Artykuł

OKX Opens a New Chapter in Dubai with VARA VASP License

Ahlan Dubai!

As General Manager of OKX in the MENA Region, I am thrilled to share that we've received our Virtual Asset Service Provider (VASP) license from the Dubai Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) for VA Exchange Services. While the licence is not yet operational, this achievement is a significant milestone and testament to our team's hard work and dedication, and a reflection of Dubai's forward-thinking approach to virtual assets and Web3 technology.

This license is a game-changer. Once operational approval has been received, the VASP Licence will allow OKX Middle East to offer regulated virtual asset exchange services activities including spot and fiat trading services, AED deposits and withdrawals, and spot trading-pairs. These services will be available to retail and institutional users in-market via the OKX App and OKX.com Exchange.

Our commitment at OKX is unwavering when it comes to upholding robust investor and market safeguard principles. By trading on a regulated platform under VARA's supervision in Dubai, our users will enjoy enhanced levels of consumer protection. This is crucial in an era where trust and security are paramount.

Dubai, along with VARA, has successfully established a unique environment that nurtures the growth of Virtual Asset Service Providers (VASPs). The MENA region holds immense potential to become a hub of excellence for Web3 and virtual assets, and we are eager to play a significant role in this evolution.

We anticipate the chance to further enhance the already flourishing ecosystem throughout the region. This license marks the beginning of a new era – one where digital assets are not just a part of the financial landscape but are pivotal in shaping its future.

Thank you, Dubai and VARA, for being world leaders in crypto regulation. This isn't just a step forward for OKX – it's a leap into a future where we move from a trust-based system to one that is trustless, empowering users to take control of their financial future.

The UAE is an important market for us, and we're excited to build strong relationships with you and contribute to the development of its crypto and Web3 ecosystem. Let’s embark on this journey together, towards a more inclusive and empowered digital asset future.

Stay tuned for more updates as we continue to innovate and lead in this exciting space!

Warm regards,

Rifad Mahasneh

General Manager, OKX MENA

Wyłączenie odpowiedzialności
Niniejszy artykuł może zawierać treści dotyczące produktów, które nie są dostępne w danym regionie. Jest on dostarczany wyłącznie do ogólnych celów informacyjnych, nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy w faktach lub pominięcia wyrażone w niniejszym dokumencie. Reprezentuje on osobiste poglądy autora(ów) i nie reprezentuje poglądów OKX. Jego celem nie jest udzielanie jakichkolwiek porad, w tym między innymi: (i) doradztwa inwestycyjnego lub rekomendacji inwestycyjnych; (ii) oferty lub zachęty do kupna, sprzedaży lub posiadania aktywów cyfrowych, lub (iii) doradztwa finansowego, księgowego, prawnego lub podatkowego. Posiadanie aktywów cyfrowych, w tym stablecoinów i NFT, wiąże się z wysokim stopniem ryzyka, może podlegać znacznym wahaniom, a nawet stać się bezwartościowe. Powinieneś dokładnie rozważyć, czy handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla Ciebie odpowiednie w świetle Twojej sytuacji finansowej. Skonsultuj się ze swoim specjalistą ds. prawnych/podatkowych/inwestycyjnych w przypadku pytań dotyczących Twojej konkretnej sytuacji. Funkcje OKX Web3, w tym OKX Web3 Wallet i OKX NFT Marketplace, podlegają odrębnym warunkom świadczenia usług na stronie www.okx.com.
© 2023 OKX. Niniejszy artykuł może być powielany lub rozpowszechniany w całości lub we fragmentach zawierających maksymalnie 100 słów, pod warunkiem, że takie wykorzystanie jest niekomercyjne. Każda reprodukcja lub dystrybucja całego artykułu musi również zawierać wyraźną informację: „Ten artykuł należy do © 2023 OKX i jest używany za zgodą”. Dozwolone fragmenty muszą odnosić się do nazwy artykułu i zawierać przypisanie, na przykład „Tytuł artykułu, [nazwisko autora, jeśli ma zastosowanie], © 2023 OKX”. Żadne prace pochodne ani inne sposoby wykorzystania tego artykułu nie są dozwolone.
Poszerz
Powiązane artykuły
Wyświetl więcej
Wyświetl więcej