Royal LDAs

Royal LDAs

Musicians use Royal to share a portion of streaming royalty rights with their fans and collectors, allowing them to be co-owners of the song or album. When you buy a token, you receive exclusive access to a package of royalty rights and curated benefits directly from the artist. For the first time, artists and fans are partners in the ownership of music. When artists win, everyone wins.
Thêm
MATIC420,39K
Tổng khối lượng
MATIC
24
Giá sàn
MATIC
5
Giá chào bán tốt nhất
9,54K
Chủ sở hữu
0,92%
Đã niêm yết
32,95%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
5,09K
Vật phẩm duy nhất
28,96K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Vật phẩm
Mục của tôi
Phân tích
Hoạt động
Bộ lọc
Theo thời gian thực
Giá niêm yết thấp nhất
#822 The Chainsmokers 'So Far So Good (lofi remixes)' Royal LDA background
#822 The Chainsmokers 'So Far So Good (lofi remixes)' Royal LDA
#822 The Chainsmokers 'So Far So Good (lofi remixes)' Royal LDA
137

24

Giá mới nhất 0,022 WETH
#2529 The Chainsmokers 'So Far So Good (lofi remixes)' Royal LDA background
#2529 The Chainsmokers 'So Far So Good (lofi remixes)' Royal LDA
#2529 The Chainsmokers 'So Far So Good (lofi remixes)' Royal LDA
137

25

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#2673 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA background
#2673 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
#2673 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
137

0,0089

Giá mới nhất 0,00899 WETH
#948 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA background
#948 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
#948 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
137

0,009

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#52 chillpill 'CHARGER' Royal LDA background
#52 chillpill 'CHARGER' Royal LDA
#52 chillpill 'CHARGER' Royal LDA
137

0,019

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#1032 The Wanderers 'Guardian Marked' Royal LDA background
#1032 The Wanderers 'Guardian Marked' Royal LDA
#1032 The Wanderers 'Guardian Marked' Royal LDA
137

0,019

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#92 Elephante 'Catching On feat. Nevve' Royal LDA background
#92 Elephante 'Catching On feat. Nevve' Royal LDA
#92 Elephante 'Catching On feat. Nevve' Royal LDA
137

0,02

Giá mới nhất 7 USDC
#34 Jamo. 'GIRL' Royal LDA background
#34 Jamo. 'GIRL' Royal LDA
#34 Jamo. 'GIRL' Royal LDA
137

0,02

Giá mới nhất 0,0065 WETH
#41 PRETTYMUCH 'THIS THING CALLED LOVE' Royal LDA background
#41 PRETTYMUCH 'THIS THING CALLED LOVE' Royal LDA
#41 PRETTYMUCH 'THIS THING CALLED LOVE' Royal LDA
137

0,021

Giá mới nhất 0,0065 WETH
#39 Royce Da 5'9" 'Caterpillar ft. Eminem, King Green' Royal LDA background
#39 Royce Da 5'9" 'Caterpillar ft. Eminem, King Green' Royal LDA
#39 Royce Da 5'9" 'Caterpillar ft. Eminem, King Green' Royal LDA
137

0,025

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#73 3LAU 'Too Late For Love' Royal LDA background
#73 3LAU 'Too Late For Love' Royal LDA
#73 3LAU 'Too Late For Love' Royal LDA
137

0,03

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#2529 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA background
#2529 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
#2529 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
137

200

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#771 Diplo 'Don't Forget My Love' Royal LDA background
#771 Diplo 'Don't Forget My Love' Royal LDA
#771 Diplo 'Don't Forget My Love' Royal LDA
137

0,033

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#427 Nas 'Ultra Black' Royal LDA background
#427 Nas 'Ultra Black' Royal LDA
#427 Nas 'Ultra Black' Royal LDA
137

0,03899

Giá mới nhất 0,054 WETH
#1033 The Wanderers 'Guardian Marked' Royal LDA background
#1033 The Wanderers 'Guardian Marked' Royal LDA
#1033 The Wanderers 'Guardian Marked' Royal LDA
137

0,039

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#4661 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA background
#4661 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
#4661 The Chainsmokers 'So Far So Good' Royal LDA
137

0,04

Giá mới nhất 0,0062 WETH
#31 Nas 'Ultra Black' Royal LDA background
#31 Nas 'Ultra Black' Royal LDA
#31 Nas 'Ultra Black' Royal LDA
137

0,045

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
#18 Nas 'Ultra Black' Royal LDA background
#18 Nas 'Ultra Black' Royal LDA
#18 Nas 'Ultra Black' Royal LDA
137

0,045

Giá chào bán tốt nhất 5 WMATIC
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với Royal LDAs trong vòng 24 giờ qua. Giá sàn là 24 MATIC và đã có thay đổi 0,00% về giá sàn trong 24 giờ qua. Hiện có 48 lệnh niêm yết.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
Royal LDAs có tổng cộng 28.960 NFT và những NFT này được giữ trong 9.544 ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Giá sàn cho dự án này là 24 MATIC và không có giao dịch nào trong 24 giờ qua. Do đó, bạn phải có ít nhất 24 MATIC trong ví để hoàn tất giao dịch mua.