ABC CHILDHOOD #1596

ABC CHILDHOOD

Lịch sử giá
Toàn bộ thời gian
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Solana
Địa chỉ hợp đồng
5r2xF29hn6Nc5EmU3MJThFzaa7uayX7Eg6d2WRjen9nG
copy
ID token
GKGh9EnB1dYTqYn4YkANV3J3mFbqNVKMwBNvyDcnFx2z
copy
Tiêu chuẩn về token
Metaplex
Phí bản quyền
5%
Tài sản
 • Backgound
  gray
  17.15%
 • Body
  yellow
  34.09%
 • Eyes
  normal
  5.63%
 • Mouth
  ss2
  6.70%
 • Hair
  hello hair
  2.91%
 • Shirt
  green polo
  6.50%
Về
ABC CHILDHOOD
ABC CHILDHOOD - A collection of 3K immutable NFTs. Made to remind you of how fun things were when we were kids, before growing up - let’s never stop having fun! *This project has no official Discord*
Chủ sở hữu
8nV2EL***Yjhj
copyImg
Người tạo
4qjMSY***1qH7
copyImg
ABC CHILDHOOD #1596