Otomatik-Kazan Kullanıcı Sözleşmesi

Yayımlama Zamanı: 18 May 2023Güncelleme Zamanı: 7 May 2024Okuma Süresi: 26 dk

Son güncelleme: 15 Haziran 2023

1. Genel Bakış

1.1 Otomatik Kazan Hizmeti (“Otomatik Kazan Hizmeti”, “Hizmet” veya “Hizmetler”) OKX tarafından belirli hüküm ve koşullar uyarınca (OKX Hizmet Koşullarıkapsamında tanımlandığı şekilde) OKX Kullanıcılarının OKX Platformuna Dijital Varlıklarını yatırarak getiri kazanmaları için sunulmaktadır. OKX, ürün tasarımı yönetiminden ve Hizmetin işletilmesinden sorumludur. Hizmeti kullanmak için işbu Otomatik Kazan Kullanıcı Sözleşmesini (işbu “Sözleşme”) okumalı ve ona uymalısınız. Lütfen bu Sözleşmenin şartlarını dikkatlice okuduğunuzdan, tamamen anladığınızdan ve kabul ettiğinizden emin olun.

1.2 İşbu Sözleşmenin tüm hükümlerini okuyup kabul etmediğiniz sürece, Hizmetleri kullanma yetkiniz yoktur veya kullanmamalısınız. İşbu Sözleşmeyi kabul etmeniz ve bu Hizmetleri kullanmanız, İşbu Sözleşmeyi okuduğunuzu, kabul ettiğinizi ve anladığınızı ve bu Sözleşmenin sizin için yasal olarak bağlayıcı olduğunu gösterir.

1.3 İşbu Sözleşme, OKX Hizmet Şartlarımızı tamamlar. Bu Sözleşmede, OKX Hizmet Şartlarımızda belirtilen herhangi bir koşul veya hükmün çelişkisi veya tutarsızlığı durumunda, söz konusu çelişki veya tutarsızlık, bu Sözleşmeye öncelik verilerek çözülür. OKX Hizmet Şartlarımızın işbu Sözleşme ile değiştirilmeyen diğer tüm hükümleri tam olarak yürürlükte kalmaya devam eder.

2. Tanımlar

2.1 Otomatik Kazanç, OKX’in, OKX kullanıcılarına Atıl Varlıklarına dayalı olarak esnek getiriler kazanmaları için katma değerli dijital varlık hizmeti olarak sunduğu bir tasarruf ürünüdür. Şüpheye mahal vermemek adına, “Atıl Varlık(lar)”, bir OKX kullanıcısının fonlama hesabında bulunan ve 7/24 esasına göre altı saat boyunca işlem görmemiş veya atıl kalmış Dijital Varlıklar anlamına gelir. OKX Platformu. OKX kullanıcıları, Hizmeti etkinleştirerek, abone olarak ve/veya Hizmete katılarak piyasaya dayalı getiri kazanabilecektir.

2.2 Hizmet, OKX tarafından sağlanan diğer hizmetleri kolaylaştırmak ve getiri kazanmak için OKX kullanıcılarının Dijital Varlıklarını OKX Platformuna yatırmasına ve kilitlemesine olanak tanır. Aktivasyon, katılım ve paraya çevirme işlemleri OKX Platformunda 7/24 desteklenir.

2.3 İşbu Hizmet, OKX tarafından sağlanır ve OKX’in risk yönetim sistemi tarafından güvence altına alınır. Kullanıcılar, dijital varlıkları Earn programındayken getiri kazanabilirler.

2.4 “Hizmet Ücreti”, bir kullanıcının Hizmeti etkinleştirirken, hizmete katılırken veya kaydolurken OKX’e ödeyebileceği ücretleri ifade eder.

2.5 Hizmetlerle ilgili diğer tanımlar şunları içerir:

○ “APY” Yıllık Getiri Oranı anlamına gelir ve bu da Hizmet kapsamında sağlanan getirilerin bir göstergesi veya ölçümü olarak kullanılır.

○ “Earn” teklifi, ürünü veya programı: OKX Earn web sitesinde yer alan her türlü teklif, ürün veya program: https://www.okx.com/earn

○ T saati: Hong Kong saatine (UTC+8) göre normal bir işlem günündeki bir saat.

○ T günü: Hong Kong saatine (UTC+8) göre herhangi bir gün.

○ Anapara: Hizmeti kullanmak için Kullanıcının Hesabına yatırılan Dijital Varlıkların tutarı.

○ Paraya Çevirme: Hizmete yatırılan Dijital Varlığın Kullanıcı Hesabına geri transfer edilmesidir.

3. Hizmeti KullanmayaUygunluk

3.1 Aşağıdakiler kabul ve beyan edersiniz:

a. OKX, Dijital Varlıklarınızı tamamen veya kısmen elinde tutar veya yatırır;

b. OKX, geçerli bir ağda doğrulayıcı olarak hareket eder; ve

c. Hizmete yatırılan tüm Dijital Varlıklarınıza ait oylama haklarınızı OKX’e devrediyorsunuz,

d. OKX Hizmetle ilgili olarak zaman zaman şunları belirtebilir,

○ Hizmete katılmak için yatırılması gereken minimum Dijital Varlık tutarları;

○ paraya çevirme dönemleri;

○ paraya çevirme limitleri ve/veya

○ katılım limitleri.

3.2 Ayrıca aşağıdakileri kabul ve taahhüt etmektesiniz:

○ OKX Hizmet Şartlarına uymayı ve burada tanımlanan Hizmetleri kullanmaya uygun olduğunuzu ve bu konuda izniniz olduğunu kabul etmektesiniz;

○ Hizmete kişisel kararınızla kaydoluyorsanız, bu Sözleşmeyi etkin bir şekilde kabul edebilmek için en az 18 yaşında, tüm medeni haklara ve yetkiye, ayrıca bu Sözleşmeyi imzalamak için gerekli yetki ve yeterliliğe sahip olmanız gerekir. Sözleşme imzalandıktan sonra sizin için bağlayıcı olduğunu, ○ Hizmete, bir tüzel kişilik adına kullanmak üzere kaydoluyorsanız, bu Sözleşmeyi etkin bir şekilde kabul edebilmek için, (i) söz konusu tüzel kişiliğin yasal olarak kurulmuş, yürürlükteki yasa ve yönetmeliklere göre geçerli olduğunu; ve (ii) tüzel kişilik tarafından usulüne uygun olarak yetkilendirildiğinizi ve tüzel kişi adına hareket etme hakkınız olduğunu beyan ve taahhüt etmektesiniz.

○ Hizmeti kullanmak için gerekli olan deneyime ve risk toleransına sahip olduğunuzu ve garanti edilmeyen dijital para ürünlerine yatırım yapma konusunda gerekli deneyime ve bilgiye sahip olduğunuzu;

○ Hizmeti kullanmak amacıyla İnternet üzerinde işlem yapmak için yeteneğe sahip olduğunuzu,

○ Bu Sözleşmenin, ülkenizin veya bölgenizin yasalarıyla çelişmediğini ve ülkenizin veya bölgenizin yasalarına uyacağınızı;

○ OKX Hesabınızdaki tüm Dijital Varlıkların yasal sahibi olduğunuzu ve bu Dijital Varlıkların kaynaklarının yasal olduğunu.

3.3 Ayrıca aşağıdakileri kabul ve taahhüt edersiniz:

○ Hizmeti, yasa dışı kumar, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp, veri ihlalleri, terörün finansmanı ve diğer şiddet içeren faaliyetler veya yasalarca yasaklanmış ticari faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı amaç için kullanmayacaksınız.

○ Hiçbir şekilde piyasa manipülasyonu başlatmayacak ve herhangi türde böylesine piyasa manipülasyonu, fiyat manipülasyonu, içeriden işlem, piyasa bozulması veya piyasaya yönelik diğer kötü niyetli uygulamaları teşvik etmeyeceksiniz.

○ Yasa dışı kumar, kara para aklama, dolandırıcılık, gasp, veri ihlalleri, terörün finansmanı ve diğer şiddet içeren faaliyetler veya yasalarca yasaklanmış ticari faaliyetler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere herhangi bir yasa dışı eylemde bulunmayacaksınız.

3.4 Aşağıdakiler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, Hizmeti kullanmaktan doğabilecek riskleri ve ilgili kayıpları anlar ve kabul edersiniz:

○ Dijital Varlıkların alım satımını yapamamayla ilişkili olarak maruz kalabileceğiniz herhangi bir kayıp. Dijital Varlıkları yatırmaktan ve Hizmete kaydolmaktan kaynaklanan fonlama risklerini ve potansiyel mali kayıpları üstlenmeye hazırsınız.

○ OKX Platformunda görüntülenen tahmini kazançlar, yalnızca getirilere ilişkin teorik bir tahmindir; OKX tarafından garanti edilen veya vaat edilen gerçek getiri tutarı değildir. Gerçek getiriler, beklenen getirilerden farklı olabilir. Nihai getirileriniz, tamamen kendi takdirine göre OKX tarafından dağıtılacak olan, aldığınız gerçek getiri tutarlarına dayalı olacaktır. OKX, nihai getiri tutarınızı belirlemek için Hizmetin işletilmesiyle ilgili maliyet, ücret ve harcamaları (sunucu ücretleri, elektrik ücretleri vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve işlem ücretlerini gerçek getiri tutarınızdan düşebilir. OKX, alabileceğiniz gerçek getiriler için herhangi bir garanti veya taahhütte bulunmaz;

○ Dijital varlıkların ve türevlerinin fiyat dalgalanmaları, kısa bir süre içerisinde önemli veya toplam kayıplara neden olabilir.

○ Hizmeti kullanmanızı veya ilgili işlemleri yapmanızı geciktirebilecek veya engelleyebilecek ve dijital varlıklarınızın kaybına neden olabilecek teknik anormallikler meydana gelebilir.

○ Dijital varlıklarınızın kaybına neden olabilecek piyasa anormallikleri meydana gelebilir.

○ Piyasanın genel sağlığını korumak için OKX’in zaman zaman politikalara, bu Sözleşmenin şartlarına veya diğer ilgili hizmet sözleşmelerine veya şartlarına ekleme yapması, kaldırması veya değiştirmesi gerekir. Herhangi bir değişiklik, sizler gibi bireysel müşterilerin yararına veya zararına olabilir.

4. Hizmetlerin Kullanımı

4.1 OKX Kullanıcı sayfası üzerinden etkinleştir, kayıt ol, para yatır, kilitle, paraya çevir, devre dışı bırak gibi komutlar verebilirsiniz. Komutları ayarlandıktan sonra iptal edemez, kaldıramaz veya düzenleyemezsiniz.

4.2 Dijital Varlıklarınız başarıyla yatırıldığında, node (düğüm) oylama ve Dijital Varlık kazancı dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, bu Dijital Varlıklarla ilgili belirli eylemleri gerçekleştirmesi için OKX’i bir aracı olarak görevlendirmeyi ve yetkilendirmeyi kabul edersiniz.

4.3 Hizmeti etkinleştirerek, fonlama hesabınızdaki uygun Dijital Varlıkların, fonlama hesabınızda tuttuğunuz veya bu hesaba yatırdığınız belirli varlık türleri için kullanılabilir hale geldiğinde Earn tekliflerine dahil edileceğini kabul etmiş olursunuz. Katılımın ardından, Earn teklifleri kullanıma sunulduğunda, OKX, ilgili varlıkların “Atıl Varlıklar” olarak nitelendirilmesi koşuluyla uygun Dijital Varlıklarınızı fonlama hesabınızdan Grow hesabınıza aktaracaktır. Şüpheye mahal vermemek adına, uygun Dijital Varlıklar, fonlama hesabınızdaki “Atıl Varlıklar” anlamına gelir. Tekliflerin eşleşmesi tamamlandıktan sonra, Hizmete katılım da tamamlanacaktır.

4.4 Earn tekliflerine katılım sağladıktan sonra, uygun Dijital Varlıklarınız için Earn teklifleriyle eşleştirme yapılacaktır. Eşleştirmenin başarıyla tamamlanıp tamamlanmadığına bakılmaksızın, uygun Dijital Varlıklarınız siz Hizmeti devre dışı bırakana veya katılımınızı iptal edene kadar Grow hesabınızda kalmaya devam edecektir.

4.5 Hizmet etkinleştirildikten sonra, eğer uygun Dijital Varlıklarınız için herhangi bir teklif mevcut değilse, uygun Dijital Varlıklarınız siz Hizmeti devre dışı bırakana veya katılımınızı iptal edene kadar fonlama hesabınızda kalacaktır.

4.6 Her OKX kullanıcısı, Hizmete katılmaya uygun olacaktır. Ancak, gerekli KYC kimlik doğrulamasını tamamlayanlar, Earn tekliflerinde bulunan belirli Dijital Varlıklar için sunulan ödül APY oranlarından yararlanmaya hak kazanacaktır. KYC gerekliliklerinin detayları için lütfen bkz. Otomatik Kazan Ürün Kuralları.

4.7 OKX tarafından Hizmete katılımınız boyunca, Yatırma tutarınız getiri sağlayacaktır:

a. Getiri oranı: OKX Platformunda mevcut olan getiri oranı ile eşleştirilecek olan borç veren olarak talep ettiğiniz getiri oranı.

b. Eşleştirme: Katıldığınız Dijital Varlıklardan elde etmek istediğiniz getiri oranını OKX Platformundaki eşleştirme işlevi aracılığıyla belirlemeniz gerekecektir. Dijital Varlıklarınız, Hizmete yatırıldıktan sonra, Hizmet kapsamındaki eşleştirme işlevi aracılığıyla Dijital Varlıklarınız size uygun getiri oranı teklifleri ile eşleştirilecek veya bunlara katılacaktır. Bir teklif başarılı olursa ve beklenen getiri oranınız eşleşirse, OKX Platformuna yatırılan Dijital Varlıklarınızdan getiri kazanırsınız.

c. Otomatik Kazan kuralları: Uygun Dijital Varlığınız ve teklif T saatinde başarılı bir şekilde eşleşirse, yatırılan Dijital Varlık için saatlik getiri T’den T+1 saatine kadar olan süreyi kapsayacak ve T+1 saatinde dağıtılacaktır. Tüm getiriler Hesabınıza dağıtılacaktır. Getiri oranı ayarları ve dağıtım hakkında ayrıntılı bilgi için lütfen bkz. Otomatik Kazan Ürün Kuralları.

d. Paraya çevirme kuralları: Paraya çevirme komutunu girdikten sonra anında paraya çevirebilirsiniz. Paraya çevrilen Dijital Varlık, paraya çevirme komutu verildikten sonra anında Kullanıcı Hesabına yatabilir.

4.8 OKX Platformu aracılığıyla Hizmete aboneliğinizi ve katılımınızı dilediğiniz zaman sonlandırarak Earn programındaki uygun Dijital Varlıklarınızın fonlama hesabınıza geri yatırılmasını sağlayabilirsiniz.

4.9 Şüpheye mahal vermemek adına, geçmiş getiriler gelecekteki getirilerin göstergesi değildir. OKX, kaydolduğunuz sırada OKX Platformunda gösterilen Anapara geri ödemesini veya getiriyi alacağınızı garanti etmez. Kaydolduğunuzda olası getiri ile ilgili herhangi bir beyan, yalnızca gösterge niteliğinde bir tahmin olup garanti edilen tutar değildir.

4.10 OKX, zaman zaman Earn tekliflerinde bulunan Dijital Varlık türlerine bağlı olarak farklı para yatırma veya abonelik limitleri uygulayabilir. Yatırma ve katılım ile ilgili ayrıntılı bilgiler için lütfen bkz.Otomatik Kazan Ürün Kuralları. Ana hesap ve alt hesaplar yatırma ve/veya katılım limitlerini paylaşır ancak paraya çevirme için herhangi bir limit yoktur. OKX; kendi takdirine bağlı olarak yatırma, katılım ve paraya çevirme limitlerini değiştirme hakkını saklı tutar.

4.10 OKX katılım ve paraya çevirme işlemlerini gerçekleştirmek için Hizmet Ücreti kesme hakkını saklı tutar ve böyle bir Hizmet Ücreti OKX Platformunda yayınlanacak olup OKX tarafından zaman zaman güncellenebilecektir.

4.11 Hesap geçmişinizi OKX Platformunda görebileceksiniz. Hesap geçmişinizi dikkatli bir şekilde gözden geçirmeli ve tanımadığınız veya yanlış olduğunu düşündüğünüz herhangi bir giriş veya işlem görürseniz mümkün olan en kısa sürede OKX’e bildirmelisiniz. OKX, hesap geçmişinizdeki herhangi bir hatayı herhangi bir zamanda düzeltebilir ve herhangi bir işlemi geçersiz kılma veya geri alma hakkını saklı tutar:

a. mevcut piyasayı dikkate alarak OKX’in herhangi bir temsilcisi tarafından yapılan yanlış bir alıntı da dahil olmak üzere, açık veya elle tutulur açık bir hata (herhangi bir hata, eksiklik veya yanlış alıntı (OKX’in veya herhangi bir üçüncü tarafın hatası) içeren veya bundan kaynaklanan şu anda reklamı yapılan alıntılar veya herhangi bir bilgi, kaynak, resmi, resmi sonuç veya telaffuzdaki herhangi bir hata); veya

b. işlemin doğru veya adil ayrıntıları olduğunu makul olarak düşündüğümüz şeyleri yansıtmak için.

4.12 Yürürlükteki Yasalar ve Yönetmelikler uyarınca OKX’in, hesaplarınız ve OKX Platformunun kullanımı hakkındaki bilgileri üçüncü taraflarla paylaşması gerekebilir. Bu tür bilgileri ifşa etmeye yetkili olduğumuzu kabul eder, izin verir ve onaylarsınız.

5. Hizmet katılımınızı askıya alma veya iptal etme

5.1.OKX Hizmet Şartlarımızatabi olarak, OKX, aşağıdaki durumlarda OKX Platformuna erişiminizi durdurabilir, askıya alabilir veya iptal edebilir, herhangi bir OKX hesabına sınır koyabilir, Hizmete katılma yeteneğinizi askıya alabilir veya iptal edebilir ya da belirli işlemleri geciktirebilir:

a. OKX’in talep ettiği şekilde kimliğinizi veya fon kaynağınızı doğrulamak için ek bilgi sağlamazsanız,

b. OKX’in, Yürürlükteki Yasalara ve Yönetmeliklere (kara para aklamayla mücadele veya yaptırım yasaları dahil) uyması için bunu mahkeme emriyle yapması gerekir,

c. OKX’in, bir devlet organı veya kurumundan gelen herhangi bir direktif veya talimata uymak için bunu yapması gerekir,

d. OKX, OKX’e sağladığınız herhangi bir bilginin yanlış, gerçek dışı, güncelliğini yitirmiş veya eksik olduğuna makul bir şekilde karar verirse; veya

e. makul bilgilenmemiz için veya zamanında talep ettiğimiz ek bilgileri sağlamazsanız.

6. Yükümlülükler

6.1 OKX web sitesinde görüntülenen kullanıcı tahmini kazançlarının yalnızca bir tahmin olduğunu ve garanti edilen veya vaat edilen gerçek getiri tutarı olmadığını kabul etmektesiniz. Gerçek getiriler, tahmini kazancı karşılamayabilir veya daha düşük olabilir. Nihai getirileriniz, gerçek getirinize bağlı olacaktır. OKX, tahmini kazançlarınızı veya alacağınız gerçek getirileri taahhüt etmez veya garanti etmez.

6.2 Varlıklarınızı paraya çevirdiğinizde, dijital varlıkların hesabınıza geçmesi için gerekli olan sürenin değişebileceğini ve web sitesinde görüntülenen tamamlanma tarihinin nihai olduğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX, dijital varlık varış zamanı farkından kaynaklanan kayıplardan sorumlu değildir.

6.3 OKX’in bu Sözleşmenin içeriğini herhangi bir zamanda tamamen kendi takdirine bağlı olarak değiştirme hakkını saklı tuttuğunu kabul ve beyan edersiniz. OKX, bu Sözleşmeyi yanlış anlamanızın veya bu Sözleşmedeki değişiklikleri okumakta gecikmenizin neden olduğu herhangi bir Kayıptan sorumlu olmaz.

6.4 Arıza, gecikme, kesinti, sistemin yanıt vermemesi, sistemin geç yanıt vermesi veya diğer anormal durumlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere, aşağıdaki durumlardan dolayı OKX Platformu’nun düzgün çalışmaması veya Hizmetin kesintiye uğraması halinde, Hizmetleri kullanamaz veya emir veremez veya ilgili alım satım işlemlerini gerçekleştiremezseniz, OKX’in herhangi bir Kayıptan sorumlu olmayacağını kabul edersiniz. Bu koşullar aşağıdakileri içerir, ancak bunlarla sınırlı değildir:

○ OKX tarafından duyurulduğu gibi bakım için hizmetin askıya alınması; ○ Veri iletiminde sistem hatası;

○ OKX Platformunun askıya alınmasına yol açabilecek tayfun, deprem, tsunami, sel, veba, elektrik kesintisi, savaş, kargaşa, hükümet eylemleri, terör saldırıları, pandemi, epidemi vb. gibi mücbir sebepler veya kazalar,

○ Bilgisayar korsanlığı, bilgisayar virüsü, teknik ayarlama veya arıza, web sitesi yükseltmeleri, bankacılık sorunları, devlet düzenlemeleri nedeniyle geçici kapatma vb. nedenlerle hizmet kesintisi veya gecikmesi,

○ OKX Platformunun bilgisayar sisteminin hasarlı, kusurlu veya normal şekilde çalışamamasından kaynaklanan kesinti veya gecikme,

○ Sektördeki mevcut teknik ekipler tarafından tahmin edilemeyen veya çözülemeyen teknik sorunların neden olduğu kayıplar,

○ Üçüncü tarafların kusuru veya gecikmesinden kaynaklanan sizin veya diğer üçüncü tarafların uğradığı kayıplar,

○ Yürürlükteki Yasalar ve Yönetmeliklerdeki veya hükümet, mevzuat veya kanun hükümlerindeki değişikliklerin neden olduğu sizin veya diğer üçüncü tarafların kayıpları.

○ Mücbir sebep olayları veya öngörülemeyen, önlenemeyen ve/veya çözülemeyen diğer objektif durumların neden olduğu kazalardan dolayı sizin veya diğer üçüncü tarafların kayıpları.

Yukarıda belirtilen nedenlerin anormal işlemlere, anormal piyasa ve fiyat dalgalanmalarına, piyasa kesintilerine ve diğer olası anormal durumlara yol açabileceğini kabul ve beyan edersiniz. OKX, gerçek duruma göre emirlerinizi gerçekleştirmeyi reddetme hakkını saklı tutar. OKX’in herhangi bir Kaybınızdan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, fiili kayıplar veya olası verim kaybı vb. dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacağını anlar ve kabul edersiniz.

6.5 OKX’in işbu Sözleşmedeki Bölüm 3’te açıklanan risklerin neden olduğu Kayıplardan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, fiili kayıplar veya olası kâr kayıpları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmadığını kabul ve beyan edersiniz.

7. Teknoloji sorumluluk reddi

7.1 OKX, zaman zaman hem planlanmış hem de acil durum bakımı için OKX hesaplarınıza, OKX Platformuna, Hizmete ve/veya diğer OKX hizmetlerine erişimi askıya alabilir. OKX, OKX Platformu üzerindeki işlemlerin zamanında işlenmesini sağlamak için makul çabayı gösterecektir ancak OKX, kontrolü dışındaki birçok faktöre bağlı olan işlemenin tamamlanması için gereken süreye ilişkin hiçbir beyanda bulunmaz veya garanti vermez.

7.2 OKX, OKX Platformundaki bilgileri güncellemek için makul çabayı gösterse de OKX, Hizmetler ve diğer OKX hizmetleriyle ilgili bilgiler dahil olmak üzere OKX Platformundaki içeriğin doğru, eksiksiz veya güncel olduğuna dair ne açıkça ne de ima yoluyla hiçbir beyanda bulunmaz, garanti veya teminat vermez.

7.3 Hizmetleri veya diğer OKX hizmetlerini kullanmak için gerekli olan veri ağı erişimini elde etme sorumluluğu size aittir. Hizmetlere, herhangi bir OKX hizmetine, OKX Platformuna ve bunlarla ilgili tüm güncellemelere erişmek ve bunları kullanmak için gerekli olan uyumlu donanım veya cihazları edinme ve bunları güncelleme sorumluluğu size aittir. OKX, OKX hizmetlerinin herhangi birinin veya herhangi bir bölümünün belirli bir donanım veya cihazda çalışacağını garanti etmez. OKX hizmetleri, internet ve elektronik iletişimin kullanımından kaynaklanan arızalara ve gecikmelere tabi olabilir.

8. Zorunlu tedbirler

OKX’in haksız al-sat uygulamalarını kesinlikle yasakladığını kabul ve beyan edersiniz. OKX, aşağıdaki işlemleri gerçekleştirirseniz hesabınız üzerinde kontrol yapma veya hesabınızı kapatma hakkını saklı tutar:

○ Piyasa manipülasyonu, fiyat manipülasyonu, içeriden alıp satma, piyasa bozulması veya diğer kötü niyetli uygulamalar veya davranışlar.

○ Hizmetteki açıkları veya diğer makul olmayan yolları kullanarak diğer Kullanıcılara veya OKX’e zarar vermek.

○ OKX’in piyasaya zararlı olarak gördüğü herhangi bir aktiviteye katılım.

○ Kanun ve yönetmeliklerin ihlali.

OKX, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, genel piyasa üzerindeki herhangi bir olumsuz etkiyi ortadan kaldırmak için Hesabınızın kapatılması, emirlerinizin kısıtlanması veya iptal edilmesi dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere aşağıdaki önlemleri alma hakkını saklı tutar. OKX’in yukarıdaki önlemlerle bağlantılı olarak gerçekleşen hiçbir kayıptan (doğrudan veya dolaylı kayıplar, fiili kayıplar veya olası kâr kayıpları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) sorumlu olmayacağını anlar ve kabul edersiniz.

9. Tazminat

9.1 OKX’i ve bağlı kuruluşlarını, Hizmeti kullanımınızdan veya OKX hesabınızla ilgili diğer eylemlerden kaynaklanan tüm zarar veya kayıptan korumak için mümkün olan her önlemi alırsınız; aksi takdirde her türlü Zarardan OKX’e karşı sorumlu olursunuz.

9.2 İşbu Sözleşmenin şartlarını ihlal etmenizden veya bundan kaynaklanan, bu Hizmeti uygunsuz kullanımınızdan, üçüncü tarafın bir yasasını veya haklarını ihlal etmenizden kaynaklanan ve/veya OKX hesabınızı kullanma veya bizim tarafımızdan ya da bizim adımıza işletilen OKX için web sitemize, yazılımımıza, sistemimize (bu Hizmetten herhangi birini sağlamak için kullanılan tüm ağlar ve sunucular dahil) erişim izni verdiğiniz veya herhangi bir Hizmeti sizin adınıza kullanma izni verdiğiniz bir üçüncü tarafın eylemlerinden veya eylemsizliğinden kaynaklanan, bir üçüncü taraf tarafından yapılan veya maruz kalınan herhangi bir iddia veya talebe (makul yasal ücretler dahil) karşı işbu vesile ile OKX’i ve iştiraklerini savunmayı, tazmin etmeyi ve zarar görmemesini sağlamayı kabul edersiniz.

10. Çeşitli Hükümler

10.1 İşbu Sözleşmenin içeriği aynı zamanda OKX’in çeşitli sistem spesifikasyonlarını, diğer sözleşmeleri veya bu Sözleşmenin ekindeki kuralları ve OKX’in zaman zaman düzenleyebileceği Hizmete ilişkin diğer ilgili sözleşmeleri ve kuralları içerir. Yukarıdaki içerik resmi olarak yayınlandıktan sonra işbu Sözleşmenin ayrılmaz bir parçasıdır ve siz de buna uymalısınız. Yukarıdaki içerik ile işbu Sözleşme arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, bu Sözleşme geçerli olur.

10.2 OKX, gerektiğinde işbu Sözleşmeyi (yukarıda belirtilen içerikler dahil) değiştirme hakkını saklı tutar. Bu tür bir değişiklik, önceden haber verilmeksizin herhangi bir zamanda yapılabilir. Herhangi bir değişiklik yapıldığında, revize edilen içerikler OKX’in web sitesinde hemen yayınlanır. Değişikliklerden haberdar olmak için burada yayınlanan en son bilgileri lütfen düzenli olarak kontrol edin. Herhangi bir değişikliğin yayınlanmasının ardından Hizmeti kullanmaya veya Hizmete erişmeye devam etmeniz, bu değişiklikleri kabul ettiğiniz anlamına gelir. Revize edilen içeriği kabul etmiyorsanız, Hizmetleri kullanmayı bırakmalısınız.

10.3 Bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşmenin 10.1 ve 10.2 Bölümlerinde atıfta bulunulan ve bu Sözleşmenin içeriğini oluşturan tüm belgeleri dikkatlice okumalısınız. Sözleşmede ve/veya burada atıfta bulunulan herhangi bir belgede anlamadığınız herhangi bir şey varsa, OKX ile iletişime geçmeli ve açıklama istemelisiniz. OKX tarafından aksi belirtilmedikçe, sizinle OKX arasındaki her türlü resmi iletişim ve belge aktarımı e-posta yoluyla yapılır. Resmi olmayan bir iletişim biçimi olarak OKX ile telefonla da iletişim kurabilirsiniz. Sizinle OKX arasındaki herhangi bir resmi iletişim, aksi kararlaştırılmadıkça, İngilizce dilinde yapılır. İngilizce iletişim ile yabancı dilde yapılan iletişim arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, İngilizce sürüm geçerlidir. İşbu Sözleşmenin İngilizce versiyonu ile tercümesi yapılmış herhangi bir versiyonu arasında herhangi bir tutarsızlık olması durumunda, bu Sözleşmenin İngilizce versiyonu geçerlidir. OKX ile iletişim için: E-posta: service@OKX.com

10.4 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan hükümlerin geçerliliği, yasallığı ve uygulanabilirliği hiçbir şekilde etkilenmez veya bozulmaz. Bununla birlikte, bu Sözleşmenin herhangi bir hükmü, herhangi bir yargı bölgesinde geçerli herhangi bir yasaya göre geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz olursa, söz konusu yargı yetkisiyle ilgili olarak, söz konusu yasanın asgari gerekliliklerine uyacak şekilde değiştirilmiş sayılır veya herhangi bir nedenle değiştirildiği kabul edilmezse; geçersiz, yasa dışı veya yalnızca söz konusu geçersizlik, yasa dışılık veya uygulanabilirlik sınırlaması ölçüsünde uygulanamaz olur, bu Sözleşmenin geri kalan hükümleri veya bu hükmün başka herhangi bir yargı alanındaki geçerliliği, yasallığı veya uygulanabilirliği ise etkilenmez.

10.5 İşbu Sözleşmenin herhangi bir hakkını veya hükmünü uygulamamamız, söz konusu hak veya hükümden feragat edildiği anlamına gelmez.

10.6 İşbu Sözleşme, Hizmetleri kullanımınız, bu Sözleşmeden doğrudan veya dolaylı olarak doğan her tür veya nitelikteki herhangi bir iddia, karşı iddia veya anlaşmazlık, yasa ihtilafı ilkelerine bakılmaksızın İngiltere ve Galler yasalarına göre yönetilir ve yorumlanır.

10.7 Anlaşmazlık Çözümü

a. Şartların mevcudiyeti, geçerliliği, yorumlanması, ifası, ihlali veya feshi ya da Şartlardan kaynaklanan veya Şartlarla ilgili olan herhangi bir anlaşmazlık (“İhtilaf”) dahil olmak üzere, her tür anlaşmazlık, ihtilaf, farklılık veya iddia durumunda, tarafların Anlaşmazlığı ilk olarak, HKIAC’ın o sırada yürürlükte olan Arabuluculuk Kurallarına uygun olarak Hong Kong Uluslararası Tahkim Merkezi’ndeki (“HKIAC”) yargıya havale edildiğini kabul edersiniz.

b. Anlaşmazlık, Madde 10.7’nin yukarıdaki paragrafında (i) belirtilen arabuluculuk talebinin sunulmasını takip eden doksan (90) gün içinde bir uzlaşma anlaşmasının imzalanması üzerine çözülmezse, söz konusu Anlaşmazlık, Tahkim Bildirimi gönderildiğinde yürürlükte olan HKIAC Tarafından Yönetilen Tahkim Kuralları uyarınca, HKIAC) tarafından idare edilen tahkim tarafından ele alınır ve nihai olarak çözülür. Bu tahkim maddesinin kanunu, Çin Halk Cumhuriyeti Hong Kong Özel İdari Bölgesi (“Hong Kong”) kanunlarıdır.

c. Tahkim yerinin Hong Kong olacağını kabul edersiniz. Hakem sayısı üçtür (3). OKX bir (1) hakem, siz bir (1) hakem atarsınız. Üçüncü hakem HKIAC Başkanı tarafından atanır. Bu hakemler özgürce seçilir ve tarafların seçimleri önceden belirlenmiş herhangi bir listeyle sınırlandırılmaz. Tahkim işlemleri İngilizce olarak yürütülür.

d. OKX’in belgelere ilişkin genel keşif yapması gerekmediğini, yalnızca Anlaşmazlığın sonucuyla ilgili ve önemli olan belirli, tanımlanmış belgeleri hazırlaması gerekebileceğini kabul edersiniz.

e. Herhangi bir tahkim kararı nihaidir ve buradaki taraflar için bağlayıcıdır ve yargı yetkisine sahip herhangi bir yetkili mahkemede uygulanabilir.

10.8 OKX’in önceden yazılı izni olmaksızın, bu Sözleşmeyi ve bu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülükleri kısmen veya tamamen devredemez, değiştiremez veya atayamazsınız. OKX, bu Şartlar kapsamındaki herhangi bir hak veya yükümlülüğü size yazılı bildirimde bulunarak devretme, yenileme veya atama hakkına sahiptir ve bu bildirimin teslim edildiği andan itibaren yürürlüğe girer..

10.9 Tüm bu Sözleşmenin başlıkları yalnızca kolaylık olması içindir, gerçek bir anlamı yoktur ve bu Sözleşmenin anlamının yorumlanması için temel olarak kullanılamaz.

10.10 OKX, işbu Sözleşmenin yorumlanması konusunda yegane ve nihai takdir yetkisine sahiptir.