OKX今日行情

查看OKX支持的數百種數字貨幣的最新價格、每日漲跌幅、市值等數據。您也可以在進行買賣前點擊列表上任意幣種後面的“交易”鍵查看相關市場信息。

本幣種列表默認按照市值從大到小的幣種進行排序,您也可以設置按照“每日漲跌幅”進行排序以便更直觀的查看漲跌幅度最大的幣種。

閱讀全文
幣種最新價漲跌幅市值操作
$29,890.00
+3.69%
+3.69%$569.12B交易|閃兌
$2,053.90
+4.57%
+4.57%$248.09B交易|閃兌
$1.00
+0.10%
+0.10%$75.69B交易|閃兌
$1.01
-0.06%
-0.06%$51.17B交易|閃兌
$0.43
+5.41%
+5.41%$20.49B交易|閃兌
$0.55
+10.53%
+10.53%$18.49B交易|閃兌
$52.64
+13.18%
+13.18%$17.76B交易|閃兌
$11.04
+11.85%
+11.85%$12.28B交易|閃兌
$0.09
+4.72%
+4.72%$11.81B交易|閃兌
$34.23
+15.16%
+15.16%$9.21B交易|閃兌
$29,899.50
+3.75%
+3.75%$8.51B交易|閃兌
$0.01
+7.71%
+7.71%$6.83B交易|閃兌
$0.07
-4.09%
-4.09%$6.77B交易|閃兌
$1.01
-0.02%
-0.02%$6.03B交易|閃兌
$68.76
+6.20%
+6.20%$4.84B交易|閃兌
$0.19
+8.02%
+8.02%$4.78B交易|閃兌
$5.02
+0.29%
+0.29%$4.70B交易|閃兌
$0.68
+8.24%
+8.24%$4.65B交易|閃兌
$6.72
+10.47%
+10.47%$4.17B交易|閃兌
$208.87
+10.78%
+10.78%$3.99B交易|閃兌
$0.14
+7.52%
+7.52%$3.43B交易|閃兌
$7.28
+8.98%
+8.98%$3.40B交易|閃兌
$12.67
+6.41%
+6.41%$3.30B交易|閃兌
$11.14
+15.24%
+15.24%$3.26B交易|閃兌
$0.46
+8.62%
+8.62%$3.14B交易|閃兌
$2.92
+7.71%
+7.71%$3.03B交易|閃兌
$161.25
+14.94%
+14.94%$2.93B交易|閃兌
$21.00
+5.97%
+5.97%$2.83B交易|閃兌
$8.42
+14.01%
+14.01%$2.40B交易|閃兌
$5.24
+10.16%
+10.16%$2.39B交易|閃兌
$0.11
+9.35%
+9.35%$2.07B交易|閃兌
$0.18
+11.18%
+11.18%$2.03B交易|閃兌
$8.69
+11.12%
+11.12%$2.03B交易|閃兌
$89.19
+4.57%
+4.57%$2.00B交易|閃兌
$0.01
-25.00%
-25.00%$1.96B交易|閃兌
$1.26
+12.85%
+12.85%$1.89B交易|閃兌
$1.53
+0.70%
+0.70%$1.86B交易|閃兌
$8.83
+8.62%
+8.62%$1.82B交易|閃兌
$22.24
+9.09%
+9.09%$1.75B交易|閃兌
$1.89
+12.57%
+12.57%$1.68B交易|閃兌
$1.36
+12.11%
+12.11%$1.67B交易|閃兌
$1,622.60
+13.31%
+13.31%$1.47B交易|閃兌
$1.40
+7.26%
+7.26%$1.40B交易|閃兌
$0.20
+33.80%
+33.80%$1.37B交易|閃兌
$1.35
+5.95%
+5.95%$1.34B交易|閃兌
$105.73
+13.60%
+13.60%$1.32B交易|閃兌
$1.01
-0.11%
-0.11%$1.23B交易|閃兌
$88.01
+11.68%
+11.68%$1.21B交易|閃兌
$0.40
+7.23%
+7.23%$1.13B交易|閃兌
$0.01
+2.57%
+2.57%$1.03B交易|閃兌
$52.68
+6.85%
+6.85%$1.01B交易|閃兌
$0.36
+10.78%
+10.78%$979.23M交易|閃兌
$1.01
-0.08%
-0.08%$939.68M交易|閃兌
$0.37
+21.74%
+21.74%$933.37M交易|閃兌
$1.52
+18.59%
+18.59%$911.82M交易|閃兌
$0.01
+7.33%
+7.33%$802.98M交易|閃兌
$15.40
+17.20%
+17.20%$771.33M交易|閃兌
$10.65
+9.06%
+9.06%$750.73M交易|閃兌
$0.06
+9.43%
+9.43%$734.67M交易|閃兌
$0.10
+14.38%
+14.38%$711.34M交易|閃兌
$11.44
+5.53%
+5.53%$700.34M交易|閃兌
$6.82
+6.02%
+6.02%$681.30M交易|閃兌
$0.73
+10.39%
+10.39%$677.59M交易|閃兌
$1.52
+6.24%
+6.24%$666.79M交易|閃兌
$73.75
+7.33%
+7.33%$662.29M交易|閃兌
$61.39
+9.41%
+9.41%$658.39M交易|閃兌
$0.12
+9.31%
+9.31%$625.37M交易|閃兌
$0.42
+10.09%
+10.09%$617.35M交易|閃兌
$2.76
+12.77%
+12.77%$614.48M交易|閃兌
$0.58
+12.12%
+12.12%$603.44M交易|閃兌
$0.49
+10.26%
+10.26%$598.21M交易|閃兌
$0.05
+10.31%
+10.31%$592.13M交易|閃兌
$1.41
+11.45%
+11.45%$550.67M交易|閃兌
$1.08
+12.92%
+12.92%$539.93M交易|閃兌
$2.94
+33.39%
+33.39%$539.65M交易|閃兌
$36.01
+11.97%
+11.97%$504.83M交易|閃兌
$0.06
+6.66%
+6.66%$504.00M交易|閃兌
$71.11
+10.17%
+10.17%$487.54M交易|閃兌
$0.05
+10.44%
+10.44%$479.20M交易|閃兌
$0.01
+5.47%
+5.47%$425.92M交易|閃兌
$4.07
+9.81%
+9.81%$423.12M交易|閃兌
$0.02
+6.36%
+6.36%$412.23M交易|閃兌
$1.29
+6.36%
+6.36%$401.97M交易|閃兌
$0.95
+3.01%
+3.01%$390.92M交易|閃兌
$1.43
+6.29%
+6.29%$390.80M交易|閃兌
$15.06
+5.09%
+5.09%$383.99M交易|閃兌
$10,161.00
+5.70%
+5.70%$361.44M交易|閃兌
$2.55
+9.53%
+9.53%$357.63M交易|閃兌
$0.43
+16.52%
+16.52%$356.21M交易|閃兌
$22.94
+3.89%
+3.89%$340.62M交易|閃兌
$19.16
+7.88%
+7.88%$335.57M交易|閃兌
$1.23
+11.75%
+11.75%$332.14M交易|閃兌
$0.39
+3.41%
+3.41%$331.16M交易|閃兌
$0.04
+13.43%
+13.43%$318.29M交易|閃兌
$0.03
+11.13%
+11.13%$305.40M交易|閃兌
$0.09
+15.80%
+15.80%$304.33M交易|閃兌
$0.05
+5.65%
+5.65%$302.90M交易|閃兌
$0.39
+12.05%
+12.05%$300.63M交易|閃兌
$0.68
-14.61%
-14.61%$287.08M交易|閃兌
$0.01
+14.89%
+14.89%$268.82M交易|閃兌
$0.01
+5.48%
+5.48%$266.00M交易|閃兌
$21.40
+11.16%
+11.16%$265.05M交易|閃兌
$0.26
+9.86%
+9.86%$255.10M交易|閃兌
$1.32
+11.31%
+11.31%$253.64M交易|閃兌
$0.13
+7.68%
+7.68%$246.62M交易|閃兌
$1.98
+9.42%
+9.42%$243.63M交易|閃兌
$0.08
+15.63%
+15.63%$241.66M交易|閃兌
$0.27
+11.79%
+11.79%$234.83M交易|閃兌
$9.33
+7.36%
+7.36%$231.87M交易|閃兌
$0.01
+10.60%
+10.60%$220.93M交易|閃兌
$0.54
+34.06%
+34.06%$218.22M交易|閃兌
$0.20
+10.52%
+10.52%$209.27M交易|閃兌
$0.01
+1.49%
+1.49%$208.18M交易|閃兌
$0.87
+12.05%
+12.05%$202.51M交易|閃兌
$3.05
+12.32%
+12.32%$201.47M交易|閃兌
$308.64
+5.69%
+5.69%$201.07M交易|閃兌
$0.02
+13.12%
+13.12%$196.89M交易|閃兌
$2.04
+16.62%
+16.62%$196.75M交易|閃兌
$2.03
+5.48%
+5.48%$191.06M交易|閃兌
$0.08
+3.47%
+3.47%$187.04M交易|閃兌
$0.04
+12.28%
+12.28%$185.08M交易|閃兌
$1.25
+13.52%
+13.52%$179.87M交易|閃兌
$1.01
+0.58%
+0.58%$174.25M交易|閃兌
$1.64
+10.58%
+10.58%$167.65M交易|閃兌
$0.01
+9.94%
+9.94%$162.74M交易|閃兌
$0.01
+9.42%
+9.42%$159.92M交易|閃兌
$0.16
+6.76%
+6.76%$159.40M交易|閃兌
$0.64
+10.55%
+10.55%$155.60M交易|閃兌
$38.58
+6.69%
+6.69%$152.66M交易|閃兌
$0.09
+9.27%
+9.27%$149.27M交易|閃兌
$0.01
+8.20%
+8.20%$140.81M交易|閃兌
$0.01
+3.66%
+3.66%$137.79M交易|閃兌
$1.29
+7.78%
+7.78%$137.43M交易|閃兌
$0.05
+5.44%
+5.44%$132.43M交易|閃兌
$0.04
+7.26%
+7.26%$131.24M交易|閃兌
$0.18
+12.26%
+12.26%$116.52M交易|閃兌
$0.50
+18.39%
+18.39%$113.81M交易|閃兌
$0.01
+11.78%
+11.78%$108.31M交易|閃兌
$9.64
+11.77%
+11.77%$104.09M交易|閃兌
$0.02
+17.37%
+17.37%$102.01M交易|閃兌
$6.25
+5.75%
+5.75%$98.72M交易|閃兌
$0.01
-0.99%
-0.99%$95.59M交易|閃兌
$1.78
+14.68%
+14.68%$93.64M交易|閃兌
$1.34
+10.97%
+10.97%$92.80M交易|閃兌
$0.71
+30.47%
+30.47%$92.36M交易|閃兌
$22.44
+8.77%
+8.77%$92.06M交易|閃兌
$0.46
+7.38%
+7.38%$90.88M交易|閃兌
$26.75
+18.36%
+18.36%$90.44M交易|閃兌
$0.36
+3.03%
+3.03%$89.67M交易|閃兌
$1.61
+0.79%
+0.79%$86.07M交易|閃兌
$2,007.98
+4.08%
+4.08%$85.58M交易|閃兌
$0.52
+19.44%
+19.44%$85.23M交易|閃兌
$1.79
+17.96%
+17.96%$84.36M交易|閃兌
$26.12
+11.19%
+11.19%$83.12M交易|閃兌
$0.02
+8.75%
+8.75%$82.11M交易|閃兌
$0.01
+15.71%
+15.71%$81.97M交易|閃兌
$0.55
+3.99%
+3.99%$81.04M交易|閃兌
$0.57
+16.53%
+16.53%$80.97M交易|閃兌
$13.17
+9.74%
+9.74%$79.02M交易|閃兌
$0.22
-5.52%
-5.52%$75.88M交易|閃兌
$0.25
+17.06%
+17.06%$74.54M交易|閃兌
$0.17
+9.49%
+9.49%$74.51M交易|閃兌
$0.13
+13.24%
+13.24%$72.82M交易|閃兌
$0.17
+12.46%
+12.46%$72.49M交易|閃兌
$1.71
+10.05%
+10.05%$71.04M交易|閃兌
$0.13
+15.65%
+15.65%$61.10M交易|閃兌
$1.61
+16.14%
+16.14%$61.06M交易|閃兌
$0.01
+4.48%
+4.48%$60.74M交易|閃兌
$0.68
+12.92%
+12.92%$59.01M交易|閃兌
$0.63
+8.65%
+8.65%$58.55M交易|閃兌
$0.02
+3.44%
+3.44%$58.04M交易|閃兌
$38.06
+3.70%
+3.70%$56.16M交易|閃兌
$0.01
+8.08%
+8.08%$55.69M交易|閃兌
$0.01
+4.47%
+4.47%$55.12M交易|閃兌
$0.01
+23.69%
+23.69%$54.07M交易|閃兌
$19.68
+9.09%
+9.09%$53.81M交易|閃兌
$7.54
+13.04%
+13.04%$52.55M交易|閃兌
$481.00
+2.64%
+2.64%$51.78M交易|閃兌
$0.14
+7.90%
+7.90%$49.54M交易|閃兌
$1,244.50
+18.28%
+18.28%$49.45M交易|閃兌
$0.32
+24.70%
+24.70%$49.15M交易|閃兌
$0.16
+7.80%
+7.80%$47.41M交易|閃兌
$4.62
+9.69%
+9.69%$45.98M交易|閃兌
$0.04
+3.07%
+3.07%$45.68M交易|閃兌
$117.76
+11.75%
+11.75%$44.88M交易|閃兌
$34.19
+11.29%
+11.29%$44.37M交易|閃兌
$0.02
+9.03%
+9.03%$43.44M交易|閃兌
$1.01
+0.09%
+0.09%$42.52M交易|閃兌
$5.84
+16.33%
+16.33%$42.17M交易|閃兌
$0.01
+8.79%
+8.79%$40.62M交易|閃兌
$27.71
+4.68%
+4.68%$40.29M交易|閃兌
$0.62
+6.59%
+6.59%$39.74M交易|閃兌
$0.01
+14.07%
+14.07%$38.90M交易|閃兌
$0.15
+12.78%
+12.78%$38.45M交易|閃兌
$0.50
+12.55%
+12.55%$38.07M交易|閃兌
$0.24
+10.74%
+10.74%$37.69M交易|閃兌
$0.23
-0.90%
-0.90%$37.61M交易|閃兌
$0.01
+13.14%
+13.14%$37.39M交易|閃兌
$0.01
+11.60%
+11.60%$36.88M交易|閃兌
$0.70
+8.17%
+8.17%$36.84M交易|閃兌
$0.11
+11.19%
+11.19%$36.44M交易|閃兌
$0.19
+2.19%
+2.19%$35.00M交易|閃兌
$0.01
+10.45%
+10.45%$33.42M交易|閃兌
$2.39
+8.92%
+8.92%$33.18M交易|閃兌
$0.01
+6.45%
+6.45%$33.00M交易|閃兌
$0.67
+8.95%
+8.95%$31.76M交易|閃兌
$0.49
+2.29%
+2.29%$31.04M交易|閃兌
$0.03
+21.93%
+21.93%$29.40M交易|閃兌
$0.46
+8.74%
+8.74%$29.21M交易|閃兌
$0.12
+8.69%
+8.69%$27.97M交易|閃兌
$0.07
+4.04%
+4.04%$27.83M交易|閃兌
$0.09
+5.25%
+5.25%$27.72M交易|閃兌
$0.23
+10.44%
+10.44%$26.98M交易|閃兌
$1.94
+16.53%
+16.53%$26.47M交易|閃兌
$2.90
+16.93%
+16.93%$25.12M交易|閃兌
$0.01
+8.44%
+8.44%$24.80M交易|閃兌
$0.08
+2.56%
+2.56%$24.16M交易|閃兌
$10.33
+16.98%
+16.98%$24.12M交易|閃兌
$0.40
+14.28%
+14.28%$23.55M交易|閃兌
$0.02
+12.93%
+12.93%$23.42M交易|閃兌
$0.12
+16.59%
+16.59%$22.74M交易|閃兌
$0.53
-0.37%
-0.37%$22.70M交易|閃兌
$0.05
+19.90%
+19.90%$22.51M交易|閃兌
$0.05
+7.43%
+7.43%$22.40M交易|閃兌
$0.03
+4.80%
+4.80%$22.36M交易|閃兌
$0.87
+1.88%
+1.88%$21.93M交易|閃兌
$0.33
+45.95%
+45.95%$20.67M交易|閃兌
$0.26
+16.88%
+16.88%$20.43M交易|閃兌
$0.04
+8.25%
+8.25%$19.16M交易|閃兌
$0.27
+4.78%
+4.78%$18.84M交易|閃兌
$0.19
+18.09%
+18.09%$17.65M交易|閃兌
$0.01
+7.17%
+7.17%$16.78M交易|閃兌
$0.04
+4.13%
+4.13%$16.37M交易|閃兌
$0.15
+6.35%
+6.35%$15.61M交易|閃兌
$0.01
+24.15%
+24.15%$15.42M交易|閃兌
$0.01
+5.77%
+5.77%$15.02M交易|閃兌
$0.10
+8.33%
+8.33%$14.37M交易|閃兌
$0.08
+10.61%
+10.61%$13.65M交易|閃兌
$0.01
+108.46%
+108.46%$13.08M交易|閃兌
$0.14
+3.20%
+3.20%$11.94M交易|閃兌
$0.36
+10.43%
+10.43%$11.86M交易|閃兌
$0.13
+8.53%
+8.53%$11.76M交易|閃兌
$0.06
+3.63%
+3.63%$11.47M交易|閃兌
$0.02
+28.63%
+28.63%$11.26M交易|閃兌
$0.03
-20.87%
-20.87%$10.88M交易|閃兌
$0.01
+8.39%
+8.39%$10.57M交易|閃兌
$2.94
+23.18%
+23.18%$10.55M交易|閃兌
$0.01
+9.01%
+9.01%$10.51M交易|閃兌
$0.01
+8.97%
+8.97%$10.32M交易|閃兌
$0.34
+22.71%
+22.71%$10.04M交易|閃兌
$0.01
+6.78%
+6.78%$9.98M交易|閃兌
$0.04
+13.03%
+13.03%$9.80M交易|閃兌
$0.02
+21.93%
+21.93%$8.98M交易|閃兌
$0.01
+14.60%
+14.60%$8.95M交易|閃兌
$1.16
+7.54%
+7.54%$8.23M交易|閃兌
$3.20
+22.81%
+22.81%$8.07M交易|閃兌
$0.03
+8.00%
+8.00%$7.67M交易|閃兌
$0.08
+4.23%
+4.23%$7.28M交易|閃兌
$0.04
+5.38%
+5.38%$7.13M交易|閃兌
$0.16
+1.67%
+1.67%$7.13M交易|閃兌
$0.01
+4.75%
+4.75%$7.09M交易|閃兌
$0.01
+13.64%
+13.64%$6.83M交易|閃兌
$0.01
+10.46%
+10.46%$6.67M交易|閃兌
$0.01
+2.26%
+2.26%$6.35M交易|閃兌
$0.19
+3.20%
+3.20%$6.32M交易|閃兌
$0.02
-0.44%
-0.44%$5.83M交易|閃兌
$0.34
+11.22%
+11.22%$5.77M交易|閃兌
$0.33
+25.28%
+25.28%$5.56M交易|閃兌
$0.01
+14.70%
+14.70%$5.49M交易|閃兌
$0.01
+19.18%
+19.18%$5.08M交易|閃兌
$0.17
+12.50%
+12.50%$4.73M交易|閃兌
$0.12
+14.44%
+14.44%$4.21M交易|閃兌
$0.15
+9.70%
+9.70%$4.17M交易|閃兌
$0.04
-0.77%
-0.77%$4.16M交易|閃兌
$0.09
+13.35%
+13.35%$3.98M交易|閃兌
$0.02
+12.69%
+12.69%$3.91M交易|閃兌
$1.90
-1.56%
-1.56%$3.90M交易|閃兌
$0.20
+17.59%
+17.59%$3.85M交易|閃兌
$0.18
+0.55%
+0.55%$3.64M交易|閃兌
$0.10
+36.76%
+36.76%$3.37M交易|閃兌
$0.01
+5.60%
+5.60%$3.37M交易|閃兌
$0.01
+17.25%
+17.25%$3.32M交易|閃兌
$1.17
+2.63%
+2.63%$2.84M交易|閃兌
$0.01
+7.69%
+7.69%$2.84M交易|閃兌
$0.01
+7.58%
+7.58%$2.68M交易|閃兌
$0.14
+18.75%
+18.75%$2.62M交易|閃兌
$0.01
+5.78%
+5.78%$2.56M交易|閃兌
$0.01
+7.08%
+7.08%$2.54M交易|閃兌
$0.01
+6.16%
+6.16%$2.48M交易|閃兌
$0.02
+2.82%
+2.82%$2.46M交易|閃兌
$0.03
+9.71%
+9.71%$2.37M交易|閃兌
$0.03
+7.96%
+7.96%$1.94M交易|閃兌
$0.02
+15.78%
+15.78%$1.82M交易|閃兌
$2.05
+6.21%
+6.21%$1.70M交易|閃兌
$0.05
+22.86%
+22.86%$1.64M交易|閃兌
$0.01
+22.50%
+22.50%$1.56M交易|閃兌
$0.01
+23.22%
+23.22%$1.55M交易|閃兌
$0.01
+9.71%
+9.71%$1.48M交易|閃兌
$0.01
-1.83%
-1.83%$1.47M交易|閃兌
$0.02
+5.55%
+5.55%$1.41M交易|閃兌
$0.01
+7.25%
+7.25%$1.37M交易|閃兌
$0.01
+187.87%
+187.87%$1.33M交易|閃兌
$0.02
+58.33%
+58.33%$1.24M交易|閃兌
$0.01
+4.65%
+4.65%$1.18M交易|閃兌
$0.01
+11.12%
+11.12%$1.14M交易|閃兌
$0.01
+5.44%
+5.44%$1.13M交易|閃兌
$0.01
+12.35%
+12.35%$1.09M交易|閃兌
$0.01
+3.60%
+3.60%$1.02M交易|閃兌
$11.36
+8.60%
+8.60%$899,473.44交易|閃兌
$0.07
-0.84%
-0.84%$898,208.95交易|閃兌
$0.06
+4.77%
+4.77%$860,042.35交易|閃兌
$0.01
+11.54%
+11.54%$806,897.90交易|閃兌
$0.09
+3.61%
+3.61%$799,200.00交易|閃兌
$0.01
+20.87%
+20.87%$742,500.00交易|閃兌
$0.02
+11.66%
+11.66%$740,289.55交易|閃兌
$0.01
+10.97%
+10.97%$720,156.04交易|閃兌
$0.01
+6.73%
+6.73%$692,689.91交易|閃兌
$0.01
+9.96%
+9.96%$635,760.00交易|閃兌
$0.02
+8.80%
+8.80%$619,042.53交易|閃兌
$0.02
+12.74%
+12.74%$606,354.62交易|閃兌
$0.01
+11.99%
+11.99%$600,213.66交易|閃兌
$41.90
+12.12%
+12.12%$586,600.00交易|閃兌
$0.17
+5.69%
+5.69%$584,500.00交易|閃兌
$0.01
+10.17%
+10.17%$583,078.43交易|閃兌
$0.01
+1.94%
+1.94%$575,982.90交易|閃兌
$0.12
+5.60%
+5.60%$567,139.09交易|閃兌
$0.01
+10.86%
+10.86%$497,800.00交易|閃兌
$0.02
+2.59%
+2.59%$468,505.43交易|閃兌
$0.01
+5.05%
+5.05%$463,319.05交易|閃兌
$0.01
+14.96%
+14.96%$437,651.68交易|閃兌
$0.01
+3.40%
+3.40%$409,500.00交易|閃兌
$0.01
+11.76%
+11.76%$407,627.28交易|閃兌
$0.01
+25.00%
+25.00%$391,500.00交易|閃兌
$0.01
-10.98%
-10.98%$363,898.58交易|閃兌
$0.06
+7.39%
+7.39%$343,533.34交易|閃兌
$0.01
+30.68%
+30.68%$340,396.88交易|閃兌
$0.01
+15.95%
+15.95%$334,848.00交易|閃兌
$0.01
+17.11%
+17.11%$269,100.21交易|閃兌
$0.01
+18.30%
+18.30%$260,400.00交易|閃兌
$0.22
+5.60%
+5.60%$257,873.78交易|閃兌
$0.01
+21.35%
+21.35%$246,816.83交易|閃兌
$0.01
+6.47%
+6.47%$245,832.31交易|閃兌
$0.01
+11.94%
+11.94%$218,845.00交易|閃兌
$8.04
+17.54%
+17.54%$201,000.00交易|閃兌
$0.07
+19.36%
+19.36%$180,285.90交易|閃兌
$0.01
+17.64%
+17.64%$174,893.82交易|閃兌
$0.01
+13.33%
+13.33%$170,000.00交易|閃兌
$0.01
+11.73%
+11.73%$133,350.00交易|閃兌
$0.01
+22.30%
+22.30%$127,500.00交易|閃兌
$0.01
+35.44%
+35.44%$64,279.71交易|閃兌
$0.03
+21.20%
+21.20%$52,835.05交易|閃兌
$0.01
+16.03%
+16.03%$50,403.56交易|閃兌
$0.14
+4.12%
+4.12%--交易|閃兌
$0.01
+13.12%
+13.12%--交易|閃兌

常見問題

  • 數字貨幣的市值是如何計算的?
  • 十大數字貨幣是哪些?
  • 數字貨幣的價格漲跌由哪些因素決定?
  • 新手如何開始投資數字貨幣?
  • 如何通過投資數字貨幣獲取收益?
  • OKX能保證資產安全嗎?