NinJa - X6ooOqEFrU background
NinJa - X6ooOqEFrU

NinJa - X6ooOqEFrU

Vật phẩm 
5,8K
·
Đã tạo Jun 2022
·
Tiền bản quyền 0%
There are 35 models to choose from. Initial NFT Supply: 100,000 Ninja NFT blind boxes Blind boxes will include 35 kinds of Ninja NFTs with rarity ranging from 1 to 3. There are 3,750 Ninja NFTs of rarity 7, 500 Ninja NFTs of rarity 2, and 1,250 Ninja NFTs of rarity 3.
0
3,67
Tổng khối lượng
--
Giá sàn
--
Giá chào tốt nhất
640
Chủ sở hữu
<0.1%
Đã niêm yết
11%
Chủ sở hữu duy nhất