OKX今日行情

查看OKX支持的数百种数字货币的最新价格、每日涨跌幅、市值等数据。您也可以在进行买卖前点击列表上任意币种后面的“交易”键查看相关市场信息。

本币种列表默认按照市值从大到小的币种进行排序,您也可以设置按照“每日涨跌幅”进行排序以便更直观的查看涨跌幅度最大的币种。

阅读全文
币种最新价涨跌幅市值操作
$29,890.00
-0.68%
-0.68%$5,691.18亿交易|闪兑
$2,053.90
-0.09%
-0.09%$2,480.84亿交易|闪兑
$1.00
+0.10%
+0.10%$756.84亿交易|闪兑
$1.01
+0.00%
+0.00%$511.64亿交易|闪兑
$0.43
-0.58%
-0.58%$204.84亿交易|闪兑
$0.55
+1.63%
+1.63%$184.82亿交易|闪兑
$52.64
+0.34%
+0.34%$177.55亿交易|闪兑
$11.04
-2.38%
-2.38%$122.76亿交易|闪兑
$0.09
-0.56%
-0.56%$118.02亿交易|闪兑
$34.23
+0.86%
+0.86%$92.05亿交易|闪兑
$29,899.50
-0.65%
-0.65%$85.07亿交易|闪兑
$0.01
-1.12%
-1.12%$68.21亿交易|闪兑
$0.07
-4.81%
-4.81%$67.70亿交易|闪兑
$1.01
+0.00%
+0.00%$60.22亿交易|闪兑
$68.76
-0.16%
-0.16%$48.34亿交易|闪兑
$0.19
-0.03%
-0.03%$47.71亿交易|闪兑
$5.02
+0.11%
+0.11%$46.99亿交易|闪兑
$0.68
-1.38%
-1.38%$46.46亿交易|闪兑
$6.72
+0.62%
+0.62%$41.67亿交易|闪兑
$208.87
+0.03%
+0.03%$39.82亿交易|闪兑
$0.14
-0.08%
-0.08%$34.27亿交易|闪兑
$7.28
+0.22%
+0.22%$33.98亿交易|闪兑
$12.67
+0.29%
+0.29%$32.96亿交易|闪兑
$11.14
+3.27%
+3.27%$32.58亿交易|闪兑
$0.46
-0.85%
-0.85%$31.31亿交易|闪兑
$2.92
-2.54%
-2.54%$30.25亿交易|闪兑
$161.25
+5.44%
+5.44%$29.23亿交易|闪兑
$21.00
-0.46%
-0.46%$28.30亿交易|闪兑
$8.42
-2.83%
-2.83%$23.97亿交易|闪兑
$5.24
+1.19%
+1.19%$23.90亿交易|闪兑
$0.11
-0.17%
-0.17%$20.68亿交易|闪兑
$0.18
-1.38%
-1.38%$20.30亿交易|闪兑
$8.69
+1.87%
+1.87%$20.27亿交易|闪兑
$89.19
+0.87%
+0.87%$19.93亿交易|闪兑
$0.01
-33.19%
-33.19%$19.60亿交易|闪兑
$1.26
-6.03%
-6.03%$18.88亿交易|闪兑
$1.53
-3.70%
-3.70%$18.59亿交易|闪兑
$8.83
+0.15%
+0.15%$18.14亿交易|闪兑
$22.24
+0.75%
+0.75%$17.45亿交易|闪兑
$1.89
+3.27%
+3.27%$16.71亿交易|闪兑
$1.36
-5.17%
-5.17%$16.68亿交易|闪兑
$1,622.60
+3.75%
+3.75%$14.63亿交易|闪兑
$1.40
-2.26%
-2.26%$13.98亿交易|闪兑
$0.20
+2.33%
+2.33%$13.69亿交易|闪兑
$1.35
-0.63%
-0.63%$13.37亿交易|闪兑
$105.73
+0.18%
+0.18%$13.16亿交易|闪兑
$1.01
-0.04%
-0.04%$12.21亿交易|闪兑
$88.01
+1.55%
+1.55%$12.08亿交易|闪兑
$0.40
+0.20%
+0.20%$11.25亿交易|闪兑
$0.01
-0.77%
-0.77%$10.27亿交易|闪兑
$52.68
-2.50%
-2.50%$10.05亿交易|闪兑
$0.36
+0.80%
+0.80%$9.80亿交易|闪兑
$1.01
-0.04%
-0.04%$9.40亿交易|闪兑
$0.37
-2.55%
-2.55%$9.34亿交易|闪兑
$1.52
-1.01%
-1.01%$9.12亿交易|闪兑
$0.01
-0.71%
-0.71%$8.03亿交易|闪兑
$15.40
-1.10%
-1.10%$7.72亿交易|闪兑
$10.65
-0.27%
-0.27%$7.51亿交易|闪兑
$0.06
-2.74%
-2.74%$7.35亿交易|闪兑
$0.10
-5.34%
-5.34%$7.12亿交易|闪兑
$11.44
-2.00%
-2.00%$7.01亿交易|闪兑
$6.82
-4.65%
-4.65%$6.82亿交易|闪兑
$0.73
-2.51%
-2.51%$6.78亿交易|闪兑
$1.52
-3.48%
-3.48%$6.67亿交易|闪兑
$73.75
-0.80%
-0.80%$6.63亿交易|闪兑
$61.39
+0.87%
+0.87%$6.59亿交易|闪兑
$0.12
-0.35%
-0.35%$6.26亿交易|闪兑
$0.42
-1.63%
-1.63%$6.18亿交易|闪兑
$2.76
-0.19%
-0.19%$6.15亿交易|闪兑
$0.58
+2.13%
+2.13%$6.04亿交易|闪兑
$0.49
+0.67%
+0.67%$5.99亿交易|闪兑
$0.05
+0.06%
+0.06%$5.93亿交易|闪兑
$1.41
-0.85%
-0.85%$5.51亿交易|闪兑
$1.08
-2.01%
-2.01%$5.40亿交易|闪兑
$2.94
-0.62%
-0.62%$5.40亿交易|闪兑
$36.01
+6.41%
+6.41%$5.05亿交易|闪兑
$0.06
-1.93%
-1.93%$5.04亿交易|闪兑
$71.11
-0.27%
-0.27%$4.88亿交易|闪兑
$0.05
+2.87%
+2.87%$4.80亿交易|闪兑
$0.01
+0.47%
+0.47%$4.26亿交易|闪兑
$4.07
-0.64%
-0.64%$4.24亿交易|闪兑
$0.02
-2.85%
-2.85%$4.13亿交易|闪兑
$1.29
-1.61%
-1.61%$4.02亿交易|闪兑
$0.95
+0.07%
+0.07%$3.91亿交易|闪兑
$1.43
-0.03%
-0.03%$3.91亿交易|闪兑
$15.06
+0.66%
+0.66%$3.84亿交易|闪兑
$10,161.00
-0.60%
-0.60%$3.62亿交易|闪兑
$2.55
-1.51%
-1.51%$3.58亿交易|闪兑
$0.43
+0.38%
+0.38%$3.57亿交易|闪兑
$22.94
-2.93%
-2.93%$3.41亿交易|闪兑
$19.16
-1.24%
-1.24%$3.36亿交易|闪兑
$1.23
-0.30%
-0.30%$3.33亿交易|闪兑
$0.39
-3.37%
-3.37%$3.32亿交易|闪兑
$0.04
-2.54%
-2.54%$3.19亿交易|闪兑
$0.03
+3.51%
+3.51%$3.06亿交易|闪兑
$0.09
+0.34%
+0.34%$3.05亿交易|闪兑
$0.05
-1.13%
-1.13%$3.03亿交易|闪兑
$0.39
+0.54%
+0.54%$3.01亿交易|闪兑
$0.68
-9.85%
-9.85%$2.88亿交易|闪兑
$0.01
+2.40%
+2.40%$2.69亿交易|闪兑
$0.01
-3.18%
-3.18%$2.66亿交易|闪兑
$21.40
+0.75%
+0.75%$2.66亿交易|闪兑
$0.26
-0.82%
-0.82%$2.56亿交易|闪兑
$1.32
-0.27%
-0.27%$2.54亿交易|闪兑
$0.13
-2.57%
-2.57%$2.47亿交易|闪兑
$1.98
-1.60%
-1.60%$2.44亿交易|闪兑
$0.08
-2.34%
-2.34%$2.42亿交易|闪兑
$0.27
+0.29%
+0.29%$2.35亿交易|闪兑
$9.33
-3.18%
-3.18%$2.32亿交易|闪兑
$0.01
+0.36%
+0.36%$2.21亿交易|闪兑
$0.54
+10.56%
+10.56%$2.19亿交易|闪兑
$0.20
-2.52%
-2.52%$2.10亿交易|闪兑
$0.01
-2.00%
-2.00%$2.09亿交易|闪兑
$0.87
+0.39%
+0.39%$2.03亿交易|闪兑
$3.05
+1.84%
+1.84%$2.02亿交易|闪兑
$308.64
-0.63%
-0.63%$2.02亿交易|闪兑
$0.02
-0.47%
-0.47%$1.97亿交易|闪兑
$2.04
+2.05%
+2.05%$1.97亿交易|闪兑
$2.03
-0.55%
-0.55%$1.92亿交易|闪兑
$0.08
-0.78%
-0.78%$1.88亿交易|闪兑
$0.04
+0.26%
+0.26%$1.86亿交易|闪兑
$1.25
+3.58%
+3.58%$1.80亿交易|闪兑
$1.01
+0.60%
+0.60%$1.75亿交易|闪兑
$1.64
-1.05%
-1.05%$1.68亿交易|闪兑
$0.01
-5.14%
-5.14%$1.63亿交易|闪兑
$0.01
+0.98%
+0.98%$1.60亿交易|闪兑
$0.16
-2.03%
-2.03%$1.60亿交易|闪兑
$0.64
-2.81%
-2.81%$1.56亿交易|闪兑
$38.58
+1.52%
+1.52%$1.53亿交易|闪兑
$0.09
+2.50%
+2.50%$1.50亿交易|闪兑
$0.01
-2.11%
-2.11%$1.41亿交易|闪兑
$0.01
-1.06%
-1.06%$1.38亿交易|闪兑
$1.29
+0.02%
+0.02%$1.38亿交易|闪兑
$0.05
-0.18%
-0.18%$1.33亿交易|闪兑
$0.04
-1.95%
-1.95%$1.32亿交易|闪兑
$0.18
-5.65%
-5.65%$1.17亿交易|闪兑
$0.50
+2.19%
+2.19%$1.14亿交易|闪兑
$0.01
-0.30%
-0.30%$1.09亿交易|闪兑
$9.64
+2.75%
+2.75%$1.05亿交易|闪兑
$0.02
+0.36%
+0.36%$1.03亿交易|闪兑
$6.25
-0.64%
-0.64%$9,871.15万交易|闪兑
$0.01
-2.26%
-2.26%$9,558.06万交易|闪兑
$1.78
-3.58%
-3.58%$9,363.09万交易|闪兑
$1.34
+2.37%
+2.37%$9,279.87万交易|闪兑
$0.71
+11.87%
+11.87%$9,235.78万交易|闪兑
$22.44
+0.26%
+0.26%$9,205.38万交易|闪兑
$0.46
-2.60%
-2.60%$9,087.89万交易|闪兑
$26.75
-1.55%
-1.55%$9,044.00万交易|闪兑
$0.36
+0.70%
+0.70%$8,966.74万交易|闪兑
$1.61
-0.51%
-0.51%$8,606.99万交易|闪兑
$2,007.98
-0.27%
-0.27%$8,557.61万交易|闪兑
$0.52
+9.32%
+9.32%$8,522.36万交易|闪兑
$1.79
-2.78%
-2.78%$8,435.13万交易|闪兑
$26.12
+3.48%
+3.48%$8,311.51万交易|闪兑
$0.02
-4.73%
-4.73%$8,210.10万交易|闪兑
$0.01
+3.60%
+3.60%$8,196.81万交易|闪兑
$0.55
+0.29%
+0.29%$8,103.78万交易|闪兑
$0.57
+3.58%
+3.58%$8,096.68万交易|闪兑
$13.17
+3.45%
+3.45%$7,901.97万交易|闪兑
$0.22
-17.97%
-17.97%$7,587.38万交易|闪兑
$0.25
-8.08%
-8.08%$7,453.20万交易|闪兑
$0.17
+0.06%
+0.06%$7,450.48万交易|闪兑
$0.13
+2.32%
+2.32%$7,281.92万交易|闪兑
$0.17
-0.92%
-0.92%$7,248.41万交易|闪兑
$1.71
-1.28%
-1.28%$7,103.91万交易|闪兑
$0.13
+6.03%
+6.03%$6,110.00万交易|闪兑
$1.61
-1.05%
-1.05%$6,105.84万交易|闪兑
$0.01
-2.26%
-2.26%$6,073.01万交易|闪兑
$0.68
+3.35%
+3.35%$5,900.27万交易|闪兑
$0.63
-0.16%
-0.16%$5,854.31万交易|闪兑
$0.02
+0.84%
+0.84%$5,803.33万交易|闪兑
$38.06
+0.79%
+0.79%$5,615.65万交易|闪兑
$0.01
+0.52%
+0.52%$5,568.01万交易|闪兑
$0.01
-0.85%
-0.85%$5,511.25万交易|闪兑
$0.01
+4.31%
+4.31%$5,406.82万交易|闪兑
$19.68
+0.51%
+0.51%$5,379.64万交易|闪兑
$7.54
+2.72%
+2.72%$5,254.34万交易|闪兑
$481.00
-5.15%
-5.15%$5,177.83万交易|闪兑
$0.14
-1.54%
-1.54%$4,953.43万交易|闪兑
$1,244.50
+2.56%
+2.56%$4,944.65万交易|闪兑
$0.32
+16.91%
+16.91%$4,914.72万交易|闪兑
$0.16
+0.00%
+0.00%$4,740.37万交易|闪兑
$4.62
+0.52%
+0.52%$4,597.43万交易|闪兑
$0.04
-0.71%
-0.71%$4,567.75万交易|闪兑
$117.76
-2.05%
-2.05%$4,487.51万交易|闪兑
$34.19
+2.33%
+2.33%$4,436.13万交易|闪兑
$0.02
+1.68%
+1.68%$4,343.27万交易|闪兑
$1.01
+0.09%
+0.09%$4,251.70万交易|闪兑
$5.84
+3.54%
+3.54%$4,216.03万交易|闪兑
$0.01
-1.46%
-1.46%$4,061.53万交易|闪兑
$27.71
-1.78%
-1.78%$4,028.94万交易|闪兑
$0.62
+0.32%
+0.32%$3,973.61万交易|闪兑
$0.01
+9.96%
+9.96%$3,890.00万交易|闪兑
$0.15
+0.75%
+0.75%$3,844.17万交易|闪兑
$0.50
-0.69%
-0.69%$3,806.18万交易|闪兑
$0.24
+8.13%
+8.13%$3,768.46万交易|闪兑
$0.23
-0.59%
-0.59%$3,760.65万交易|闪兑
$0.01
-3.87%
-3.87%$3,738.42万交易|闪兑
$0.01
-4.77%
-4.77%$3,687.46万交易|闪兑
$0.70
+0.05%
+0.05%$3,683.57万交易|闪兑
$0.11
+1.34%
+1.34%$3,643.72万交易|闪兑
$0.19
-4.13%
-4.13%$3,499.72万交易|闪兑
$0.01
+3.39%
+3.39%$3,341.40万交易|闪兑
$2.39
-0.21%
-0.21%$3,317.96万交易|闪兑
$0.01
+0.00%
+0.00%$3,300.00万交易|闪兑
$0.67
+4.40%
+4.40%$3,175.83万交易|闪兑
$0.49
-2.20%
-2.20%$3,103.07万交易|闪兑
$0.03
+1.70%
+1.70%$2,939.53万交易|闪兑
$0.46
-3.20%
-3.20%$2,921.00万交易|闪兑
$0.12
+0.67%
+0.67%$2,796.24万交易|闪兑
$0.07
+1.01%
+1.01%$2,782.90万交易|闪兑
$0.09
-5.52%
-5.52%$2,771.34万交易|闪兑
$0.23
-1.36%
-1.36%$2,697.77万交易|闪兑
$1.94
+0.46%
+0.46%$2,646.36万交易|闪兑
$2.90
+4.31%
+4.31%$2,511.13万交易|闪兑
$0.01
+4.05%
+4.05%$2,479.56万交易|闪兑
$0.08
+0.00%
+0.00%$2,415.13万交易|闪兑
$10.33
-3.46%
-3.46%$2,411.87万交易|闪兑
$0.40
+4.53%
+4.53%$2,354.94万交易|闪兑
$0.02
+4.74%
+4.74%$2,341.45万交易|闪兑
$0.12
+6.97%
+6.97%$2,273.23万交易|闪兑
$0.53
-1.56%
-1.56%$2,269.61万交易|闪兑
$0.05
+9.41%
+9.41%$2,250.45万交易|闪兑
$0.05
+1.66%
+1.66%$2,239.52万交易|闪兑
$0.03
-1.27%
-1.27%$2,235.32万交易|闪兑
$0.87
-0.35%
-0.35%$2,192.09万交易|闪兑
$0.33
-12.83%
-12.83%$2,066.79万交易|闪兑
$0.26
+8.49%
+8.49%$2,042.09万交易|闪兑
$0.04
+3.16%
+3.16%$1,915.37万交易|闪兑
$0.27
-0.38%
-0.38%$1,883.65万交易|闪兑
$0.19
+7.31%
+7.31%$1,764.19万交易|闪兑
$0.01
-0.94%
-0.94%$1,677.01万交易|闪兑
$0.04
+0.56%
+0.56%$1,636.07万交易|闪兑
$0.15
-0.42%
-0.42%$1,560.63万交易|闪兑
$0.01
-18.90%
-18.90%$1,541.22万交易|闪兑
$0.01
+3.18%
+3.18%$1,501.28万交易|闪兑
$0.10
-2.16%
-2.16%$1,436.24万交易|闪兑
$0.08
-0.76%
-0.76%$1,364.32万交易|闪兑
$0.01
+45.92%
+45.92%$1,307.56万交易|闪兑
$0.14
-3.96%
-3.96%$1,193.57万交易|闪兑
$0.36
+0.37%
+0.37%$1,185.44万交易|闪兑
$0.13
+2.43%
+2.43%$1,175.31万交易|闪兑
$0.06
-0.97%
-0.97%$1,146.30万交易|闪兑
$0.02
+9.90%
+9.90%$1,125.23万交易|闪兑
$0.03
-14.47%
-14.47%$1,087.60万交易|闪兑
$0.01
+1.84%
+1.84%$1,056.44万交易|闪兑
$2.94
+0.85%
+0.85%$1,054.85万交易|闪兑
$0.01
+4.58%
+4.58%$1,050.93万交易|闪兑
$0.01
+3.19%
+3.19%$1,032.00万交易|闪兑
$0.34
+9.47%
+9.47%$1,003.59万交易|闪兑
$0.01
+4.16%
+4.16%$997.50万交易|闪兑
$0.04
-5.98%
-5.98%$979.75万交易|闪兑
$0.02
+7.88%
+7.88%$897.82万交易|闪兑
$0.01
+10.91%
+10.91%$894.50万交易|闪兑
$1.16
+1.75%
+1.75%$822.28万交易|闪兑
$3.20
+10.98%
+10.98%$806.86万交易|闪兑
$0.03
+5.21%
+5.21%$766.46万交易|闪兑
$0.08
-0.94%
-0.94%$727.53万交易|闪兑
$0.04
-3.30%
-3.30%$712.97万交易|闪兑
$0.16
-2.71%
-2.71%$712.59万交易|闪兑
$0.01
+3.42%
+3.42%$708.85万交易|闪兑
$0.01
+8.76%
+8.76%$682.11万交易|闪兑
$0.01
+4.81%
+4.81%$666.12万交易|闪兑
$0.01
-1.46%
-1.46%$634.50万交易|闪兑
$0.19
-2.15%
-2.15%$631.10万交易|闪兑
$0.02
-0.89%
-0.89%$582.14万交易|闪兑
$0.34
+5.64%
+5.64%$576.81万交易|闪兑
$0.33
+11.37%
+11.37%$555.32万交易|闪兑
$0.01
+2.63%
+2.63%$548.91万交易|闪兑
$0.01
+5.92%
+5.92%$507.05万交易|闪兑
$0.17
+1.25%
+1.25%$472.77万交易|闪兑
$0.12
+10.94%
+10.94%$420.28万交易|闪兑
$0.15
-3.29%
-3.29%$416.48万交易|闪兑
$0.04
-3.62%
-3.62%$415.87万交易|闪兑
$0.09
+5.93%
+5.93%$397.67万交易|闪兑
$0.02
+9.23%
+9.23%$390.93万交易|闪兑
$1.90
-0.16%
-0.16%$389.81万交易|闪兑
$0.20
+5.95%
+5.95%$384.39万交易|闪兑
$0.18
-4.77%
-4.77%$363.82万交易|闪兑
$0.10
+32.85%
+32.85%$336.92万交易|闪兑
$0.01
-4.45%
-4.45%$336.08万交易|闪兑
$0.01
+5.15%
+5.15%$331.03万交易|闪兑
$1.17
-0.85%
-0.85%$283.64万交易|闪兑
$0.01
+2.32%
+2.32%$283.20万交易|闪兑
$0.01
-2.20%
-2.20%$267.53万交易|闪兑
$0.14
+5.55%
+5.55%$261.07万交易|闪兑
$0.01
+1.58%
+1.58%$255.87万交易|闪兑
$0.01
+2.25%
+2.25%$253.12万交易|闪兑
$0.01
+0.32%
+0.32%$248.00万交易|闪兑
$0.02
+0.36%
+0.36%$245.21万交易|闪兑
$0.03
-2.47%
-2.47%$236.12万交易|闪兑
$0.03
+2.52%
+2.52%$193.76万交易|闪兑
$0.02
+3.35%
+3.35%$181.94万交易|闪兑
$2.05
-0.49%
-0.49%$169.73万交易|闪兑
$0.05
+13.19%
+13.19%$163.64万交易|闪兑
$0.01
+16.66%
+16.66%$155.88万交易|闪兑
$0.01
+17.32%
+17.32%$154.68万交易|闪兑
$0.01
+6.53%
+6.53%$147.86万交易|闪兑
$0.01
-1.83%
-1.83%$146.39万交易|闪兑
$0.02
-2.57%
-2.57%$140.31万交易|闪兑
$0.01
-4.32%
-4.32%$136.38万交易|闪兑
$0.01
+166.35%
+166.35%$132.29万交易|闪兑
$0.02
+48.43%
+48.43%$123.50万交易|闪兑
$0.01
+4.30%
+4.30%$117.30万交易|闪兑
$0.01
-4.81%
-4.81%$113.81万交易|闪兑
$0.01
-0.95%
-0.95%$112.03万交易|闪兑
$0.01
+5.18%
+5.18%$108.29万交易|闪兑
$0.01
-0.77%
-0.77%$101.14万交易|闪兑
$11.36
+6.76%
+6.76%$89.95万交易|闪兑
$0.07
+1.15%
+1.15%$89.83万交易|闪兑
$0.06
-3.66%
-3.66%$86.01万交易|闪兑
$0.01
+3.60%
+3.60%$80.69万交易|闪兑
$0.09
-1.12%
-1.12%$79.92万交易|闪兑
$0.01
+10.00%
+10.00%$74.25万交易|闪兑
$0.02
-3.79%
-3.79%$74.03万交易|闪兑
$0.01
-3.20%
-3.20%$72.02万交易|闪兑
$0.01
+6.73%
+6.73%$69.27万交易|闪兑
$0.01
+9.14%
+9.14%$63.58万交易|闪兑
$0.02
-6.49%
-6.49%$61.91万交易|闪兑
$0.02
+7.67%
+7.67%$60.64万交易|闪兑
$0.01
+2.43%
+2.43%$60.03万交易|闪兑
$41.90
-4.69%
-4.69%$58.66万交易|闪兑
$0.17
+2.45%
+2.45%$58.45万交易|闪兑
$0.01
+1.41%
+1.41%$58.31万交易|闪兑
$0.01
-1.83%
-1.83%$57.60万交易|闪兑
$0.12
-1.74%
-1.74%$56.72万交易|闪兑
$0.01
+9.93%
+9.93%$49.78万交易|闪兑
$0.02
+1.53%
+1.53%$46.86万交易|闪兑
$0.01
-0.96%
-0.96%$46.34万交易|闪兑
$0.01
+7.35%
+7.35%$43.77万交易|闪兑
$0.01
-2.16%
-2.16%$40.95万交易|闪兑
$0.01
+6.29%
+6.29%$40.77万交易|闪兑
$0.01
+8.20%
+8.20%$39.15万交易|闪兑
$0.01
+0.15%
+0.15%$36.39万交易|闪兑
$0.06
+4.39%
+4.39%$34.36万交易|闪兑
$0.01
+24.12%
+24.12%$34.04万交易|闪兑
$0.01
+5.65%
+5.65%$33.49万交易|闪兑
$0.01
+13.70%
+13.70%$26.92万交易|闪兑
$0.01
+12.00%
+12.00%$26.04万交易|闪兑
$0.22
-4.62%
-4.62%$25.79万交易|闪兑
$0.01
+13.12%
+13.12%$24.69万交易|闪兑
$0.01
+3.96%
+3.96%$24.59万交易|闪兑
$0.01
-0.40%
-0.40%$21.89万交易|闪兑
$8.04
+17.88%
+17.88%$20.10万交易|闪兑
$0.07
+17.15%
+17.15%$18.03万交易|闪兑
$0.01
+11.11%
+11.11%$17.49万交易|闪兑
$0.01
+0.00%
+0.00%$17.00万交易|闪兑
$0.01
+6.72%
+6.72%$13.34万交易|闪兑
$0.01
+6.69%
+6.69%$12.75万交易|闪兑
$0.01
+2.88%
+2.88%$6.43万交易|闪兑
$0.03
+14.22%
+14.22%$5.29万交易|闪兑
$0.01
+3.77%
+3.77%$5.05万交易|闪兑
$0.14
+5.81%
+5.81%--交易|闪兑
$0.01
+11.34%
+11.34%--交易|闪兑

常见问题

  • 数字货币的市值是如何计算的?
  • 十大数字货币是哪些?
  • 数字货币的价格涨跌由哪些因素决定?
  • 新手如何开始投资数字货币?
  • 如何通过投资数字货币获取收益?
  • OKX能保证资产安全吗?