Bored ape #1997

Lịch sử giá
Toàn bộ thời gian
Giá trung bình:0
Chi tiết
Chuỗi
Ethereum
Địa chỉ hợp đồng
0x4e9b1c25679ad3e5f522b2a9da1595a40dfa982b
copy
ID token
80421760516689001371576644907625
Tiêu chuẩn về token
721
Về
Nale_Nft
Chủ sở hữu
0xc8d3***50b9
copyImg
Người tạo
0xc8d3***50b9
copyImg
Bored ape #1997