Beveiligingsauditrapporten

Gepubliceerd op 11 nov 2022Geüpdatet op 11 jul 20244 min. leestijd4.701

Certik

Auditrapport OKX Wallet voor front-end, mobiele (iOS/Android) en SDK-onderdelen

De front-end, mobiele (iOS/Android) en SDK-onderdelen van OKX Wallet hebben de beveiligingsaudit van CertiK doorstaan:

  • Een deel van de broncode van de mobiele app, met zowel iOS- als Android-componenten voor het aanmaken/importeren van wallets, wachtwoordbeheer en back-up van gegevens naar cloudplatforms.

  • Een front-endmodule met ReactJS UI-componenten voor de walletfunctionaliteiten en de JS-controllers voor interactie met de keyring.

  • Meerdere modules van Wallet SDK, waaronder Bitcoin SDK, okwallet-core en SRC.

Over het geheel genomen heeft Certik 5 beveiligingsproblemen gevonden. Drie daarvan zijn bevindingen met een laag risico en informatief karakter, en twee hebben een onbepaald risiconiveau. Al deze problemen zijn al opgelost. Meer informatie over het auditrapport vind je hier.

Auditrapport OKX Wallet Threshold-lib

De Threshold-lib van OKX Wallet is geslaagd voor de beveiligingsaudit door Certic. Bekijk hier de reikwijdte van de audits.

Auditrapport hoofdcontracten OKX Wallet

De belangrijkste contracten van de OKX-wallet zijn geslaagd voor de beveiligingsaudit door Certic. De reikwijdte van de audits:

  • DexRouter: een router die is gebouwd voor verschillende soorten DEX'en, zodat gebruikers kunnen handelen in assets

  • OkxNFTMarketAggregator: een NFT-aggregator voor verschillende markten waar gebruikers NFT's kunnen verhandelen

  • Entrance: een ingang om instructies uit te voeren die kunnen worden aanroepen door geregistreerde adapters

  • UniswapV2AdapterMain: een adapter voor de UniswapV2-pools waarmee gebruikers de LP kunnen staken naar MasterChef

De auditresultaten wijzen over het algemeen op een laag risico en alle problemen zijn opgelost.

Bekijk voor meer informatie over dit alles het auditrapport hier.

Auditrapport OKX Wallet Marketplace Solana NFT-transacties

De OKX-marktplaats van Solana is geslaagd voor een veiligheidsaudit van CertiK. De auditresultaten wijzen over het algemeen op een laag risico en alle problemen zijn opgelost.

Bekijk hier het auditrapport voor meer informatie.

Slowmist

Auditrapport OKX Wallet MPC (Android)

OKX MPC Wallet in Android is geslaagd voor een veiligheidsaudit van SlowMist. De auditresultaten wijzen over het algemeen op een laag risico. Tijdens de audit trof SlowMist 9 suggesties en 1 laag risico. Alle problemen zijn bevestigd en opgelost.

Bekijk hier het auditrapport voor meer informatie.

Auditrapport OKX Wallet-MPC (iOS)

OKX MPC Wallet in Android is geslaagd voor een veiligheidsaudit van SlowMist. De auditresultaten wijzen over het algemeen op een laag risico. Tijdens de audit trof SlowMist 9 suggesties en 1 laag risico. Alle problemen zijn bevestigd en opgelost.

Bekijk hier het auditrapport voor meer informatie.

Auditrapport OKX Wallet Ord

Ord van OKX Wallet is geslaagd voor een veiligheidsaudit van SlowMist. Al met al is de audit geslaagd. Tijdens de audit identificeerde SlowMist 7 kwetsbaarheden met een laag risico en 3 suggesties. De reikwijdte van de audit:

Bekijk hier het auditrapport voor meer informatie.

Auditrapport OKX-accountabstractie

De accountabstractie van OKX Wallet is geslaagd voor een veiligheidsaudit van SlowMist. De auditresultaten wijzen over het algemeen op een laag risico en alle problemen zijn opgelost.

Bekijk hier het auditrapport voor meer informatie.

Auditrapport private key-module OKX Wallet

De private key-module van onze Web3-walllet is geslaagd voor een externe veiligheidsaudit:

  • Private keys en seed phrases worden alleen opgeslagen op apparaten van gebruikers

  • Private keys en seed phrases worden niet geüpload naar externe servers

Voor meer informatie kun je de officiële aankondiging van Slowmist lezen.

Auditrapport van Slowmist over de private key-module zoals hieronder:

CT-securitykey-slowmist-web-1

OKX Web3 Wallet biedt altijd de veiligste en meest professionele multi-chain walletdiensten. Beheer eenvoudig meer dan 100 netwerken en gebruik deze one-stop Web3-portal voor toegang tot een cross-chain DEX, multi-chain NFT-marktplaats en DeFi-farming.

OKX Wallet blijft zich inzetten om zijn producten en diensten te verbeteren.