Crowdsurfers #1720

icon# 2.540

Crowdsurfers bridging Quality Investors with Quality Investments

Lịch sử giá
Toàn bộ thời gian
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Solana
Địa chỉ hợp đồng
TokenkegQfeZyiNwAJbNbGKPFXCWuBvf9Ss623VQ5DA
copy
ID token
68SXKTgbarDNtFHdVExmD7jYhzURzXK6ibz4gNkEj1X6
copy
Tiêu chuẩn về token
Metaplex
Phí bản quyền
7%
Tài sản
 • Background
  Khaki
 • Base
  Olive
 • Head
  PurpleKiss
 • Clothes
  Accountant
 • Eyes
  Longnight
 • Extra
  VintageFrameLeftHoop
 • Mouth
  Teeth
 • Type
  Crowdsurfer
Về
Crowdsurfers
Crowdsurf rewards diamond hand investors. Start building your Investor Score and earning holder benefits on the Crowdsurf Pledge Portal today.
Chủ sở hữu
4zdNGg***jxue
copyImg
Người tạo
4JFtKT***jiso
copyImg
Crowdsurfers #1720