OKX Wallet lanceert seizoen 11 van de Cryptopedie (1)

Gepubliceerd op 15 jan 2024Geüpdatet op 4 apr 20248 min. leestijd

Beste OKX-gebruiker,
Met trots kondigt OKX de lancering aan van seizoen 11 van de OKX Cryptopedie op 7 december 2023 om 04.00 uur (UTC). Door alle interactieve taken te voltooien en te verifiëren, kun je meedelen in de prijzenpot van $ 500.000 aan Polyhedra-tokens (ZKB).

1. Regels

Evenementsperiode: 7 december 2023, 04.00 uur (UTC) - 18 januari 2024, 04.00 uur (UTC)

Voltooi de verschillende taken om kans te maken op een deel van de zes prijzenpotten met Polyhedra-tokens ter waarde van $ 500,000:

 1. Taken op sociale media: Volg de Twitter-acounts van Polyhedra Network, zkBridge Ecosystem, Star Legend
 2. Activeer een Resonator NFT: Ga naar de website van Star Legend via de Cryptopedie, koppel je Polygon-walletadres, voer je wachtwoord in en meld je aan om de vereiste stappen te voltooien.
 3. Bridge ETH of USDT één keer op zkBridge naar een van de onderstaande netwerken: Ethereum/Polygon/Linea/Base/Optimism/Arbitrum One/Scroll/Mantle
 4. Bridge ETH of USDT vijf keer op zkBridge naar een van de onderstaande netwerken: Ethereum/Polygon/Linea/Base/Optimism/Arbitrum One/Scroll/Mantle
 5. Activeer 5 Resonator NFT's
 6. Activeer 1 Epic Resonator NFT
 7. Activeer 1 Legendary Resonator NFT

(1) De taken voor sociale media zijn verplicht. Na voltooiing kun je 5 gratis NFT-tickets ontvangen.
(2) Nadat je de officiële website van een geactiveerde Resonator NFT hebt bezocht, kun je dagelijks 1 gratis NFT-ticket claimen.
(3) Bezit Uncommon/Rare/Epic/Legendary Pandra Kings op Polygon om elke week 1/2/3/5 extra tickets te ontvangen.
(4) NFT-tickets kunnen worden gebruikt om beschikbare NFT's te claimen (elke dag zolang de voorraad strekt). Je moet de officiële website van Star Legend bezoeken (waar Resonator NFT's kunnen worden geactiveerd) om NFT's te claimen en te activeren met het NFT-ticket.
(5) Als je een Resonator NFT activeert, heb je ook recht op beloningen van de NFT-projectpartners die meedoen aan deze campagne. De deelnemende NFT-projectpartners zijn: Arbdoge, Defusion, Dego Finance, Dmail, Meta Merge, P12, QORPO, ReadON en Space Falcon
(6) Vergeet niet om taken na het voltooien te verifiëren.
(7) Gebruik één adres om aan deze wedstrijd deel te nemen. Je deelname aan het evenement kan komen te vervallen als je meerdere adressen gebruikt. Dit is een speciale regel voor deze ronde. Als een dergelijke regel voor toekomstige wedstrijden geldt, zal dit duidelijk worden vermeld.
(8) Alleen Resonator NFT's die zijn geclaimd op Polygon worden meegeteld.

Opmerking:
(1) Verifieer de quests tijdig. Quests die voltooid maar niet geverifieerd zijn, komen niet in aanmerking voor beloningen.
(2) Het kost minimaal 10 minuten om een quest te verifiëren. Verifieer quests niet tegen het einde van het evenement om mislukking door vertragingen op de blockchain te voorkomen.
(3) OKX behoudt zich het recht voor om bepaalde deelnemers uit te sluiten van deze activiteit en/of deze activiteit zonder voorafgaande kennisgeving te annuleren. Beloningen zijn afhankelijk van de naleving van de algemene voorwaarden door de deelnemers en worden niet gegarandeerd. Zie de Algemene voorwaarden voor meer informatie.

2. Wat kun je winnen als je deelneemt aan seizoen 11 van de Cryptopedie?

Voorwaarden: Gebruikers die de interactieve taken voltooien en verifiëren, maken kans op een deel van de zes beloningspools met in totaal $ 500,000 aan Polyhedra-tokens (ZKB). Zie onderstaande tabel voor een overzicht van de pools en hoe je aan elke pool kunt deelnemen.

Taak Beloningspool (Polyhedra-tokens in USD) Aantal winnaars
Activeer 1 Resonator NFT $ 100.000 10.000 ($ 10 per persoon)
Bridge ETH of USDT één keer op zkBridge $ 100.000 10.000 ($ 10 per persoon)
Bridge ETH of USDT vijf keer op zkBridge $ 100.000 500 ($ 200 per persoon)
Activeer 5 Resonator NFT's $ 100,000 2.000 ($ 50 per persoon)
Activeer 1 Epic Resonator NFT $ 50,000 500 ($ 100 per persoon)
Activeer 1 Legendary Resonator NFT $ 50,000 250 ($ 200 per persoon)

Let op: Elk adres kan één keer winnen per beloningspool. Als een adres meerdere keren wordt geselecteerd, wordt de hoogste beloning gegeven.

3. Wat is de Cryptopedie?

De OKX Cryptopedie is een leeromgeving om ervaring op te doen en beloningen te verdienen door interactie met DApps. We organiseren regelmatig evenementen rond verschillende netwerken. Tijdens deze evenementen werken we samen met projectpartners aan verschillende quests waarmee je beloningen kunt verdienen. De OKX Cryptopedie wil het eenvoudiger maken om DApps te zoeken, ontdekken en gebruiken. Ontdek veelbelovende projecten en leer en verdien met Web3.

4. Hoe kan ik deelnemen?

(1) Download de OKX-app of zorg ervoor dat de app-versie niet lager is dan 6.41.0. Open de app en selecteer Wallet bovenaan
(2) Maak een wallet aan of importeer een bestaande wallet. Tik vervolgens op het tabblad Ontdekken onderaan om de pagina Ontdekken te openen en tik op Cryptopedie: Learn to Earn
(3) Tik op Seizoen 11 Polyhedra Network om de interactieve pagina te openen en kies de gewenste DApp
(4) Wacht na het voltooien van de quest 10 minuten en tik dan op Verifiëren

5. Introductie van project

Polyhedra Network bouwt infrastructuur voor Web3-interoperabiliteit met efficiënte zero-knowledge proof protocollen. ZkBridge, een effectieve en veilige cross-chain infrastructuur voor laag-1 en laag-2 interoperabiliteit, is ontwikkeld en geïmplementeerd door Polyhedra Network. zkBridge is het eerste trustless, effectieve, veilige en zero-knowledge proof cross-chain interoperabiliteitsprotocol.

6. Algemene voorwaarden

 • Nieuwe of bestaande klanten van OKX Wallet die deelnemen aan seizoen 11 van de Cryptopedie van 7 december tot 18 januari en de verschillende taken voltooien, maken kans op een deel van de zes prijzenpotten met in totaal $ 500.000 aan Polyhedra- tokens. We kunnen niet garanderen dat je deze prijzen ontvangt, aangezien ze worden uitgekeerd door de deelnemende Web3-projecten. De eindresultaten van het evenement worden bekendgemaakt op de Twitter-accounts van OKXWeb3 (@okxweb3).
 • Beloningen kunnen tijdens de campagneperiode worden uitbetaald aan het walletadres van de gebruiker. Ze kunnen ook op een ander tijdstip worden uitbetaald door de organisator, inclusief na de campagneperiode.
 • OKX Wallet en de organisator behouden zich het recht voor om walletadressen uit te sluiten van deelname aan deze campagne.
 • Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande behouden OKX Wallet en de organisator zich het recht voor om de beloningen en het recht op deelname in te trekken van gebruikers of walletadressen waarvan ze redelijkerwijs vermoeden dat deze betrokken zijn bij oneerlijk of onrechtmatig gedrag. Dit omvat situaties waarin mensen meerdere walletadressen invoeren om meer beloningen te krijgen, 'churning' van walletadressen om beloningen te krijgen, geld witwassen, 'wash trading', of andere illegale, frauduleuze of schadelijke activiteiten. Gebruikers en/of walletadressen die redelijkerwijs verdacht worden van dergelijk gedrag kunnen worden uitgesloten van deelname aan toekomstige campagnes op de site en/of het platform.
 • Alleen transacties die zijn afgewikkeld met de OKX Wallet in overeenstemming met de campagnepagina en tijdens de campagneperiode komen in aanmerking voor campagnebeloningen.
 • Door de site, het platform en de services te gebruiken, gaat de gebruiker ermee akkoord gebonden te zijn aan de Servicevoorwaarden van het OKX Web3-ecosysteem en het Privacybeleid van het OKX Web3-ecosysteem ('Voorwaarden van de website').
 • OKX Wallet en de organisator behouden zich het recht voor om deze campagne en/of de campagnevoorwaarden op elk moment en om welke reden dan ook te interpreteren, wijzigen, opschorten, annuleren of beëindigen zonder voorafgaande kennisgeving. In geval van tegenstrijdigheid is de interpretatie van OKX leidend.
 • Als er meerdere taalversies zijn van deze voorwaarden, is de Engelse versie bepalend bij conflicten.
 • OKX Wallet is niet aansprakelijk voor technische, afbeeldings-, lay-out-, redactionele of andere fouten of omissies in deze campagne of de campagnevoorwaarden.
 • Ga voor meer informatie over OKX Wallet naar https://www.okx.com/web3

7. Disclaimers

 • Deze campagne is (i) geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het doen van een aanbod om digitale assets te kopen, te verkopen of anderszins te verhandelen; of (ii) enig vorm van advies of een aanbeveling (ongeacht of het gaat om beleggen, handelen, boekhouden, juridisch, fiscaal of anderszins). Deze campagne is ook niet bedoeld voor distributie naar of toegang door personen in een rechtsgebied waar een dergelijke distributie of toegang in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Personen die deelnemen aan de campagne dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Digitale assets zijn speculatief en zeer volatiel, kunnen op elk moment illiquide worden en zijn zeer risicovol. Personen die handelen in digitale assets kunnen de volledige waarde van hun assets verliezen.
 • De waarde van digitale assets, waaronder stablecoins, kan sterk fluctueren. De waarde van een beloning voor deze campagne kan verschillen tussen het moment dat een deelnemer zich kwalificeert voor de beloning en het moment van uitbetaling. Door deze schommelingen kan de waarde van de assets van gebruikers op elk moment aanzienlijk stijgen of dalen.
 • Deelnemers aan deze campagne zijn verantwoordelijk voor alle belastingen, vergoedingen, kosten en uitgaven (waaronder aansluitings-, installatie-, service-, gas- en transactiekosten) met betrekking tot het ontvangen en gebruiken van beloningen die via de campagne zijn verdiend. © 2023 OKX Wallet. Alle rechten voorbehouden.

OKX is toegewijd aan het verbeteren van onze producten en diensten. Ga voor meer informatie over Web3, blockchain of OKX naar ons Hulpcentrum.

OKX-team
7 december 2023