De leenlimiet voor VIP-leningen is onafhankelijk van de marktrentelimiet. Nadat je een VIP-lening bent aangegaan, worden schulden die ontstaan uit transacties eerst afgelost met de VIP-lening Raadpleeg VIP Lening en Veelgestelde vragen over VIP-leningen voor meer informatie.