Jak mogę handlować kontraktem wieczystym DEX w portfelu Web3? (przeglądarka)

Opublikowano 1 wrz 2023Zaktualizowano 21 maj 20244 min czytania7

Musisz posiadać OKX Wallet, zanim będziesz mógł handlować kontraktami wieczystymi na DEX. Więcej informacji na temat tworzenia/importowania OKX Wallet można znaleźć tutaj .

Kontrakt wieczysty DEX obsługuje nie tylko portfel OKX Web3, ale także Metamask lub inne portfele dostępne na stronie.

Jak mogę otrzymać fundusze testowe?

1. Otwórz stronę OKX i wybierz Portfel > Handel > Handel wieczysty

CT-web-web3-trade DEX perpetual

Otwórz stronę handlu wieczystego 2. Wybierz Zatwierdź i zweryfikuj własność portfela, aby umożliwić bezpieczny dostęp do handlu wieczystego 3. Po zweryfikowaniu własności wybierz Wpłać, aby otrzymać 500 USDC środków testowych Uwaga: środki testowe nie mają rzeczywistej wartości i za każdym razem można otrzymać maksymalnie 500 tego typu środków

![CT-web-web3-DEX perpetual deposit]](//images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/4qKQCdpdFLp1e09CVVnTnk/cfcccec0c25f0c33ac6b722601195da0/Right.png)Wybierz opcję Wpłać, aby otrzymać monety testowe 4. Możesz także wybrać Ustawienia, aby wybrać swoje preferencje handlowe

![CT-web-web3-DEX perpetual settings]](//images.ctfassets.net/tofttmniq0qv/4Gl5ygJlJhseFJUvOFYsDn/fa21d8512f64f2b8fbc96998e83dfd37/Right.png)Wybierz opcję Ustawienia, aby wybrać preferencje handlowe

Jak złożyć zlecenie kupna (pozycja długa) kontraktu wieczystego?

Jeśli chcesz zwiększyć swoją pozycję długą lub zmniejszyć pozycję krótką, możesz to zrobić, składając zlecenie kupna (pozycja długa).

Jeśli przewidujesz, że rynek wzrośnie, możesz zdecydować się na zakup określonej ilości BTC, aby zwiększyć swoją pozycję długą lub zmniejszyć pozycję krótką. Przykładowo, w przypadku kontraktu wieczystego BTC/USDC, w ten sposób można kupić BTC i zmniejszyć stan posiadania pozycji sprzedaży.

 1. Otwórz stronę OKX i wybierz Portfel > Handel > Handel wieczysty

 2. Wybierz Kup (pozycja długa) > Zlecenie limit > wprowadź Cenę > wybierz preferowaną Dźwignię > wprowadź __ Kwotę__, a następnie wybierz Opcję zlecenia i Złóż zlecenie Uwaga:

  • wybierz opcję Reduce-only: ograniczy to maksymalną kwotę do bieżącej pozycji kryptowaluty, aby uniknąć kupowania nadmiarowych zleceń

  • wybierz TP/SL: pozwala na zatrzymanie strat i realizację zysków po ustawionej cenie TP/SL

CT-web-web3-DEX perpetual buylong

Złóż zlecenie kupna (pozycja długa) 3. Przejrzyj podsumowanie zlecenia i wybierz Potwierdź, aby dokończyć zlecenie

Jak złożyć zlecenie sprzedaży (pozycja krótka) kontraktu wieczystego?

Jeśli chcesz zwiększyć swoją pozycję krótką lub zmniejszyć pozycję długą, możesz to zrobić, składając zlecenie Sprzedaży (pozycja krótka).

Jeśli przewidujesz, że rynek się pomniejszy, możesz zdecydować się na zakup określonej ilości BTC, aby zwiększyć swoją pozycję krótką lub zmniejszyć pozycję długą. Przykładowo, w przypadku kontraktu wieczystego BTC/USDC, w ten sposób można sprzedać BTC i zmniejszyć stan posiadania pozycji kupna.

 1. Otwórz stronę OKX i wybierz Portfel > Handel > Handel wieczysty

 2. Wybierz Sprzedaj (pozycja krótka) > Zlecenie limit > wprowadź Cenę > wybierz preferowaną Dźwignię > wprowadź Kwotę, a następnie wybierz Opcję zlecenia i Złóż zlecenie Uwaga:

  • wybierz opcję Reduce-only: ograniczy to maksymalną kwotę do bieżącej pozycji kryptowaluty, aby uniknąć kupowania nadmiarowych zleceń

  • wybierz TP/SL: pozwala na zatrzymanie strat i realizację zysków po ustawionej cenie TP/SL

CT-web-web3-DEX perpetual sellshort

Złóż zlecenie sprzedaży (pozycja krótka) 3. Przejrzyj podsumowanie zlecenia i wybierz Potwierdź, aby dokończyć zlecenie

Uwaga:

 • OKX DEX Perpetual obsługuje tylko kontrakty z zabezpieczeniem w USDC

 • Otwartą pozycję można znaleźć w zakładce Handel > Wieczyste > Pozycja

 • Jeśli chcesz szybko zamknąć wszystkie pozycje, możesz wybrać pozycję, którą chcesz zamknąć > Zamknij wszystko

 • Jeśli chcesz anulować otwarte zlecenie, możesz wybrać opcję Anuluj w sekcji Handel > Wieczyste > Otwarte zlecenia

 • Jeśli chcesz zredukować pozycje krótkie, możesz zredukować zlecenia długie w sekcji Pozycja

 • Zlecenia mogą pozostać niewypełnione, jeśli występują wahania rynkowe.