Marže znamená výpůjčku. Půjčte si pro vstup do dlouhé pozice a realizujte zisk, když cena vzroste, nebo si půjčte pro vstup do krátké pozice a realizujte zisk, když cena poklesne. Marže/zástava je vyžadována u veškerého maržového obchodování na OKX.
OKX nabízí různé režimy maržového obchodování, ze kterých si uživatelé mohou vybírat podle svých potřeb.

Křížová marže

Režim účtuÚvodVíce
Jednoměnový v křížovém režimuUživatelé si mohou zvolit dlouhé nebo krátké obchodovatelné páry. Všechna aktiva a závazky se zobrazí v pozici. Marže může být buď na základní, nebo druhou kryptoměnu.Pravidla obchodování
Multiměnová křížová marže / křížová marže portfoliaUživatelé mohou nakupovat kryptoměny pomocí výpůjček nebo převádět vypůjčené kryptoměny v režimu multiměnové křížové marže nebo v režimu marže portfolia (ujistěte se, že jsou zapnuty automatické výpůjčky). Závazky se zobrazí v aktivech v křížovém režimu a volná marže se vypočítá jako diskontovaná hodnota všech kryptoaktiv na obchodním účtu v USD.Pravidla obchodování

Izolovaná marže

Režim převoduÚvodVíce
Automatické převodyPožadovaná marže se automaticky převede z křížové na izolovanou, když uživatel otevře pozici. Dlouhá pozice používá jako marži základní kryptoměnu, zatímco krátká pozice používá druhou kryptoměnu. Zbývající marže a realizované PnL budou při uzavření pozic automaticky převedeny zpět na účet s křížovou marží.Pravidla obchodování
Rychlá maržeUživatel může začít obchodovat po ručním převodu aktiv zástavy v režimu izolované rychlé marže. Pokud si uživatelé vypůjčí nějaké krypto, mohlo dojít k maržovému obchodování velmi podobnému spotovému obchodování. Základní i druhá kryptoměna jsou k dispozici jak pro zástavu, tak pro převzetí půjček.Pravidla obchodování