The Unveiled #2014

5555 of the bravest entities protecting the $SOL blockchain. An authentic web3 brand powered by the community!

Lịch sử giá
Toàn bộ thời gian
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Solana
Địa chỉ hợp đồng
7aQwDLQNXtmEiyRigmFd62BW2HuANURUZoCxkXosCF8P
copy
ID token
Ey6WBsCgkgDwwA3PYT7Hh9HJum7C4opSnPnP3hNA6c6V
copy
Tiêu chuẩn về token
Metaplex
Phí bản quyền
9%
Tài sản
 • Background
  Mercury
  13.88%
 • Back Accessory
  None
  90.62%
 • Hand
  Candy Hand
  10.68%
 • Hand Accessory
  None
  6.10%
 • Brain
  Stoned Brain
  13.46%
 • Skin
  Human
  9.70%
 • Mask
  The Rock
  5.70%
 • Clothing
  Formal Shirt
  2.49%
 • Ear Accessory
  None
  28.87%
Thêm
Về
Still Veiled
The Unveiling has begun....
Chủ sở hữu
4SN5Lr***BcCo
copyImg
Người tạo
EVnkZ9***Cgyf
copyImg
The Unveiled #2014