Dumbass Donkeys #948

Lịch sử giá
Toàn bộ thời gian
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Solana
Địa chỉ hợp đồng
TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA
copy
ID token
AbfSWZDf5pVTSp6aWojgQfJ6WXen39pGAGNvi8AE4RCv
copy
Tiêu chuẩn về token
Metaplex
Phí bản quyền
4.2%
Tài sản
 • background
  Light Yellow
  12.41%
 • fur
  Brown
  9.88%
 • clothes
  scrubs
  1.96%
 • eyes
  Brown Stone Eyed
  1.30%
 • hats
  None
  21.79%
 • earrings
  None
  71.37%
 • mouths
  BRACES_01
  2.99%
Về
Dumbass Donkeys
The dumbest donkeys to ever exist. 10,000 unique digital collectibles roaming the Solana blockchain.
Chủ sở hữu
47iNuH***gdDA
copyImg
Người tạo
DGXmWc***fk4Y
copyImg
Dumbass Donkeys #948