Platforma OKX Wallet uruchamia 2. sezon Kryptopedii:

Opublikowano 2 cze 2023Zaktualizowano 4 kwi 20244 min czytania

Szanowni klienci OKX,

Platforma OKX Wallet z dumą ogłasza start 2. sezonu Kryptopedii. Biorąc udział w tym wydarzeniu, a zatem stawiając czoła interaktywnego zadania Suiswap na Kryptopedii i utrzymując w sieci Sui co najmniej 10 USD wyrażonych SUI w swoim portfelu OKX do czasu dystrybucji nagród, użytkownik będzie mieć szansę uczestniczyć w podziale puli wynoszącej 68 000 000 SSWP dostępnej wyłącznie dla użytkowników platformy OKX Wallet.

1. Zasady

(1) Ukończ zadanie Suiswap na Kryptopedii OKX i przejdź weryfikację
(2) Utrzymaj co najmniej 10 USD w SUI w sieci Sui na swoim portfelu OKX do momentu rozdania nagród
(3) 50 000 adresów zostanie losowo wybranych do podziału puli o wartości 68 000 000 SSWP. Nagrody zostaną przekazane bezpośrednio na portfele zwycięzców
Czas zakończenia wydarzenia (w UTC): 15:59 dnia 08.06.2023 r.

2. Czym jest Kryptopedia?

Kryptopedia OKX to unikalny agregator Web3, w którym użytkownik może nauczyć się zarabiać poprzez interakcję z DApps. Będziemy organizować regularne wydarzenia skupiające się wokół różnych sieci. Podczas tych wydarzeń podejmujemy współpracę z partnerami projektu w celu przygotowania różnych zadań oferujących niebagatelne nagrody. Kryptopedia OKX ma na celu uproszczenie wyszukiwania, eksploracji i interakcji z platformami DApps. Odkrywaj obiecujące projekty i wykorzystuj swój wolny czas na naukę i zarabianie w sieci Web3!

3. Co możesz zyskać, biorąc udział w 2. sezonie Kryptopedii?

Biorąc udział w tym wydarzeniu, a zatem stawiając czoła interaktywnego zadania Suiswap na Kryptopedii i utrzymując w sieci Sui co najmniej 10 USD wyrażonych SUI w swoim portfelu OKX do czasu dystrybucji nagród, użytkownik będzie mieć szansę uczestniczyć w podziale puli wynoszącej 68 000 000 SSWP dostępnej wyłącznie dla użytkowników platformy OKX Wallet.

4. Jak zostać uczestnikiem?

(1) Pobierz aplikację OKX App lub upewnij się, że wersja aplikacji nie jest starsza niż 6.16.1. Otwórz aplikację [OKX App], a następnie wybierz pozycję Portfel (Wallet) na górnym pasku
(2) Utwórz portfel lub zaimportuj swój istniejący. Następnie kliknij zakładkę Odkrywaj (Discover) znajdującą się u dołu ekranu, aby uzyskać dostęp do strony DApp Discover,a następnie dotknij zakładkę Kryptopedia: Naucz się zarabiać
(3) Kliknij pozycję Season 2 Suiswap, aby uzyskać dostęp do strefy interaktywnej, a następnie kliknij przycisk Rozpocznij teraz (Start now)
(4) Dokonaj transakcji w sieci Sui za pośrednictwem OKX DEX. Przykładową dostępną transakcją będzie zamiana części posiadanych SUI na USDC
(5) Po zakończeniu wymiany odczekaj 5 minut, a następnie kliknij przycisk Zweryfikuj (Verify)
Cryptopedia S2 EN

5. Przedstawienie projektu

Suiswap to zdecentralizowana platforma handlu tokenami i jednocześnie giełda zbudowana na sieci Sui Network przez Vivid Network. Jej celem jest zapewnienie bezpiecznego, szybkiego i sprawnego środowiska handlowego dla ekosystemu SUI.

  • Nazwa aktywów: SSWP
    – Całkowita podaż: 10 000 000 000 SSWP
    – Kwota nagrody Kryptopedii: 68 000 000 SSWP
    – Strona projektu: https://suiswap.app/

6. Regulamin

– OKX zastrzega sobie wyłączne prawo do dyskwalifikacji wszystkich kwalifikujących się klientów mogących być zaangażowani w nielegalne, oszukańcze, podejrzane lub nieuczciwe działania lub które uzna za stosowne z jakichkolwiek powodów.
– OKX zastrzega sobie wyłączne prawo do interpretacji warunków niniejszego wydarzenia oraz modyfikowania, zawieszania, anulowania lub zakończenia kampanii w dowolnym momencie i z dowolnego powodu, bez uprzedniego powiadomienia.
– Biorąc udział w tym wydarzeniu, klienci wyrażają zgodę na przestrzeganie warunków korzystania z usługi i polityki prywatności platformy OKX Wallet.
– OKX nie ponosi odpowiedzialności za błędy techniczne, ilustracji, typograficzne, redakcyjne czy pominięcia. Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź www.okx.com © OKX. Wszystkie prawa zastrzeżone.
– Platforma Web3 OKX Wallet i jej podmioty stowarzyszone nie są w żaden sposób powiązane z protokołem DeFi i nie udzielają żadnych gwarancji, oświadczeń ani zobowiązań dotyczących towarów i usług właściwych dla protokołu DeFi oraz nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, szkody i inne konsekwencje wynikające bezpośrednio lub pośrednio z korzystania przez użytkownika z protokołu DeFi. Portfel OKX stanowi wyłącznie agregator środków, a wszystkie wyświetlane szacunkowe stopy zwrotu są dostarczane przez protokół DeFi. Owe szacunkowe stopy zwrotu nie są wartościami gwarantowanymi i mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia oraz nie wykazywać zwrotów w przyszłości. Przed zainwestowaniem w jakikolwiek protokół DeFi należy przeprowadzić własną analizę stosując najlepsze praktyki due diligence, aby uniknąć utraty aktywów.
– W przypadku jakichkolwiek sporów wynikających z wersji warunków Konkursu, rozstrzygająca jest ich wersja spisana w języku angielskim.


Platforma OKX zobowiązuje się do nieustannej poprawy swoich produktów i usług. Aby uzyskać więcej informacji na temat Web3, blockchain lub OKX, zapraszamy do odwiedzenia naszego Centrum pomocy Help Center.

Zespół OKX
2 czerwca 2023 r