (long), “sabit” (flat) veya “kısa” (short).

4. AlertMsg Özelliği - prevMarketPosition

Sect A - prevMarketPosition

prevMarketPosition - Önceki pozisyon durumu (emir gerçekleşmeden önce)

{{strategy.prev_market_position}} - Stratejinin önceki pozisyonunu dize biçiminde getirir: “uzun” (long), “sabit” (flat) veya “kısa” (short).

5. AlertMsg Özelliği - instrument

Sect A - instrument

Format 1: işlem kodu (ticker) - TradingView yer tutucu değerleri

‘Standart yer tutucu’*, çift parantezle çevrelenmiş ve bir uyarı mesajının içine dâhil edilmiş gerçek bir metin parçasıdır.

"{{ticker}}" uyarının oluşturulduğu sözleşmenin işlem kodunu (Ticker) getirir.

Örneğin: “BTCUSDT.P", "ETHUSDT.P”.

* PineScript™’te değişkenlere erişmek için Standart Yer Tutucu. Daha fazla bilgi için bakabilirsiniz buraya.

Format 2: OKX Sözleşme Formatı

OKX API’de “instId”, yani Sözleşme Kimliği. Daha fazla ayrıntıya bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Örneğin: “BTC-USDT-SWAP”, “ETH-USDT-SWAP”

6. AlertMsg Özelliği - signalToken

Sect A - signalToken

signalToken -- Sinyal için Doğrulama

Token, gelen isteklerin meşru ve onaylanmış olduğundan emin olmaya yönelik bir güvenlik önlemidir. Bu signalToken, kullanıcı platformumuzda yeni bir sinyal yaratıldığı zaman otomatik olarak oluşturulur ve TradingView Uyarı Mesajı’na kopyalanması gerekir.

Zaten aktif olan bir sinyal için signalToken nasıl bulunur?

 1. Sinyalinizin Ayrıntılar kısmını kontrol edin.

Sect A - locate signalToken 1

 1. Önerilen uyarı mesajları kısmında signalToken’i bulun.

Sect A - locate signalToken 2

7. AlertMsg Özelliği - timestamp

Sect A - timestamp

timenow - TradingView yer tutucu değerleri

‘Standart yer tutucu’*, çift parantezle çevrelenmiş ve bir uyarı mesajının içine dâhil edilmiş gerçek bir metin parçasıdır.

"{{timenow}}" uyarının oluşturulduğu anın geçerli ve tam zamanını UTC ve yyyy-MM-ddTHH: mm: ssZ formatında verir.

Örneğin: "2023-06-01T17:38:10Z"

* PineScript’te değişkenlere erişmek için Standart Yer Tutucu. Daha fazla bilgi için bakabilirsiniz buraya.

8. AlertMsg Özelliği - maxLag

Sect A - maxLag

maxLag - Kabul Edilebilir Maksimum Gecikme

“maxLeg” terimi, al-sat sinyali geçersiz kabul edilmeden önce izin verilebilen maksimum gecikme süresini saniye olarak ifade eder. Bu maxLag hesaplaması, sinyalin TradingView’dan çıktığı an (uyarı mesajının içinde “timestamp” (zaman bilgisi) kullanılarak) ile emrin gerçekleştirilmek üzere OKX’te alındığı an arasındaki zaman farkının belirlenmesini içerir.

Varsayılan ayarı 60 saniyedir. Bir maxLag değeri belirlemek, Sinyal Botu’nun zamanında çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ve mevcut piyasa koşullarını yansıtmayabilecek eski veya potansiyel olarak yanlış sinyallere göre hareket etmekten kaçınır.

9. AlertMsg Özelliği - investmentType & amount

Sect A - investmenttype and amount

Önemli Not: TradingView stratejiniz ile en iyi uyumluluğu sağlamak için, investmentType (yatırım türü) ögesini “base” olarak ve amount (miktar) ögesini "{{strategy.order.contracts}}“ olarak ayarlamanızı tavsiye ederiz. Bu yaklaşımı izlendiğinde, OKX’teki emir miktarları, TradingView stratejinizde belirtilen emir miktarları ile uyumlu olacaktır.

investmentType ve Amount

(SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN)
 • base: Temel para birimi cinsinden miktar (Tavsiye edilen seçenek)

 • margin: Teklif eden birim cinsinden yatırılan marjin

 • contract: Sabit bir sözleşme sayısı

 • percentage_balance: Kullanılabilir Bakiye yüzdesine (yani, yeni emir açmak için kullanılabilir marjin) dayanır.

 • percentage_investment: Botunuzdaki Aktif Yatırımın yüzdesine dayanarak. Aktif Yatırım genellikle bot oluşturulduğunda başlangıçta yatırılan marjininiz olacaktır ve bu değer, daha fazla marjin ekleyene ve bu değeri artırmaya karar verene kadar sabit kalacaktır. Örneğin, bir bot oluşturursanız ve başlangıçta yatırılan marjin 1000 USDT ise, Aktif Yatırımınız 1000 USDT olarak ayarlanacaktır. Gelen sinyaller için, bu değer sipariş boyutu hesaplamalarınızda kullanılacaktır. Diyelim ki birkaç gün boyunca botunuzu çalıştırdıktan sonra iyi performans gösterdiğine karar verir ve başka bir 1000 USDT marjin ekleyip Aktif Yatırımınıza eklersiniz. Bundan sonra Aktif Yatırımınız 2000 USDT'ye çıkacak ve bu, sipariş boyutu hesaplamalarınızda kullanılacak yeni değer olacaktır. Eğer botunuzun mevcut Aktif Yatırım değerini bilmiyorsanız, her zaman bunu Bot Ayrıntıları bölümünüzde kontrol edebilirsiniz.

(SADECE SATIŞ SİNYALLERİ İÇİN)
 • base: Temel para birimi cinsinden miktar (Tavsiye edilen seçenek)

 • percentage_position: Açık pozisyonların yüzdesine dayanır.

Bölüm B (Genele Uygun)

Aşağıda verilen özellikler çok yönlüdür ve her senaryoya uyacak şekilde ayarlanabilir. İster strateji oluşturmak için PineScript™ veya gösterge (çalışma) dizeleri kullanıyor ister TradingView’ün Uyarı kullanıcı arayüzüne manuel olarak uyarı giriyor olun, bu özellikler uyarlanabilir ve özelleştirilebilir olacaktır.

AlertMsg Özelliklerine Genel Bakış

Parametre Gerekli Değerler
action Gerekli
 • ENTER_LONG

 • ENTER_SHORT

 • EXIT_LONG

 • EXIT_SHORT

instrument Gerekli
 • {{ticker}} TradingView’dan

 • OKX’ten Instld formatı

signalToken Gerekli Sinyal oluşturulduktan sonra OKX tarafından sağlanır
timestamp Gerekli {{timenow}} TradingView’dan
maxLag İsteğe Bağlı [1, 3600] arasında negatif olmayan tam sayı değeri. Varsayılan değer 60.
orderType İsteğe Bağlı. orderType = Limit ise parametre gereklidir.
 • piyasa

 • limit

orderPriceOffset İsteğe Bağlı. OKX Sinyal Botu oluşturulduktan sonra hiçbir ayar yapılandırılmamışsa parametre gereklidir. % olarak [0, 100] arasında kayan değer
investmentType İsteğe Bağlı. orderType = Limit ise parametre gereklidir.
 • margin (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Teklif edilen birim cinsinden yatırılan marjin

 • contract (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Sabit bir sözleşme sayısı

 • percentage_balance (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Kullanılabilir Bakiye yüzdesine (yani, yeni emir açmak için mevcut marjin) dayanır

 • percentage_investment (SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN) Botunuzdaki Aktif Yatırımın yüzdesine dayanarak. Aktif Yatırım genellikle bot oluşturulduğunda başlangıçta yatırılan marjininiz olacaktır ve bu değer, daha fazla marjin ekleyene ve bu değeri artırmaya karar verene kadar sabit kalacaktır.

 • percentage_position (SADECE SATIŞ SİNYALLERİ İÇİN) Açık pozisyonların yüzdesine dayanır.

amount İsteğe Bağlı. orderType = Limit ise parametre gereklidir.
 • margin (pozitif kayan sayı)

 • contract (pozitif tam sayı)

 • percentage_balance (% olarak [0,01, 100] arasında kayan değer)

 • percentage_investment (% olarak [0,01, 100] arasında kayan değer)

 • percentage_position (% olarak [0,01, 100] arasında kayan değer)

1. AlertMsg Özelliği - action

Pozisyon Modu:

Sinyal Botu Tek Yönlü (yani Alış/Satış) modda çalışır, yani bot belirli bir sözleşme için yalnızca tek yönde pozisyon alır.

Açma Emirleri
 • ENTER_LONG: Fiyatının yükseleceği beklentisiyle bir Uzun pozisyon açar.
 • ENTER_SHORT: Fiyatının düşeceği beklentisiyle bir Kısa pozisyon açar.
Kapatma Emirleri
 • EXIT_LONG: Elde tutulan pozisyonları satarak Uzun pozisyonu kısmen veya tamamen kapatır.
 • EXIT_SHORT: Sözleşmeleri geri satın alarak Kısa pozisyonu kısmen veya tamamen kapatır.

2. AlertMsg Özelliği - instrument

Format 1: işlem kodu (ticker) - TradingView yer tutucu değerleri

‘Standart yer tutucu’*, çift parantezle çevrelenmiş ve bir uyarı mesajının içine dâhil edilmiş gerçek bir metin parçasıdır.

"{{ticker}}" uyarının oluşturulduğu sözleşmenin işlem kodunu (Ticker) getirir.

Örneğin: “BTCUSDT.P", "ETHUSDT.P”.

* PineScript’te değişkenlere erişmek için Standart Yer Tutucu. Daha fazla bilgi için bakabilirsiniz buraya.

Format 2: OKX Sözleşme Formatı

OKX API’de “instId”, yani Sözleşme Kimliği. Daha fazla ayrıntıya bu bağlantı üzerinden ulaşabilirsiniz.

Örneğin: “BTC-USDT-SWAP”, “ETH-USDT-SWAP”

3. AlertMsg Özelliği - signalToken

signalToken - Sinyal için Doğrulama

Token, gelen isteklerin meşru ve onaylanmış olduğundan emin olmaya yönelik bir güvenlik önlemidir. Bu signalToken, kullanıcı platformumuzda yeni bir sinyal oluşturduğu zaman otomatik olarak oluşturulur ve TradingView Uyarı Mesajı’na kopyalanması gerekir.

4. AlertMsg Özelliği - timestamp

timenow - TradingView yer tutucu değerleri

‘Standart yer tutucu’*, çift parantezle çevrelenmiş ve bir uyarı mesajının içine dâhil edilmiş gerçek bir metin parçasıdır.

"{{timenow}}" uyarının oluşturulduğu anın geçerli ve tam zamanını UTC ve yyyy-MM-ddTHH: mm: ssZ formatında verir.

Olası Formatlama (UTC zaman dilimi, ISO 8061 formatı)

 • yyyy-MM-ddTHH:mm:ssZ formatı. Örneğin: "2023-06-01T17:38:10Z"
 • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss.SSSZ formatı. Örneğin: "2023-06-01T17:38:10.836Z"
 • yyyy-MM-ddTHH:mm:ss+0000 formatı. Örneğin: "2023-06-01T17:38:10+0000"

Örneğin: "2023-06-01T17:38:10Z"

* PineScript’te değişkenlere erişmek için Standart Yer Tutucu. Daha fazla bilgi için bakabilirsiniz buraya.

5. AlertMsg Özelliği - maxLag

maxLag - Kabul Edilebilir Maksimum Gecikme

“maxLeg” terimi, al-sat sinyali geçersiz kabul edilmeden önce izin verilebilen maksimum gecikme süresini saniye olarak ifade eder. Bu maxLag hesaplaması, sinyalin TradingView’dan çıktığı an (uyarı mesajının içinde “timestamp” (zaman bilgisi) kullanılarak) ile emrin gerçekleştirilmek üzere OKX’te alındığı an arasındaki zaman farkının belirlenmesini içerir.

Varsayılan ayarı 60 saniyedir. Bir Maksimum Gecikme değeri belirlemek, Sinyal Botu’nun zamanında çalışmasını sağlamaya yardımcı olur ve mevcut piyasa koşullarını yansıtmayabilecek eski veya potansiyel olarak yanlış sinyallere göre hareket etmekten kaçınır.

6. AlertMsg Özelliği - order

orderType

 • Market: Pozisyon Açmak (action =ENTER_XX ise) veya Kapatmak (action = EXIT_XX ise) için bir piyasa emri verir. orderPriceOffset sağlanmasına gerek yoktur.
 • Limit: Pozisyon Açmak (action =ENTER_XX ise) veya Kapatmak (action = EXIT_XX ise) için bir limit emri verir.

orderPriceOffset (Yalnızca LİMİT emrinde kullanılabilir)

 • ENTER_LONG: [1-(orderPriceOffset/100)] * Alış-1
 • ENTER_SHORT: [1+(orderPriceOffset/100)] * Satış-1
 • EXIT_LONG: [1+(orderPriceOffset/100)] * Satış-1
 • EXIT_SHORT: [1-(orderPriceOffset/100)] * Alış-1

7. AlertMsg Özelliği - investmentType & amount

investmentType ve Amount

(SADECE ALIM SİNYALLERİ İÇİN)
 • Margin: Teklif eden birim cinsinden yatırılan marjin

 • Contract: Sabit bir sözleşme sayısı

 • Percentage_balance: Kullanılabilir Bakiye yüzdesine (yani, yeni emir açmak için kullanılabilir marjin) dayanır.

 • Percentage_investment: Botunuzdaki Aktif Yatırımın yüzdesine dayanarak. Aktif Yatırım genellikle bot oluşturulduğunda başlangıçta yatırılan marjininiz olacaktır ve bu değer, daha fazla marjin ekleyene ve bu değeri artırmaya karar verene kadar sabit kalacaktır. Örneğin, bir bot oluşturursanız ve başlangıçta yatırılan marjin 1000 USDT ise, Aktif Yatırımınız 1000 USDT olarak ayarlanacaktır. Gelen sinyaller için, bu değer sipariş boyutu hesaplamalarınızda kullanılacaktır. Diyelim ki birkaç gün boyunca botunuzu çalıştırdıktan sonra iyi performans gösterdiğine karar verir ve başka bir 1000 USDT marjin ekleyip Aktif Yatırımınıza eklersiniz. Bundan sonra Aktif Yatırımınız 2000 USDT'ye çıkacak ve bu, sipariş boyutu hesaplamalarınızda kullanılacak yeni değer olacaktır. Eğer botunuzun mevcut Aktif Yatırım değerini bilmiyorsanız, her zaman bunu Bot Ayrıntıları bölümünüzde kontrol edebilirsiniz.

(SADECE SATIŞ SİNYALLERİ İÇİN)
 • Percentage_position: Açık pozisyonların yüzdesine dayanır.

Bölüm B: Uygulama Örnekleri

1. Örnek: Çoklu Giriş olmadan Uzun Pozisyon Açma -> Uzun Pozisyonu Kapatma (Tam Kapatma)

2. Örnek: Çoklu Giriş olmadan Uzun Pozisyon Açma -> Kısa Pozisyon Açma (Tek Adımlı Ters Çevirme)

3. Örnek: Uzun Pozisyon Açma -> Uzun Pozisyonu Kapatma (Kısmen) -> Uzun Pozisyonu Kapatma (Tam Kapatma)

4. Örnek: Çoklu Giriş Kullanımı

Çoklu Giriş, Sinyal Botu’nda belirli bir sözleşme için birden fazla giriş noktasının gerçekleştirilmesine izin veren bir özelliktir. Traderlar, giriş noktalarını çeşitlendirerek (yani Dolar-Maliyet Ortalaması) al-sat yaklaşımlarını iyileştirebilir ve dinamik bir piyasa ortamında kârlı al-sat işlemleri yakalama şanslarını potansiyel olarak artırabilirler.

5. Örnek: Yalnızca Tetikleme Sinyali Kullanma (Emirle İlgili Alanlar Olmadan)

Sinyal sağlayıcılar, kullanıcının botta zaten yapılandırmış olduğu isteğe bağlı belirli parametreleri hariç tutabilirler. Bu özellikle SADECE Al/Sat tetikleme sinyalleri sunmaya odaklanan sağlayıcılar için faydalıdır ve her katılımcıya ne kadar yatırım yapacağına kendi karar verme imkânı sağlar.

6. Örnek: Yalnızca Tetikleme Sinyali Kullanma (Emirle İlgili Alanlar Olmadan)

Hem sinyal hem de bot yapılandırması emir ayrıntılarını belirtmezse varsayılan değerler kullanılır.

 • ALIM sinyalleri için, varsayılan olarak piyasa emri kullanarak %X* yatırım açar.
 • SATIŞ sinyalleri için, varsayılan olarak sinyali aldıktan sonra %100 açık pozisyonları kapatır.

*** Tekli Çift için X = 100. Çoklu Çift için X = 50

7. Örnek: Alan Emri Önceliği

Bot Parametreleri Sinyal Parametrelerine göre önceliklidir. Dikkat edilmesi gereken iki kural vardır:

  1. Kural: Alan hem Bot hem de Sinyal tarafından tanımlanır.
Emir Türü İçin
Piyasa Emri (Bot) ✅
Limit Emri (Sinyal) ❌
  1. Kural: Bot veya Sinyal’den biri Alanı tanımlar.
Yatırım Türü ve Miktarı İçin
YOK (Bot) ❌
%100 Kullanılabilir Bakiye (Sinyal) ✅

SSS

Sinyal Botu ile ilgili herhangi bir sorunuz varsa bu makalede kullanıcılarımızın sıkça sorduğu sorulara bakabilirsiniz.