Tổng quan thống kê NFT
Dữ liệu theo thời gian thực trên thị trường NFT toàn cầu. Bộ sưu tập 1.098.859 và 570.654.287 NFT đã được niêm yết.
Tất cả các chuỗiTất cả các chuỗi
Vốn hóa thị trường
$4,06B
Người nắm giữ
13,84M
Khối lượng trong 24 giờ
$75,93M
Giao dịch trong 24 giờ
66,66K
Vốn hóa thị trường và khối lượng
7 ngày
Vốn hóa thị trường
$4,06B
4%
Khối lượng (7 ngày)
$478,2M
10,11%
Người nắm giữ và nhà giao dịch
7 ngày
Người nắm giữ
13,84M
0,62%
Nhà giao dịch (7 ngày)
149,71K
1,21%
Người mua (7 ngày)
87,86K
2,89%
Người bán (7 ngày)
98,47K
3,61%
Tổng quan bộ sưu tập