Eternal Sages by METAMARIANA

Eternal Sages by METAMARIANA

Delve into 'Eternal Sages, where each NFT whispers ancient wisdom in a modern digital embrace. This is not just a collection, but a confluence of heritage and futurism, each token a vessel of timeless narratives powered by blockchain's promise. Here, sophistication is not just admired, it's experienced. As you possess these tokens, you don't just collect; you connect— to a legacy, to a movement, to a transformation that redefines art's impact. Engage with 'Eternal Sages' and become part of an enlightened lineage that transcends the digital plane, crafting a tale of allure, influence, and societal enlightenment.
Meer
ETH--
Totaal volume
ETH
0,1
Bodemprijs
ETH--
Beste aanbod
1
Eigenaars
89,47%
Vermeld
5,26%
Unieke eigenaren
0%
Royalty
19
Unieke items
19
Items
icon_chain_link
0
Veelgestelde vragen
Hoe kan ik NFT's uit deze collectie kopen?
Je kunt directe aankopen doen op de OKX-marktplaats, die NFT- orders consolideert van platforms zoals OpenSea, Blur, MagicEden en meer.
Wat is de recente activiteit van deze collectie?
Er hebben de afgelopen 24 uur geen transacties plaatsgevonden voor Eternal Sages by METAMARIANA. De bodemprijs is 0,1 ETH en de bodemprijs is de afgelopen 24 uur met 0,00% veranderd. Er zijn momenteel 17 aanbiedingsorders.
Hoeveel portemonnees hebben NFT's uit deze collectie?
Eternal Sages by METAMARIANA heeft in totaal 19 NFT's, en deze zijn in bezit van 1 verschillende portemonnees.
Welk aantal is vereist om een aankoop te doen?
De bodemprijs voor dit project is 0,1 ETH, en er zijn de afgelopen 24 uur geen transacties geweest. Daarom moet je minstens 0,1 ETH in je portemonnee hebben om de aankoop te voltooien.