Trump Digital Trading Cards Series 2certified

Trump Digital Trading Cards Series 2

See the official tweet for more information about Trump Digital Trading Cards transition to the Magic Eden platform. Trump Digital Trading Card can only be viewed, not collected on OKX NFT. https://x.com/collecttrump/status/1763622781219209333?s=46&t=5EZ4CWAY_DZkicz9Say-Ag Introducing Series 2 of Trump Digital Trading Cards! Are you ready to add to your collection of Official Trump Digital Trading Cards? Series 2 is here, featuring even more incredible art inspired by some of the most iconic moments from Trump's time as a public figure. Before purchasing any Trump Digital Trading Cards, please read the Terms and Conditions (bit.ly/3GLdD1j) and the owners agreement specific to each NFT (bit.ly/3ol6SNu) carefully to ensure you understand your rights and any restrictions that apply. Start or continue collecting today!
Thêm
MATIC5,87M
Tổng khối lượng
MATIC
148,6859
Giá sàn
MATIC
130,56
Giá chào bán tốt nhất
6,48K
Chủ sở hữu
3,12%
Đã niêm yết
13,83%
Chủ sở hữu duy nhất
10%
Phí bản quyền
46,99K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
Trump Digital Trading Card Series 2 #11145 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #11145
Trump Digital Trading Card Series 2 #11145
certified
137

0,0237

Giá mới nhất 0,019 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #24694 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #24694
Trump Digital Trading Card Series 2 #24694
certified
137

0,0237

Giá mới nhất 0,019 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #5869 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #5869
Trump Digital Trading Card Series 2 #5869
certified
137

0,02373

Giá mới nhất 0,0173 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #22819 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #22819
Trump Digital Trading Card Series 2 #22819
certified
137

0,02375

Giá mới nhất 0,0184 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #15201 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #15201
Trump Digital Trading Card Series 2 #15201
certified
137

0,02377

Giá mới nhất 0,019 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #4736 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #4736
Trump Digital Trading Card Series 2 #4736
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0172 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #5870 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #5870
Trump Digital Trading Card Series 2 #5870
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0172 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #21439 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #21439
Trump Digital Trading Card Series 2 #21439
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #21815 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #21815
Trump Digital Trading Card Series 2 #21815
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #22421 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #22421
Trump Digital Trading Card Series 2 #22421
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #22471 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #22471
Trump Digital Trading Card Series 2 #22471
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #22448 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #22448
Trump Digital Trading Card Series 2 #22448
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #22457 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #22457
Trump Digital Trading Card Series 2 #22457
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #26055 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #26055
Trump Digital Trading Card Series 2 #26055
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #26082 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #26082
Trump Digital Trading Card Series 2 #26082
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #32030 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #32030
Trump Digital Trading Card Series 2 #32030
certified
137

0,02379

Giá mới nhất 0,0183 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #36907 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #36907
Trump Digital Trading Card Series 2 #36907
certified
137

0,02389

Giá mới nhất 0,0188 WETH
Trump Digital Trading Card Series 2 #19151 background
Trump Digital Trading Card Series 2 #19151
Trump Digital Trading Card Series 2 #19151
certified
137

0,02389

Giá mới nhất 0,0186 WETH
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Trong 24 giờ qua, Trump Digital Trading Cards Series 2 đã hoàn thành 195 giao dịch với tổng khối lượng là 25,13K. Giá sàn là 148,9243 MATIC và đã có thay đổi +7,9% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 1.470 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Trump Digital Trading Cards Series 2 có tổng cộng 46.861 NFT và những NFT này được giữ trong 6.481 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho bộ sưu tập này là 148,9243 MATIC và giá trung bình trong 24 giờ là 128,6101. Do đó, bạn phải có ít nhất 148,9243 MATIC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.