Mijn NFT'sNFT-ordersFavorietenMijn creatieP2P-orders
header_default background
launchpad_bg
whiteListImg28-08-2023 14-09-2023

Neem deel aan TOKEN 2049 en claim jouw OKXclusive Pass in ruil voor gratis exclusieve merchandise

Om de titelsponsoring van TOKEN2049 te vieren, brengt OKX een gelimiteerd aantal speciale NFT's uit. Bezoekers die de exclusieve OKXclusive Pass minten, ontvangen reguliere swag. Daarnaast krijgen personen die de zeldzame OKXclusive Winner NFT aanschaffen de kans om exclusieve OKX × McLaren co-branded swag te ontvangen. Het is belangrijk om te weten dat je voor het inwisselen van de swag fysiek aanwezig moet zijn op de conferentie en de NFT moet overhandigen bij de OKX-stand.
Het TOKEN2049-evenement wordt gehouden op 13 en 14 september in het Marina Bay Sands in Singapore. TOKEN2049 is een bijeenkomst voor de wereldwijde Web3-industrie en brengt ondernemers, investeerders, ontwikkelaars, insiders en media samen voor ongekende netwerkmogelijkheden.
Iedereen komt slechts in aanmerking voor één NFT. De distributie van premium merchandise vindt plaats op basis van wie het eerst komt, wie het eerst maalt, zolang de voorraad strekt.
 • 00
  Dagen
 • 00
  Uur
 • 00
  Min.
 • 00
  Sec.
NFT background
NFT
soldOutIcon
TOKEN2049 OKXclusive-swag
ChainTokenstandaard

Mintprijs

OKTC
721
https://www.okx.com/cdn/nft/a72fb0fd-e740-4427-803a-0d0dcbb87e2d.png0 OKT

$0

Gemint
6.943

6.943

Beschrijvingen

Deze NFT viert je aanwezigheid op de OKX TOKEN2049 stand en laat zien dat je nu deel uitmaakt van een wereldwijde community. Als blijk van onze dankbaarheid krijg je de kans om exclusieve premium swag te ontvangen van onze toegewijde medewerkers. De swagselectie omvat OKX × McLaren-pet, OKX-waterfles en OKX-draagtas. Als je de Winner NFT hebt, heb je de kans om de beperkte selectie van OKX × McLaren co-branded t-shirts, hoodies of gesigneerde hoeden te ontvangen.

Houd er rekening mee dat elk persoon slechts recht heeft op één NFT en dat de distributie van de premium swag zal plaatsvinden op basis van wie het eerst komt, het eerst maalt, zolang de voorraad strekt.

OKX Web3 × TOKEN2049

OKX Web3 × TOKEN2049Uitgever

OKX, de titelsponsor van TOKEN2049, introduceert met trots OKX Wallet: 's werelds meest geavanceerde Web3-portaal waarmee gebruikers toegang hebben tot self-custody op meer dan 55 blockchains. OKX Wallet bevat daarnaast een NFT-marktplaats die orders van meer dan 11 blockchains verzamelt en makers voorziet van robuuste tools zoals AI en kosteloze minting. Bovendien bevat de portemonnee een ingebouwde DEX, DeFi- en Dapp-aggregator, waardoor gebruikers meer controle dan ooit hebben over hun on-chainactiviteit. TOKEN2049, dat jaarlijks in Singapore wordt gehouden, is een van de meest vooraanstaande crypto-evenementen en is een platform waar visionairs, pioniers en leiders van de grootste Web3-bedrijven en -projecten samenkomen om hun inzichten en perspectieven op deze voortdurend veranderende industrie te delen.

Voorwaarden
1. Deze NFT mint- of airdrop-activiteit ("Activiteit") zal van kracht zijn gedurende een periode zoals (i) vermeld op de webpagina van de Activiteit; of (ii) bepaald door de OKX Web3 Wallet ("OKX Wallet") of, indien de organisator van de Activiteit een derde partij is, bepaalt een dergelijke organisator (zowel OKX Wallet als een dergelijke derde partij organisator aangeduid als "Organisator") dit naar eigen goeddunken ("Activiteitsperiode").
2. NFT's worden gemint en/of gedistribueerd/airdropped (indien van toepassing) naar het wallet-adres van de gebruiker tijdens de Activiteitsperiode of op een ander door de Organisator te bepalen tijdstip, inclusief na de Activiteitsperiode na voltooiing van de stappen zoals uiteengezet op de Activiteitenpagina.
3. OKX Wallet en de Organisator behouden zich het recht voor om gebruikers of wallet-adressen uit te sluiten van deelname aan deze Activiteit.
4. Zonder afbreuk te doen aan het voorgaande, behoudt zowel OKX Wallet en de Organisator zich ook het recht voor om NFT's in te houden van en de geschiktheid in te trekken van elke gebruiker of elk wallet-adres om deel te nemen aan deze Activiteit waarvan zij redelijkerwijs vermoedt dat deze zich bezighoudt met oneerlijk of onrechtmatig gedrag, met inbegrip van maar niet beperkt tot omstandigheden waarin gebruikers zich bezighouden met het witwassen van geld of wash trades, of zich bezighouden met andere illegale, frauduleuze of schadelijke activiteiten. Gebruikers en/of wallet-adres(sen) die redelijkerwijs verdacht worden van dergelijk gedrag kunnen worden uitgesloten van deelname aan toekomstige campagnes op de website van OKX Wallet en/of platform.
5. Door deel te nemen aan de Activiteit gaan gebruikers akkoord met de OKX Web3 Ecosysteem-servicevoorwaarden en het OKX Web3 Ecosysteem-privacybeleid.
6. OKX Wallet en de Organisator behouden zich het recht voor om deze Activiteit en/of enige van de Activiteitsvoorwaarden te interpreteren, te wijzigen, op te schorten, te annuleren of te beëindigen op elk moment om welke reden dan ook zonder voorafgaande kennisgeving. In het geval van conflicten, heeft OKX Wallet de uitsluitende bevoegdheid om de uiteindelijke beslissing en interpretatie van deze voorwaarden te bepalen.
7. Als er meerdere taalversies van deze algemene voorwaarden zijn, prevaleert in geval van conflicten de Engelse versie.
8. OKX Wallet wijst uitdrukkelijk alle verantwoordelijkheden en aansprakelijkheden af voor technische, grafische, typografische, redactionele of andere fouten of weglatingen in deze Activiteit of deze algemene voorwaarden.
9. Ga voor meer informatie over OKX Wallet naar https://www.okx.com/web3.
Disclaimers
1. Deze Activiteit is (i) geen aanbod, aanbeveling of uitnodiging tot het doen van een aanbod om digitale activa te kopen, verkopen of anderszins te verhandelen; en (ii) niet bedoeld om enig advies of aanbeveling te verstrekken (ongeacht investering, handelsaccount, boekhouding, juridisch, fiscaal of anderszins). Deze Activiteit is ook niet bedoeld voor verspreiding aan, of toegang door, een persoon in een rechtsgebied waar een dergelijke verspreiding of toegang in strijd zou zijn met toepasselijke wet- of regelgeving. Personen of entiteiten die toegang hebben tot en/of deelnemen aan deze Activiteit dienen zich te informeren over dergelijke beperkingen en deze na te leven. Digitale bezitting, met inbegrip van maar niet beperkt tot stablecoins en NFT's, zijn speculatief en zeer volatiel, kunnen op elk moment illiquide worden en zijn zeer risicovol. Personen die handelen in digitale bezittingen kunnen de volledige waarde van hun bezittingen verliezen.
2. De waarde van digitale bezittingen , met inbegrip van maar niet beperkt tot stablecoins en NFT's, kan van tijd tot tijd sterk schommelen en doet dat ook. Als gevolg van dergelijke schommelingen kunnen gebruikers op elk moment een aanzienlijke stijging of daling van de waarde van hun bezittingen ervaren.
3. Deelnemers aan deze Activiteit zijn verantwoordelijk voor alle toepasselijke belastingen, vergoedingen, kosten en uitgaven (waaronder, maar niet beperkt tot, aansluit-, installatie-, service-, gas- en transactiekosten) met betrekking tot de ontvangst en het gebruik van enige Activiteit NFT's.
© 2023 OKX Web3. Alle rechten voorbehouden.