08:00 SA 14/03/2023 - 08:00 SA 14/06/2023
Thể lệ sự kiệnDiscord

Nhận tiền hoàn phí OKX

Đối với phí gas và phí bản quyền

Tham gia để nhận thẻ hoàn phí trị giá $10-100. Mời bạn bè để nhận thêm hạn mức hoàn phí.

Phần thưởng sự kiện
1Hoàn phí giao dịchHoàn phí gas, phí bản quyền và phí dịch vụ cho các giao dịch NFT
1Phần quà NFT trên OKXNhận phần quà NFT trên OKX miễn phí
1Phần thưởng khi gửi lời mờiBạn mời càng nhiều bạn bè, hạn mức hoàn phí của bạn càng cao.

Câu hỏi thường gặp

Phần thưởng giao dịch dùng để làm gì?
Bạn có thể sử dụng chúng để hoàn phí gas và phí bản quyền khi giao dịch NFT Ethereum được niêm yết trên OKX NFT hoặc OpenSea. Để hội đủ điều kiện, bạn cần giao dịch qua OKX NFT.
Làm sao để tôi nhận được phần thưởng giao dịch?
Sau khi tham gia, bạn có thể nhận thẻ hoàn phí trị giá từ $5 – $100. Các giao dịch trước đây của bạn càng thường xuyên thì thẻ hoàn phí bạn có thể nhận càng có giá trị.
Làm sao để nhận được thêm phần thưởng giao dịch/hạn mức hoàn phí của tôi?
Bạn được thưởng thêm $5 vào hạn mức mỗi khi bạn mời một người bạn. Bạn có thể được thưởng lên đến $100 khi mời.
Làm sao để tôi lấy được tiền hoàn phí của mình?
Bạn có thể nhận tiền hoàn phí kể từ 08:00 SA 21/03/2023. Sau đó, bạn có thể lấy tiền hoàn phí bất cứ lúc nào. Những người tham gia đã vi phạm thể lệ sự kiện sẽ không nhận được tiền.