CryptoMaze OG Cards

CryptoMaze OG Cards

Collect all cards and become a true zkSync OG. Hidden utility. Will be revealed soon by Crypto Maze.
Thêm
ERA_ETH13,0453
Tổng khối lượng
ERA_ETH
0,00009
Giá sàn
ERA_ETH--
Giá chào bán tốt nhất
585,36K
Chủ sở hữu
100%
Đã niêm yết
32,19%
Chủ sở hữu duy nhất
5%
Phí bản quyền
5
Vật phẩm duy nhất
1,81M
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với CryptoMaze OG Cards trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 0,00009 ERA_ETH và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 5 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
CryptoMaze OG Cards có tổng cộng 1.817.947 NFT và những NFT này được giữ trong 585.366 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 0,00009 ERA_ETH và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 0,00009 ERA_ETH trong ví để hoàn tất giao dịch mua.