1INCH

1inch 价格

1INCH
计价货币
$0.35+1.13%
1小时
24小时
1周
1月
1年
全部
简况
分析

1inch 价格实时数据

1inch 当前价格为 $0.35。1inch 的价格从 00:00 (UTC+8) 上涨了 1.13%。目前,1inch 市值排名为第 139 名,实时市值为 $3.64亿,流通供应量为 10.42亿 1INCH,最大供应量为 15.00亿 1INCH。我们会实时更新 1inch/USD 的价格。

1inch 价格表现 (美元)

时间范围涨跌额涨跌幅
今日$ 0.00401.17%
7 天$ -0.02-6.31%
30 天$ 0.03510.91%
3 个月$ 0.08130.02%

1inch 市场信息

24小时最低/最高价
24小时最低$0.35
最新价格 $0.35
24小时最高$0.36
热度排行
139
市值排行
139
市值
$3.64亿
添加自选人数 (百分比)
2.19%
历史最高价
$12.57
历史最低价
$0.21
首次发行时间
2020/12/25
首次发行价
$0.00
流通总量
10.42亿 1INCH
流通市值
$3.64亿

关于 1inch (1INCH)

1inch.exchange 是一个 DEX 聚合器,可帮助路由几乎所有的 DeFi 交易。通过与各个 DEX 服务提供商集成,1inch 用户能够获得最实惠的交易、最低的交易延迟,而且可以使用各种 ERC-20 代币进行交易。

了解更多 1inch 信息 (1INCH)

社交媒体

1INCH 计算器
1INCH
USD
1INCH
1INCH
1 1INCH ≈ 0.35 USD
交易
闪兑
1INCH/USDT
现货交易
1INCH/USDT
杠杆交易
1INCHUSDT 永续
永续合约
1INCH 策略广场
查看更多
1INCH-USDC
复制参数
现货网格
0
31.72%
收益率
1INCH-USDC
复制参数
现货马丁格尔
0
25.45%
收益率