Moonbears NFTcertified

Moonbears NFT

First Omni-Chain NFT with a [DAPP](https://moonbears.xyz/). Use DAPP to traverse through 7 of the top blockchains. 60% Staked~ (2000+) // Stake for Casino Perks // Casino Launching soon! Collection of 4000 Moonbears roaming 7 different blockchains. Stealth launched April 18th 2022. (Any bears not present are on other chains) [Ordinal Bears](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft)/[Infinity Pass](https://www.okx.com/web3/marketplace/nft)
Thêm
ETH1,93K
Tổng khối lượng
ETH
0,0845
Giá sàn
ETH
0,07
Giá chào bán tốt nhất
504
Chủ sở hữu
1,34%
Đã niêm yết
13,75%
Chủ sở hữu duy nhất
0%
Phí bản quyền
3,78K
Vật phẩm
icon_chain_link
0
Câu hỏi thường gặp
Làm sao để mua NFT từ bộ sưu tập này?
Bạn có thể mua hàng thẳng trên Thị trường OKX, nơi hợp nhất các lệnh về NFT từ những nền tảng như OpenSea, Blur, MagicEden, v.v.
Hoạt động gần đây của bộ sưu tập này là gì?
Không có giao dịch nào diễn ra đối với trong vòng 24 giờ qua. Không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này.
Có bao nhiêu ví chứa NFT từ bộ sưu tập này?
có tổng cộng -- NFT và những NFT này được giữ trong -- ví khác nhau.
Cần bao nhiêu tiền để mua hàng?
Vì không có lệnh niêm yết đang hoạt động nào cho bộ sưu tập này nên không thể mua hàng trực tiếp. Tuy nhiên, bạn có thể đưa ra đề nghị về NFT mà bạn quan tâm.