OKX wykona korektę składników indeksów STX/USD oraz STX/USDT

Opublikowano 23 mar 2023Zaktualizowano 4 cze 20243 min czytania

W celu poprawienia płynności rynku oraz stabilności indeksu OKX skoryguje składniki indeksów STX/USD oraz STX/USDT w godzinach 7:00–9:00 UTC w dniu 22 marca 2023 roku. Szczegóły korekty składnika prezentują się następująco:

Indeks Stan przed Stan po
Wymiana Para Waga Wymiana Para Waga
STX/USDT Binance STX/USDT 20% Binance STX/USDT 20%
OKX STX/USDT 20% OKX STX/USDT 20%
Kucoin STX/USDT 20% Kucoin STX/USDT 20%
Gate STX/USDT 20% Gate STX/USDT 20%
Coinbase STX/USD 20% Kraken STX/USD 20%
STX/USDT Binance STX/USDT 20% Binance STX/USDT 20%
OKX STX/USDT 20% OKX STX/USDT 20%
Kucoin STX/USDT 20% Kucoin STX/USDT 20%
Gate STX/USDT 20% Gate STX/USDT 20%
Coinbase STX/USD 20% Kraken STX/USD 20%

Uwaga: Nowe składniki indeksu zaczną obowiązywać 60 minut po dokonaniu korekty

Dowiedz się więcej: <https: index-price-list="" markets="" " target="_blank">www.okx.com="">

Obliczanie ceny indeksu

1. Ostatnia cena oraz wolumen każdego składnika indeksu jest pozyskiwany z wybranych giełd w czasie rzeczywistym.

2. Jeśli powiązana giełda jest w trakcie konserwacji lub jeśli jakakolwiek cena/wolumen składnika nie zostanie zaktualizowany przez pewien czas (różny od waluty), dane tego składnika zostaną tymczasowo potraktowane jako nieważne i wyłączone z obliczania indeksu.

3. Jeśli para handlowa giełdy w próbce indeksu jest niespójna z parą danego indeksu zostanie przeliczona na odpowiednią cenę tej samej walut na podstawie BTC/USDT, BTC/USD, USDC/USD, USDT/USD itp. Na przykład, jeśli składki indeksu ETH/USD to ETH/USDT, należy pomnożyć ten składnik przez cenę indeksu USDT/USD, aby przeliczyć go na cenę indeksu ETH/USD.

4. Ostateczne obliczenie zależy od ilości giełd z ważnymi danymi. Więcej szczegółów:

  • Więcej niż 3 giełdy z ważnymi danymi: należy zastosować równo ważoną średnią cenę (jednak, jeśli cena dowolnej giełdy odbiega o więcej niż 3% od średniej ceny wszystkich giełd, cena z tej giełdy zostanie ograniczona do średniej ceny * 0,97 oraz średniej ceny * 1,03).
  • Tylko 2 giełdy z ważnymi danymi: należy zastosować równo ważoną średnią cenę.
  • Tylko 1 giełda z ważnymi danymi: ostatnia cena zostanie użyta jako cena indeksu.

Korekta składnika może spowodować wahania ceny mark indeksu, co może wpłynąć na poziom margin instrumentu oraz rynki handlu kontraktami.

Zaleca się, aby użytkownicy podjęli odpowiednie środki przed korektą, takie jak redukcja pozycji, dodanie poziomu margin, obniżenie dźwigni lub nawet zamknięcie pozycji, aby uniknąć potencjalnego ryzyka wprowadzonego przez niestabilność rynku.

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących korekty, prosimy o kontakt z nami w grupie telegramowej OKX Telegram lub za pośrednictwem Centrum wsparcia Support Center.

OKX

Marzec dnia 22, 2023 r. (UTC)