NJWG NFT background
NJWG NFTcertified

NJWG NFT

Vật phẩm 
3,4K
·
Đã tạo Feb 2023
·
Tiền bản quyền 0%
NJWG Insurance NFT, powered by GVG(Guild VS Guild) NJWG jointly launched with NJWC.
0
102,26
Tổng khối lượng
0,21
Giá sàn
0,012
Giá chào tốt nhất
983
Chủ sở hữu
0,1%
Đã niêm yết
30%
Chủ sở hữu duy nhất