Ujawnienie informacji o ryzyku Jumpstart

Opublikowano 19 kwi 2023Zaktualizowano 4 kwi 20246 min czytania

Ujawnienie informacji o ryzyku Jumpstart
OKX zapewnia Ci możliwość wyboru usług Jumpstart („usługi Jumpstart”). Oprócz ryzyka określonego poniżej, usługi Jumpstart mogą podlegać dodatkowemu ryzyku. Użytkownik rozumie, że korzystanie z usług Jumpstart oznacza zgodę na przestrzeganie wszystkich stosownych warunków umowy użytkownika lub warunków usług pomiędzy nim/nią a OKX, a warunki te podlegają okresowym zmianom i poprawkom przez OKX, według własnego uznania.

Użytkownik nie ma prawa do otrzymania jakichkolwiek nagród związanych z usługami Jumpstart, dopóki takie nagrody nie zostaną odebrane przez OKX. Wówczas OKX przekaże nagrody na konto użytkownika. OKX nie może zagwarantować, że w danym czasie użytkownik otrzyma jakąkolwiek konkretną nagrodę lub kwotę w ramach Jumpstart. Każde przewidywane wartości procentowe nagród dostarczone przez OKX są jedynie szacunkowe i mogą ulec zmianie w każdej chwili, według uznania OKX. Usługi Jumpstart świadczone przez OKX są dostępne wyłącznie na zasadzie samodzielnego wyboru, a OKX nie ponosi odpowiedzialności za straty poniesione z powodu usług Jumpstart.

Podmioty zewnętrzne zaangażowane w rozwój projektu i aktywów cyfrowych nie dają żadnych gwarancji dotyczących ceny aktywów cyfrowych, w tym, czy ich cena będzie niższa niż cena początkowa sprzedaży. Prosimy o zachowanie ostrożności podczas inwestowania i o nie inwestowanie ponad swoje możliwości finansowe.
\

Projekty startupowe są nadal w początkowej fazie rozwoju, a różne czynniki, w tym działanie i technologia bazowa projektu oraz inne powiązane działania regulacyjne, mogą spowodować znaczne straty, które w całości ponosi użytkownik i obejmują, m.in. następujące sytuacje: (i) ekosystem, technologie, bezpieczeństwo i modele ekonomiczne związane z aktywami cyfrowymi nie działają zgodnie z przeznaczeniem lub oczekiwaniami; (ii) aktywa cyfrowe, powiązana z nimi sieć blockchain i ekosystem nie przyciągają wystarczającego zainteresowania, wykorzystania i przyjęcia ze strony użytkowników i kluczowych interesariuszy; (iii) brak płynnego rynku dla aktywów cyfrowych i taki rynek może się nigdy nie rozwinąć lub powstać; (iv) aktywa cyfrowe zostały wcześniej sprzedane nabywcom zewnętrznym lub nie są już dostępne; i/lub (iv) podmioty zewnętrzne zaangażowane w rozwój aktywów cyfrowych lub projektów, w tym członkowie ekosystemu blockchain, mogą być przedmiotem dochodzenia i działań karnych ze strony organów rządowych, które mogą spowodować całkowitą utratę i/lub likwidację projektu.

Zaawansowana wiedza techniczna i finansowa jest wymagana do zrozumienia i oceny nieodłącznego ryzyka związanego z inwestycjami w aktywa cyfrowe. Przy podejmowaniu decyzji dotyczących korzystania z naszych usług Jumpstart, użytkownik musi upewnić się, że w pełni rozumie wszelkie ryzyko i poszukuje niezależnej i profesjonalnej porady od doradcy podatkowego, finansowego i prawnego, biorąc pod uwagę swoje indywidualne cele inwestycyjne, poziom doświadczenia i tolerancję ryzyka. OKX nie świadczy usług doradztwa inwestycyjnego, podatkowego, prawnego itp.

Użytkownik zdaje sobie sprawę, że zmienność rynku aktywów cyfrowych jest niezwykle wysoka, a ich cena może ulegać drastycznym wahaniom ze względu na czynniki techniczne, regulacyjne i marketingowe, w tym utratę całej wartości.

Użytkownik rozumie i akceptuje, że może nie być w stanie wypłacić zakupionych aktywów cyfrowych z powodu problemów technicznych projektu lub platformy.
\

Ryzyko straty przy zakupie, posiadaniu i handlu aktywami cyfrowymi w tym projekcie może być natychmiastowe i znaczące. Nie ma żadnej gwarancji zabezpieczającej przed stratami wynikającymi z uczestnictwa i korzystania z usług Jumpstart. Dlatego użytkownik powinien dokładnie rozważyć, czy korzystanie z usług Jumpstart i handel lub posiadanie aktywów cyfrowych jest dla niego/niej odpowiednie biorąc pod uwagę jego/jej sytuację finansową.

Obowiązujące prawa, zasady i interpretacje oraz inne podobne decyzje mogą wpłynąć na zdolność OKX do oferowania użytkownikowi usług Jumpstart i mogą negatywnie wpłynąć na wartość, wykorzystanie i transfer aktywów cyfrowych oraz działanie usługi Jumpstart.

Zasady opodatkowania niektórych transakcji związanych z aktywami cyfrowymi mogą nie być jasne i to użytkownik jest odpowiedzialny za określenie, jakie występują podatki, jeśli w ogóle, w ramach transakcji z udziałem aktywów cyfrowych, w tym usług Jumpstart. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za zgłaszanie i płacenie wszystkich podatków wynikających z lub związanych z aktywami cyfrowymi, w tym z usługami Jumpstart.

Treści podane na stronie OKX mają charakter wyłącznie informacyjny i nie są, ani nie powinny być traktowane jako porady inwestycyjne lub wszelkiego rodzaju zalecenia handlowe. Takie informacje nie są i nie powinny być traktowane jako oferta lub nakłanianie do oferty kupna lub sprzedaży jakichkolwiek aktywów cyfrowych. Decyzja o zawarciu jakiejkolwiek transakcji jest niezależną decyzją użytkownika. OKX nie działa jako doradca ani nie świadczy usług powierniczych wobec użytkownika. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za zarządzanie swoimi własnymi prawnymi, finansowymi i podatkowymi sprawami i powinien zasięgnąć niezależnej porady profesjonalisty przed skorzystaniem z usług Jumpstart.
\

OKX nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju dotyczących aktywów cyfrowych, które mogą być nagrodzone w ramach usług Jumpstart. W zamian za zgodę udzieloną przez OKX na uczestnictwo w usługach Jumpstart, użytkownik oświadcza, zobowiązuje się i wyraża zgodę, w imieniu swoim, swoich spadkobierców, przypisanych osób i wszelkich innych osób roszczących sobie prawa przez lub za pośrednictwem użytkownika, na następujące warunki:

  1. Użytkownik zrzeka się wszelkich roszczeń wobec OKX za jakiekolwiek szkody, straty lub należności, znane i nieznane, które powstaną podczas lub w wyniku uczestnictwa w usługach Jumpstart, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane w całości lub w części przez zaniedbanie lub inną winę OKX. Użytkownik zwalnia na zawsze OKX z wszelkich takich roszczeń.
  2. Użytkownik zgadza się zabezpieczyć i zwolnić z odpowiedzialności OKX i jej podmioty stowarzyszone przed wszelkimi stratami, zobowiązaniami, szkodami, kosztami lub wydatkami (w tym, ale nie tylko, uzasadnionymi honorariami adwokackimi oraz innymi kosztami i wydatkami sądowymi) poniesionymi przez OKX i jej podmioty stowarzyszone w wyniku jakichkolwiek roszczeń lub pozwów, które użytkownik (lub ktokolwiek inny, kto rości sobie prawo do odszkodowania za pośrednictwem użytkownika) może wnieść przeciwko OKX i jej podmiotom stowarzyszonym, aby odzyskać jakiekolwiek straty, zobowiązania, koszty, szkody lub wydatki, które powstaną podczas lub w wyniku uczestnictwa w usługach Jumpstart, niezależnie od tego, czy zostały spowodowane w całości lub w części przez zaniedbanie lub inną winę OKX.