Artikel

Wat is Bitlayer? Bitcoin uitbreiden met BitVM

Heb je je ooit afgevraagd waarom het Bitcoin-netwerk moeite heeft met schaalbaarheid en de beperkingen van smart contracts, ondanks dat het veilig en gedecentraliseerd is?

Bitcoin is veilig, maar de transactiesnelheid en -kosten zouden beter kunnen. Maak kennis met Bitlayer: de eerste Layer-2 met een beveiliging die equivalent is aan Bitcoin die deze beperkingen wil aanpakken door de Bitcoin Virtual Machine (BitVM) en zero-knowledge bewijzen (ZK-bewijzen) te combineren. Simpel gezegd: Bitlayer heeft een rekenlaag toegevoegd aan het Bitcoin-netwerk die de transactiedoorvoer verhoogt en complexe smart contracts ondersteunt zonder de beveiliging van Bitcoin in gevaar te brengen.

Door gebruik te maken van deze nieuwe technologie biedt Bitlayer een flexibele omgeving voor gedecentraliseerde applicaties (Dapps). Kan Bitlayer de sleutel zijn om het volledige potentieel van Bitcoin te ontgrendelen? De tijd zal het leren. Lees verder terwijl we verkennen hoe Bitlayer werkt, de voordelen die het biedt voor het Bitcoin-netwerk en wat er nu op de planning staat voor de tool.

TL;DR

 • Bitlayer gebruikt BitVM en zero-knowledge bewijzen om de beperkingen van Bitcoin rond schaalbaarheid en smart contracts aan te pakken.

 • Bitlayer verhoogt de transactiesnelheid van Bitcoin en ondersteunt geavanceerde smart contracts op een veilige manier.

 • Bitlayer scheidt de front-end uitvoering van de back-end bewijsgeneratie voor effectieve en veilige berekeningen.

 • Bitlayer biedt layer-2-oplossingen om de transactiesnelheid te verhogen en de kosten op het Bitcoin-netwerk te verlagen.

 • Dankzij compatibiliteit met EVM en een vertrouwenloze bridge integreert Bitlayer met Bitcoin, wat het ecosysteem voor decentrale apps stimuleert.

Wat is Bitlayer?

Bitlayer is een rekenlaag die ZK-bewijzen en de innovatieve BitVM gebruikt om een Turing-complete omgeving te bieden voor smart contracts. Dit ontwerp scheidt de uitvoering van smart contracts in de front-end van de bewijsgeneratie in de back-end. Dit maakt complexere en veiligere berekeningen op het Bitcoin-netwerk mogelijk.

Schaalbaarheid verbeteren

Bitcoin kampt met aanzienlijke schaalbaarheidsproblemen, vooral als het transactievolume toeneemt. Bitlayer helpt dit probleem aan te pakken door nieuwe layer-2-oplossingen naar het netwerk te brengen.

Deze oplossingen zorgen voor een significant hogere doorvoer en lagere kosten door transacties buiten de chain te verwerken. Door gebruik te maken van ZK-bewijzen biedt Bitlayer een effectieve transactieverificatie, waarbij de veiligheid van het Bitcoin-netwerk wordt gewaarborgd.

Functionaliteit voor smart contracts

Bitcoin heeft beperkte functionaliteit voor smart contracts vergeleken met andere platforms. Bitlayer helpt door verschillende virtuele machines te ondersteunen, zoals EVM-compatibele omgevingen. Hiermee kunnen ontwikkelaars complexe DApps bouwen met tools die al kennen terwijl ze toch profiteren van de beveiliging van Bitcoin.

Integratie met Bitcoin

Bitlayer integreert naadloos met Bitcoin via een trustless bridge-mechanisme dat BitVM en Optimistic Discreet Log Contracts (OP-DLC) combineert. Deze integratie ondersteunt veilige overschrijvingen tussen Bitcoin en Bitlayer. Dat betekent dat je kunt werken met layer-2-applicaties zonder de veiligheid van assets in gevaar te brengen.

Hoe werkt de Layered Virtual Machine (LVM)?

De Layered Virtual Machine (LVM) in Bitlayer optimaliseert de berekeningen van Bitcoin. Het koppelt de uitvoering van smart contracts aan de bewijsgeneratie van ZK. Deze scheiding zorgt voor een effectieve en veilige verwerking van transacties en smart contracts. Ondertussen scheidt de LVM-architectuur de uitvoeringslaag fundamenteel van de bewijsgeneratielaag. Net als bij EVM van Ethereum beheert de front-end de uitvoering van smart contracts.

Deze laag verwerkt de logica en functies van smart contracts. De ZK-bewijsgenerator verifieert deze uitvoeringen in de back-end, wat hun geldigheid garandeert zonder gegevens bloot te stellen. Deze scheiding verhoogt de schaalbaarheid en flexibiliteit bij het verwerken van complexe berekeningen.

Dankzij de rol van de ZK-bewijsgenerator bij het verbergen van de in- en uitvoer kunnen zelfs de meest complexe smart contracts veilig worden uitgevoerd en geverifieerd op het Bitcoin-netwerk.

Welke rol speelt de LVM in de architectuur van Bitlayer?

De architectuur van BitLayer is sterk afhankelijk van de LVM. Het ondersteunt verschillende smart contracts, van eenvoudige financiële transacties tot complexe DApps. Met deze flexibiliteit kunnen ontwikkelaars de beveiliging van Bitcoin gebruiken en tegelijkertijd de functionaliteit uitbreiden. Ontwikkelaars kunnen met vertrouwen smart contracts maken en implementeren op Bitlayer, in de kennis dat deze efficiënt en veilig worden verwerkt.

De LVM versnelt de transactietijden en verlaagt de kosten voor ontwikkelaars en gebruikers. Het ontkoppelen van de uitvoerings- en verificatieprocessen vermindert de netwerkbelasting, waardoor transacties sneller en efficiënter kunnen worden verwerkt. Deze efficiëntie is gunstig voor handel met hoge frequentie en andere gevallen die een snelle uitvoering vereisen.

Velen geloven dat LVM een gamechanger is voor Bitcoin. Het scheidt de uitvoering van smart contracts van de bewijsgeneratie, waardoor het schaalbaar, veilig en efficiënt is. De LGM vergroot de mogelijkheden van Bitcoin en creëert een veelzijdigere blockchain-omgeving.

Wat zijn de componenten van de transactieverwerking van Bitlayer?

De verwerking van de transactie van Bitlayer bestaat uit drie componenten: de sequencer, de prover en de challenger. Deze componenten garanderen de efficiëntie, veiligheid en geldigheid van transacties. Laten we eens wat dieper op elk van hen ingaan.

Sequencer

De sequencer verzamelt orders en combineert transacties. Dit is het startpunt voor transacties in het Bitlayer-netwerk. Als gebruikers transacties indienen, verzamelt de sequencer deze, bundelt ze in blokken en verwerkt ze sequentieel. De sequencer zorgt voor de doorstroming van transacties in het netwerk. Het werkt net als validators in andere blockchains, waardoor het netwerk een hoge transactieverwerking aankan.

Prover

De prover speelt een essentiële rol bij het valideren van de transacties die zijn verwerkt door de sequencer. Nadat de sequencer de transacties heeft geordend en in blokken heeft gebundeld, genereert de prover ZK-bewijzen om de correctheid te verifiëren. Transacties worden opnieuw uitgevoerd om bewijzen te maken. Iedereen in het netwerk kan deze bewijzen onafhankelijk verifiëren. Ze controleren of transacties correct zijn verwerkt en of de statuswijzigingen geldig waren. Door ZK-bewijzen te gebruiken, voeg de prover een extra beveiligingslaag toe, op voorwaarde dat alle berekeningen correct zijn en er geen gevoelige informatie wordt onthuld.

Challenger

De challenger verifieert of de bewijzen correct zijn ten opzichte van het netwerk. Als iemand denkt dat een transactie onjuist is, kan deze het bewijs betwisten, wat een geschillenproces start. Hierdoor kan de frauduleuze transactie ongeldig worden gemaakt en de dader worden bestraft. Dit proces helpt om te zorgen dat iedereen eerlijk is en problemen worden snel opgelost.

Het transactieverwerkingsframework van Bitlayer helpt om veilige transacties te garanderen. De sequencer organiseert en batcht transacties, de prover valideert ze en de challenger lost geschillen op. Deze gelaagde aanpak verbetert de schaalbaarheid en efficiëntie van het netwerk en handhaaft een hoog niveau van beveiliging en vertrouwen onder deelnemers.

Hoe verbetert Bitlayers Asset Bridge cross-chain transacties?

Een andere belangrijke rol die Bitlayer speelt bij het verbeteren van het Bitcoin-netwerk is de ondersteuning van cross-chain transacties. Dankzij de mogelijkheid om assets vrij te verplaatsen tussen blockchains genieten gebruikers en projecten meer toegang en grotere liquiditeit. Bitlayers Asset Bridge verbetert cross-chain transacties met behulp van BitVM- en OP-DLC-technologie. Het verplaatst assets veilig en efficiënt tussen Bitcoin- en Bitlayer-netwerken.

Over BitVM en het OP-DLC dual-channelsysteem

De BitVM-bridge en OP-DLC vormen de basis van het cross-chain transactiesysteem van Bitlayer. Met de BitVM-bridge kunnen gebruikers veilig assets verplaatsen tussen Bitcoin en Bitlayer. ZK-bewijzen verifiëren off-chain berekeningen, waardoor gegarandeerd wordt dat transacties geldig en fraudebestendig zijn zonder gevoelige gegevens te onthullen.

Ondertussen voegt het OP-DLC-mechanisme een beveiligingslaag toe door oracles (in dit geval de federatie) te gebruiken om transacties te valideren. Met challenge-mechanisme van BitVM kunnen gebruikers bezwaar maken en fraude of fouten oplossen. Dit beschermt de assets van gebruikers en helpt om het netwerk veilig te houden.

De asset bridge verwerkt transacties snel en veilig off-chain voordat ze aan de Bitcoin-blockchain worden toegevoegd. Dit vermindert de belasting op het Bitcoin-netwerk, verlaagt de transactiekosten en verwerkt een hoog volume aan cross-chain transacties zonder afbreuk te doen aan snelheid of veiligheid.

Voor gebruikers betekent dit een naadloze ervaring bij het verplaatsen van assets tussen Bitcoin en Bitlayer. Het dual-channelsysteem geeft je de mogelijkheid om de beste methode voor jouw behoeften te kiezen. Zo kunnen transacties met een hoge waarde gebruikmaken van het beveiligde OP-DLC-kanaal, terwijl kleinere, frequente transacties gebruik kunnen maken van de snelle en efficiënte BitVM-bridge. Deze flexibiliteit helpt jou en instellingen om assets effectief te beheren.

Wat maakt het uitvoeringsprotocol van Bitlayer uniek?

Simpel gezegd: de unieke aanpak van Bitlayer biedt effectieve, veilige en snelle transacties. Laten we nu een aantal verschillende functies van het uitvoeringsprotocol bekijken en bekijken hoe deze functies Bitlayer effectief maken.

Optimistische uitvoering

 • Aanname van geldigheid: Optimistische uitvoering gaat ervan uit dat alle transacties geldig zijn, waardoor snellere verwerking en netwerksnelheid mogelijk is.

 • Bezwaarperiode: Deelnemers kunnen tijdens een bezwaarperiode fraudebewijzen indienen als ze vermoeden dat er sprake is van ongeldige transacties. Hierdoor kunnen onjuiste transacties worden aangevochten en gecorrigeerd, waardoor de integriteit van het systeem behouden blijft.

Rollup-bewijsgeneratie

 • Batchverwerking: Transacties worden verwerkt in batches, waarbij elke batch een rollup-bewijs genereert. Deze bewijzen worden vervolgens ter validatie ingediend bij de hoofdblockchain van Bitcoin. Deze methode vermindert de databelasting op de blockchain en verlaagt de transactiekosten.

 • Efficiënt: Door meerdere transacties samen te voegen tot één enkel bewijs, helpt het genereren van rollup-bewijzen de schaalbaarheid van het netwerk te verbeteren. Deze efficiëntie is essentieel voor het verwerken van een groot volume aan transacties zonder de blockchain te overbelasten.

ZK-bewijzen

 • Privacy en beveiliging: Bitlayer gebruikt Zk-bewijzen om transacties te valideren zonder privégegevens te onthullen. Deze cryptografische methode houdt transactiegegevens geheim terwijl de geldigheid ervan aan het netwerk wordt bewezen.

 • Directe finaliteit: In tegenstelling tot optimistische rollups, die een bezwaarperiode vereisen, bieden ZK-bewijzen onmiddellijke finaliteit. Zodra een ZK-bewijs is gegenereerd en geverifieerd, is de transactie definitief. Gebruikers kunnen hun assets direct opnemen.

Het is nuttig om ook de belangrijkste functies van ZK-bewijzen te begrijpen en hoe ze de bredere functionaliteit van Bitlayer ondersteunen.

 • Schaalbaarheid: Door transacties buiten de chain te verwerken en ze on-chain te valideren met ZK-bewijzen, behaalde Bitlayer een hoge doorvoer en een lage latentie, waardoor het gebruikers en DApps kan ondersteunen.

 • Beveiliging: Optimistische uitvoering en ZK-bewijzen bieden een hoge beveiliging. Het bezwaarmechanisme detecteert en corrigeert fraudepogingen snel.

 • Kosteneffectiviteit: Rollups verlagen de kosten van Bitcoin-transacties door de reken- en dataopslagbehoeften van het netwerk te verminderen.

Wat is de volgende stap voor Bitlayer?

Bitlayer wil naar verluidt uitbreiden naar een breder scala aan smart contract-talen en aanverwante functies. Eén voorbeeld hiervan is de bestaande ondersteuning van LVM voor EVM-compatibele smart contracts, gelanceerd in fase 1 van de roadmap van het project.

Hiermee kunnen ontwikkelaars moeiteloos DApps implementeren op Bitlayer. En deze uitbreiding kan meer ontwikkelaars en gebruikers naar het platform trekken, wat zorgt voor een levendiger ecosysteem.

In fase 2 wil Bitlayer een rollup-model introduceren en het BitVM-component implementeren voor het vastleggen en aanvechten van staatveranderingen. Deze fase is gericht op het verder verbeteren van de beveiliging en flexibiliteit door middel van netwerkupgrades met het Bitcoin-netwerk.

In fase 3 implementeert Bitlayer een vertrouwenloze verbinding met layer-1-verificatie. Met deze stap is de mainnet-implementatie van Bitlayer voltooid, wat zorgt voor veiligheid op Bitcoin-niveau met Turing-volledigheid. Dit verhoogt de beveiligingsstandaarden voor de Bitcoin-laag aanzienlijk.

Ondertussen is de Bitlayer-campagne ‘Ready Player One’ een open incentive-programma. Het doel is om meer dan $ 50 miljoen aan tokenbeloningen te geven aan de best presterende protocollen en teams die inzetten op het Bitlayer-mainnet. De campagne van Bitlayer streeft ernaar de groei te versnellen door sterke projecten naar het platform te trekken, wat uiteindelijk snelle ontwikkeling en nieuwe innovaties aanmoedigt. Hiervoor ondersteunt Bitlayer projecten en biedt het verschillende productontwikkelingsbronnen om een soepele lancering te ondersteunen.

Bovendien heeft Bitlayer Lucky Helmet Airdrop gelanceerd, een spannend initiatief dat deelnemers kans geeft op exclusieve tokenbeloningen. Door deel te nemen aan de Lucky Helmet Airdrop kunnen gebruikers deelnemen aan het Bitlayer-ecosysteem en waardevolle tokens verdienen, waardoor hun betrokkenheid en investering in het groeiende Bitlayer-netwerk worden vergroot.

Meer dan 5.000 exemplaren van Bitlayers eerste Lucky Helmet NFT zijn gemint om de release van mainnet v1 te vieren. Eigenaren van de Lucky Helmet, die vandaag nog verhandeld kan worden op onze NFT-marktplaats, krijgen het volgende:

 • Erkenning als een van de belangrijkste stakeholders en prioriteitsbestuursrechten.

 • Kans om in aanmerking te komen voor toekomstige token-airdrops van Bitlayer en andere projecten die gekoppeld zijn aan Bitlayer.

 • Beloning in campagnepunten van het officiële Bitlayer-team en meerdere puntenvermenigvuldigers in ecologische projecten.

Tot slot

Bitlayer biedt antwoorden op enkele vragen over de schaalbaarheid en beperkingen voor smart contracts van het Bitcoin-netwerk. Met robuuste beveiliging als prioriteit gebruikt het platform het BitVM-model en ZK-bewijzen om de transactiesnelheid en smart contract-functionaliteit van Bitcoin te verbeteren.

Een vertrouwenloos bridge-mechanisme maakt integratie van Bitlayer met Bitcoin mogelijk, waardoor veilige assetoverschrijvingen en naadloze interactie met layer 2-applicaties worden gegarandeerd. Deze baanbrekende aanpak verbetert de mogelijkheden van Bitcoin, waardoor het schaalbaarder, veiliger en efficiënter wordt voor gedecentraliseerde financiën en andere applicaties.

Naarmate het Bitcoin-netwerk zich blijft ontwikkelen en functies krijgt die verder gaan dan zijn oorspronkelijke rol als gedecentraliseerde virtuele valuta, kunnen oplossingen zoals die van Bitlayer nieuwe mogelijkheden ontsluiten voor gebruikers, ontwikkelaars en projecten.

Disclaimer
Deze inhoud is alleen bedoeld voor informatieve doeleinden en kan betrekking hebben op producten die niet beschikbaar zijn in jouw regio. Het is niet bedoeld om (i) beleggingsadvies of een beleggingsaanbeveling te geven; (ii) een aanbod of verzoek te doen om digitale bezittingen te kopen, verkopen of aan te houden, of (iii) financieel, boekhoudkundig, juridisch of fiscaal advies te geven. Het aanhouden van digitale bezittingen, waaronder stablecoins en NFT's, brengt een hoge mate van risico met zich mee en kan sterk fluctueren. Je moet zorgvuldig overwegen of het verhandelen of aanhouden van digitale bezittingen geschikt is voor je in het licht van je financiële toestand. Raadpleeg je juridische/fiscale/beleggingsdeskundige voor vragen over je specifieke omstandigheden. Informatie (inclusief marktgegevens en statistische informatie, indien van toepassing) in dit bericht is alleen voor algemene informatiedoeleinden. Hoewel alle redelijke zorg is besteed aan de voorbereiding van deze gegevens en grafieken, wordt geen verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid aanvaard voor eventuele fouten of weglatingen hierin. Zowel OKX Web3 Wallet als OKX NFT Marketplace zijn onderworpen aan afzonderlijke servicevoorwaarden op www.okx.com.

© 2024 OKX. Dit artikel mag in zijn geheel worden gereproduceerd of gedistribueerd, of uittreksels van 100 woorden of minder van dit artikel mogen worden gebruikt, mits dit gebruik niet commercieel is. Bij elke reproductie of verspreiding van het hele artikel moet ook duidelijk worden vermeld: "Dit artikel is © 2024 OKX en wordt gebruikt met toestemming." Toegestane uittreksels moeten verwijzen naar de naam van het artikel en een toeschrijving bevatten, bijvoorbeeld "Naam artikel, [naam auteur indien van toepassing], © 2024 OKX." Afgeleide werken of ander gebruik van dit artikel zijn niet toegestaan.
Uitbreiden
Gerelateerde artikelen
Bekijk meer
Bekijk meer