BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR

BAMK•OF•NAKAMOTO•DOLLAR
ID Rune:840256:35

Xem thêm chi tiết
Đã đúc: 21.000.000.000
nft_ordinals38,2325
Tổng khối lượng
nft_ordinals0,06557
Khối lượng giao dịch 24h
nft_ordinals2.054,51
Vốn hóa thị trường
9,8 sats
Giá sàn
4.691
Doanh số
1.813
Người nắm giữ
Thị trường
Phân tích
Hoạt động
Danh sách của tôi
Giá: thấp đến cao
#1079556
ordinals-price
14.750
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,001445 BTC
$97,33
#1098153
ordinals-price
59.375
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,005818 BTC
$391,81
#1111735
ordinals-price
14.750
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,001445 BTC
$97,33
#1120539
ordinals-price
31.250
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,003062 BTC
$206,21
#1120540
ordinals-price
31.250
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,003062 BTC
$206,21
#1120541
ordinals-price
31.250
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,003062 BTC
$206,21
#1120542
ordinals-price
31.250
 🏦
9,8sats/🏦
$0,0065
0,003062 BTC
$206,21
#1117487
ordinals-price
31.250
 🏦
10sats/🏦
$0,0067
0,003125 BTC
$210,42
#1117489
ordinals-price
31.250
 🏦
10sats/🏦
$0,0067
0,003125 BTC
$210,42
#1117491
ordinals-price
31.250
 🏦
10sats/🏦
$0,0067
0,003125 BTC
$210,42
#1136122
ordinals-price
91.093,75
 🏦
10,013sats/🏦
$0,0067
0,009121 BTC
$614,19
#1063713
ordinals-price
31.250
 🏦
10,8sats/🏦
$0,0072
0,003375 BTC
$227,26
#1051742
ordinals-price
89.285,71428572
 🏦
11,38sats/🏦
$0,0076
0,01016 BTC
$684,18
#1134978
ordinals-price
10.000,02127271
 🏦
12sats/🏦
$0,008
0,0012 BTC
$80,8
#1134981
ordinals-price
10.000,02127271
 🏦
12sats/🏦
$0,008
0,0012 BTC
$80,8
#1082441
ordinals-price
7.375
 🏦
12,8sats/🏦
$0,0086
0,000944 BTC
$63,56
#1111731
ordinals-price
7.375
 🏦
12,8sats/🏦
$0,0086
0,000944 BTC
$63,56
#1111733
ordinals-price
7.375
 🏦
12,8sats/🏦
$0,0086
0,000944 BTC
$63,56
#1022319
ordinals-price
31.250
 🏦
13sats/🏦
$0,0087
0,004062 BTC
$273,55
#1095705
ordinals-price
25.000
 🏦
13,8sats/🏦
$0,0092
0,00345 BTC
$232,31
#1095706
ordinals-price
25.000
 🏦
13,8sats/🏦
$0,0092
0,00345 BTC
$232,31
#1030091
ordinals-price
89.285,71428572
 🏦
14,78sats/🏦
$0,0099
0,01319 BTC
$888,6
#1019482
ordinals-price
537.500
 🏦
15sats/🏦
$0,01
0,08062 BTC
$5.429
#1021575
ordinals-price
13.602,35414938
 🏦
16sats/🏦
$0,01
0,002176 BTC
$146,54