Warunki promocji „Notowanie WIFI – Airdrop”

Opublikowano 6 kwi 2023Zaktualizowano 4 kwi 20243 min czytania
 1. Promocja „Notowanie WIFI – Airdrop” rozpoczyna się 1 kwietnia 2023 roku o godzinie 1:00 (UTC+8) i kończy się o godzinie 23:59, 24 kwietnia 2023 roku (UTC+8) („Okres promocji”).
 2. Promocja nie dotyczy mieszkańców z następujących jurysdykcji: Chiny kontynentalne, Hongkong, Tajwan i Makau
 3. Tylko użytkownicy, spełniający niezbędne warunki, którzy: (1) spełnili wymagania w Okresie promocji oraz (2) ukończyli weryfikację KYC 1 (sprawdź swój status >tutaj>), kwalifikują się do odebrania nagród. Dostępne tylko dla pierwszych 4000 zakwalifikowanych użytkowników.
 4. Kwalifikujący się użytkownicy ze skumulowanym depozytem > 100 USD w $WIFI i posiadający tę kwotę na swoim koncie OKX przez minimum 10 dni kalendarzowych, mogą kwalifikować się do otrzymania airdropa o wartości 5 USDT
 5. Wolumen obrotu kwalifikujący się do promocji obejmuje zarówno wolumen na rynku spot, jak i na rynku instrumentów pochodnych w okresie promocji.
 6. Kwalifikujący się wolumen obrotu będzie kumulowany i wliczany tylko w okresie promocji.
 7. Nagrody zostaną rozdane w ciągu trzydziestu (30) dni roboczych od 24 kwietnia 2023 r., godz. 23:59 (HKT).
 8. Niniejsza promocja nie stanowi w swej treści rekomendacji, oferty kupna lub sprzedaży cyfrowych aktywów ani żadnych innych produktów finansowych. Aktywa cyfrowe mogą być podatne na oszustwa i obejmują wysoki poziom ryzyka. Wartość aktywów cyfrowych może rosnąć lub spadać w krótkim okresie czasu, a nawet mogą one stać się bezwartościowe. Wykorzystanie pożyczonych aktywów do zawierania transakcji może spowodować stratę większą niż kwota środków na kontach i może skutkować koniecznością likwidacji aktywów bez wcześniejszego powiadomienia. Zapoznaj się z warunkami korzystania z usługi OKX, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat oferty depozytu zabezpieczającego i pożyczek OKX. Każdy uczestnik musi ocenić swoją własną tolerancję na ryzyko oraz sytuację finansową przed rozpoczęciem handlu na giełdzie OKX. Poprzednie rezultaty nie stanowią wskazania przyszłych wyników. Lokalne przepisy podatkowe mogą obowiązywać w przypadku transakcji z udziałem aktywów cyfrowych.
 9. Należy pamiętać, że wartość nagród może ulec zmianie i może nie być równa tej wartości w momencie, gdy odbiorca będzie mieć możliwość podjęcia środków, w porównaniu z wartością w momencie faktycznego wybrania w oparciu o wahania rynku. Ceny aktywów cyfrowych, w tym tokenów stablecoin, mogą i podlegają wahaniom w każdym momencie. W związku z tego typu wahaniami cen, w każdej chwili może nastąpić wzrost lub spadek wartości posiadanych aktywów.
 10. Wszelkie obowiązujące podatki oraz wszelkie opłaty i dodatkowe wydatki, w tym koszty połączenia, instalacji i/lub obsługi, związane z przyjęciem i wykorzystaniem nagrody promocyjnej, są ponoszone wyłącznie przez danego odbiorcę nagrody promocyjnej.
 11. OKX zastrzega sobie prawo do wykluczenia dowolnego uczestnika z tej promocji i/lub odwołania tej promocji bez uprzedzenia.
 12. OKX zastrzega sobie prawo do interpretacji warunków tej promocji według własnego uznania oraz zastrzega sobie prawo do zmiany lub modyfikacji tych warunków w dowolnym momencie.
 13. Zapoznaj się z warunkami usługi OKX, aby uzyskać więcej informacji.
 14. OKX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, ilustracji, typograficzne, redakcyjne czy pominięcia. Aby uzyskać więcej informacji, wejdź na stronę www.okx.com © OKX. Wszystkie prawa zastrzeżone.