Sui
Rozpocznij zastaw
23 kwi 2023, 10:00
Zakończ zastaw
1 maj 2023, 08:59
Podziel tokeny
3 maj 2023, 14:00
Wymagania wstępne
Weryfikacja dokumentu tożsamości
Zasady zastawu
Limit zastawu
0 SUI
Szczegóły projektu

Sui (or Sui Network) is the first Layer 1 blockchain designed from the ground up to enable creators and developers to build experiences that cater for the next billion users in web3. Sui is horizontally scalable to support a wide range of dApp development with unrivaled speed at low cost. The first-of-its-kind platform brings users a general-purpose blockchain with high throughput, instant settlement speeds, rich on-chain assets, and user-friendly web3 experiences. Sui is a step-function advancement in blockchain, designed from the bottom up to meet the needs of every type of user.

Całkowita podaż
10 000 000 000
Typ tokenu
Mainnet
Zakończono
Zwycięskie tokeny i pozostałe aktywa zostały wydane, sprawdź konto finansowania.