OKX usunie wkrótce kilka par z depozytem zabezpieczającym i kilka kontraktów bezterminowych

Opublikowano 18 sie 2023Zaktualizowano 4 kwi 20242 min czytania

Aby poprawić płynność rynku i ogólne wrażenia użytkowników, OKX usuwa z platformy kilka swapów bezterminowych i kilka par handlowych o niskiej płynności. Poniżej przedstawiamy szczegóły :

  1. Handel swapami bezterminowymi
    Swapy bezterminowe Czas usunięcia
    DORAUSDT 24 sierpnia 2023 r., godz. 08:00 UTC
    ENJUSDT 24 sierpnia 2023 r., godz. 08:00 UTC

OKX usunie następujące swapy bezterminowe i zamknie otwarte dla nich pozycje. Wraz z usunięciem w księdze zleceń zostaną także anulowane zlecenia dotyczące tych kontraktów.
OKX zrealizuje wszystkie swapy bezterminowe DORAUSDT i ENJUSDT po kursie będącym średnią arytmetyczną ceny odpowiedniego indeksu OKX dla 1 godziny sprzed usunięcia instrumentu.
Jeżeli cena indeksu wykazywać będzie anomalne wahania w ciągu godziny poprzedzającej usunięcie, OKX będzie mogła skorygować ostateczną cenę realizacji wybierając jej rozsądny poziom.
Bieżąca stopa finansowania o godzinie 8:00 UTC w dniu usunięcia instrumentu będzie równa 0, a więc opłaty za finansowanie za ten okres nie pojawią się w rozliczeniu.
 
Ponieważ rynek może ulegać wahaniom na krótko przed usunięciem, prosimy użytkowników o zapewnienie odpowiedniego poziomu ryzyka poprzez wcześniejszą redukcję wartości dźwigni lub przez wcześniejsze zamknięcie pozycji.
 
W ciągu pierwszych 30 minut od usunięcia, jeżeli użytkownik będzie posiadać kontrakty bezterminowe DORAUSDT i ENJUSDT o wartości powyżej 10 000 USD w czasie realizacji, to zostanie objęty ograniczeniem przelewów aktywów ze swojego rachunku handlowego.
Normalne działanie przelewów aktywów zostanie przywrócone po 30 minutach. Historia zleceń i rachunki będą cały czas dostępne po usunięciu. Jeżeli użytkownik potrzebuje utworzyć kopię zapasową swoich danych, to może pobrać je poprzez stronę www Centrum raportowania OKX.
Aby zapewnić pomyślne zamknięcie swapów bezterminowych DORAUSDT i ENJUSDT podczas usuwania instrumentów, do naszych parametrów kontroli ryzyka wprowadzimy następujące korekty:

  1. Korekta zasady limitów cenowych

Jak obliczane są limity cenowe:

Okres Limit najwyższej ceny Limit najniższej ceny
W ciągu 10 minut od wygenerowania kontraktu Indeks *(1+X) Indeks *(1+X)
10 minut po wygenerowaniu kontraktu Min[Max(Indeks, Indeks *(1+Y)+ Średnia premia z okresu 10 (dziesięciu) minut), Indeks *(1+Z)] Maks.[Min.(Indeks, Indeks *(1+Y)+ Średnia premia z okresu 10 (dziesięciu) minut), Indeks *(1+Z)]

Skorygowane zasady limitów cenowych:

Czas X Y Z
48 godzin przed realizacją 2% 2% 5%
30 minut przed realizacją 1% 1% 2%

Uwaga: W przypadku rozbieżności względem poprzedniej ceny kontraktu, limit cenowy zostanie skorygowany odpowiednio do warunków rynkowych.
 
2. Handel z depozytem zabezpieczającym

Planowane działania OKX:

Pary transakcji z depozytem zabezpieczającym Zaprzestanie zaciągania pożyczek Czas usunięcia
DORA-USDT 18 sierpnia 2023 r., godz. 10:00 UTC 24 sierpnia 2023 r., godz. 09:00 UTC
ENJ-USDT 24 sierpnia 2023 r., godz. 22:00 UTC

OKX zawiesi handel z depozytem zabezpieczającym i elastyczną pożyczkę w podanych powyżej terminach wycofania z obrotu, a otwarte zlecenia dotyczące depozytu zabezpieczającego zostaną anulowane. Zawieszenie każdej pary kryptowalut zajmie około 1 godziny. Użytkownicy z pożyczkami lub zabezpieczeniem powyższych par kryptograficznych w handlu z depozytem zabezpieczającym i elastyczną pożyczką powinni spłacić je jeszcze przed terminem wycofania z giełdy. Przymusowa płatność zostanie uruchomiona, jeśli niespłacone pożyczki pozostaną należne do czasu wycofania z obrotu.
Uwaga: Ceny mogą podlegać skrajnym wahaniom. Aby uniknąć strat spowodowanych wymuszoną spłatą, zalecamy zaprzestanie handlu parami wymienionymi powyżej i wcześniejsze zamknięcie wszystkich pozycji bazowych.
 
3. Korekta dyskonta

Aktywo Przed Po
Poziom (USD) Stopa dyskontowa Poziom (USD) Stopa dyskontowa
DORA, ENJ 0~50 000 0,5 0 0
>50 000 0

Przegląd stóp dyskontowych
W trybie wielowalutowej marży krzyżowej, owe różne waluty obecne na rachunkach mogą być przeliczane na ich równowartość wyrażoną w USD i używane jako marża. Ze względu na znaczne różnice w płynności rynkowej każdej waluty, nasza platforma oblicza rzeczywistą wartość niektórych kryptowalut w USD na podstawie określonej stopy dyskontowej w celu zrównoważenia ryzyka rynkowego.
Dowiedz się więcej: https://www.OKX.com/trade-market/discountrate/futures
 
Zespół OKX
18 sierpnia 2023 r.