Jak mogę się zweryfikować jako prywatna firma operacyjna?

Opublikowano 13 paź 2023Zaktualizowano 31 maj 20243 min czytania48

Aby zweryfikować się jako prywatna spółka operacyjna, wykonaj poniższe kroki i prześlij wymagane dokumenty i informacje.

1. Wypełnij podstawowe informacje o firmie i dane adresowe

Postępuj zgodnie z instrukcjami w procesie weryfikacji instytucjonalnej i podaj następujące informacje:

 • Nazwa firmy

 • Numer rejestracyjny

 • Data przyłączenia

 • Adres siedziby

 • Adres głównego miejsca prowadzenia działalności (jeśli inny niż adres siedziby)

2. Wypełnij podstawowe dane identyfikacyjne i adresowe osób pełniących kluczowe role w firmie

W ramach naszych kontroli należytej staranności do celów regulacyjnych, OKX będzie wymagać od osób pełniących kluczowe role Twojej firmy i autoryzowanego użytkownika (jeśli różni się od kluczowych ról) Twojego konta instytucjonalnego dostarczenia informacji weryfikujących tożsamość podczas procesu weryfikacji instytucjonalnej. Aby zarejestrować się jako prywatna spółka operacyjna, należy podać następujące informacje:

 • Co najmniej jedna osoba pełniąca funkcję kierowniczą (np. CEO, CFO, COO)

 • Dyrektor (jeśli istnieje)

 • UBO (faktyczni właściciele)

 • Autoryzowany użytkownik

 • Partnerzy (jeśli spółka jest spółką osobową)

Uwaga: jeśli spółka jest spółką osobową i co najmniej jeden partner jest podmiotem prawnym, należy podać dane UBO tego podmiotu.

3. Prześlij zdjęcia lub skany dokumentów tożsamości osób pełniących kluczowe role

Prześlij przednią i tylną stronę dokumentu tożsamości. Jeśli dokument tożsamości nie ma tylnej strony, wystarczy strona przednia lub strona ze zdjęciem.

4. Zeskanuj i prześlij następujące dokumenty:

 • Świadectwo założenia lub rejestracji działalności gospodarczej (lub równoważny dokument urzędowy, np. zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej)

 • Umowa spółki (jeśli spółka jest spółką osobową)

 • Memorandum i statut spółki

 • Rejestr dyrektorów

 • Rejestr akcjonariuszy lub schemat struktury beneficjentów rzeczywistych (podpisany i opatrzony datą w ciągu ostatnich 12 miesięcy)

 • Dowód adresu prowadzenia działalności (jeśli jest inny niż adres siedziby)

5. Wypełnij poniższy szablon, aby zakończyć weryfikację

 • Podpisz, zeskanuj i prześlij pismo upoważniające do otwarcia konta (uchwała zarządu zawierająca takie upoważnienie jest również akceptowalna)

Zebrane informacje służą wyłącznie zakończeniu weryfikacji instytucjonalnej. W razie jakichkolwiek pytań skontaktuj się z naszym działem obsługi klienta lub napisz na adres support@okx.com .